22 CHP’li belediyeden su politikalarına müdahale

Başkan Ercengiz, Su Politikaları Zirvesine katıldı

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi, Dünya Su Günü’nde İzmir Fuan Alanı’nda başladı. 2 gün sürecek zirveye; 11 Büyükşehir Belediyesi ve 11 İl Belediye Başkanı katıldı.

İzmir’de düzenlenen toplantıda Başkanlar ‘Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar’ başlıklı programda ‘Başka Bir Su Yönetimi Mümkün’ temasıyla 10 maddelik bir su manifestosu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ”Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 22 Belediye Başkanı olarak deklerasyona imza atmak üzere İzmir’deyiz… Bilinçli su tüketimi ile temiz ve içilebilir su kaynaklarımızı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım” dedi.

10 MADDELİK SU MANİFESTOSU
1. Su yönetimiyle ilgili koordinasyonsuzluk ortadan kaldırılmalı, kurumlar arasındaki yetki ve sorumluluk karmaşasına son verilmelidir.
2. Tüm paydaşların mutabakatı alınarak hazırlanan bir Su Kanunu yürürlüğe konmalı, su havzası planlama ve uygulamalarında yerel yönetimler güçlü ve yetkili yapılar haline getirilmedir.
3. Su yatırımları havza ölçekli bütüncül planlarla uyumlu olarak su ve atık su master planlarına göre yapılmalı, kamu kaynakları ekonomik ve ekolojik fizibilitesi düşük yatırımlara aktarılmamalıdır. Yerel yönetimlerin çevresel altyapı projelerine yönelik kaynakları artırılmalıdır.
4. İklim krizi ile etkin mücadele için imzalanan Paris İklim Anlaşması ivedilikle onaylanmalı. İklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacına yönelik hazırlanan İklim Değişikliği Kanun Tasarısı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
5. Kuruyan göllerin, Salda Gölü, Burdur Gölü, Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve diğer sulak alanların tahribatı sonlandırılarak restore edilmeli ve doğal su döngüleri korunmalıdır.
6. Su havzalarındaki tüm noktasal ve yaygın kirlilik kaynaklan kontrol altına alınmalı; merkezi ve yerel idarelerce etkin bir şekilde denetlenmelidir.
7. Tarımda doğru ürün planlaması yapılarak ve tasarruflu sulama sistemlerine geçilerek su israfı önlenmeli. Tarımsal sulama en az yüzde 50 oranında azaltılmalıdır. Bu amaçla, ekonomik değeri yüksek ve su talebi olmayan yerel tohum ve hayvan ırkları teşvik edilmelidir.
8. İstanbul’da yapılmak istenen Beton Kanal gibi suyun doğal döngüsüne zarar veren tüm israf projeleri iptal edilmelidir.
9. Güncelliğini yitiren su ve kanalizasyon idaresi mevzuatı yeniden düzenlenmeli, büyükşehir statüsünde olmayan diğer illerde de su ve kanalizasyon idareleri kurulmalıdır.
10. Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan su temel kamusal hak olarak kabul edilmeli. Ekolojik toplumsal bir değer olarak tanımlanmalı, su hizmetlerinde kamu işletmeciliği esas alınmalıdır.
Biz Türkiye’nin 22 belediye başkanı olarak yetki, görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda kendi illerimizdeki su yönetimini yukarıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştireceğimizi beyan ediyoruz. Bu belgede çerçevesi çizilen su politikası ülkemizde tesis edilene kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye ve hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz.
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.