Doktorlardan uyarı grevi

Hekimlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yasa önergesinin geri çekilmesi üzerine sağlıkçılar iş bırakma eylemlerine başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün, sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir günlük greve gitti.

Sağlık sistemindeki sorunların çözümünde Sağlık-Sen, Cumhuriyetçi Hekimler ve Hekim Hakları Derneği’nden oluşan 3’lü yapı daha önce çalıştayda bir karar aldı.

Sağlık-Sen kararı, diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde Hükümet’in önüne koydu.

Ancak hükümet ücret düzenlemesiyle ilgili kararın, sadece hekimlerin sabit ödemelerinin 2-2,5 kat artırılması ve sabit döner ödemelerinin genel bütçeye alınması bölümünü Meclis’e getirdi.

Bir bakıma hükümet hekimleri kamuoyunun önüne sürdü.

Hekimlerin haricindeki sağlık çalışanları dışlanmalarına isyan etti.

Çeşitli eylemlerle durumu protesto etti.

Bunun üzerine Hükümet, kamu sağlık çalışanlarının tamamını dahil etmek üzere yasayı geri çekti. Cumhuriyetçi Hekimler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Burada olan yasanın iptali değil hekimler açısından önemli kazanımlar sağlayan yasanın tüm kamu sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Biz sürecin mimarı ve Hükümet’le aktif müzakereleri sürdüren taraf olarak yasanın yeni yılda uygulamaya gireceğini biliyoruz. Bu nedenle hekimleri daha aktif bir mücadeleye davet etmeyi gerekli görmedik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

“Ancak kanunun yeterince anlaşılamaması ve sanki bir hekim-hekim olmayan personel ayrışması gibi yersiz ve mesnetsiz tartışmalar kafaları karıştırmış, çok sayıda örgüt süreci hızlandırmak için 15 Aralık günü, yani bugün iş bırakma kararı almıştır. Bu karar da mimarı olduğumuz ve sahibi olduğumuz sürecin ilerlemesine esasa ilişkin olmasa da olumlu katkılar yapacaktır. Eylem kararı alan tüm örgütlere bu sürece destek verdikleri için müteşekkiriz. Hastane idarelerini bugünkü eylemde sağduyulu olmaya, zaten ilerleyen ve olumlu sonuçlanacak sürece manasız sertliklerle gölge düşürmemeye davet ediyoruz. Sağlık çalışanları için artık her meselede çözümün adresi 3’lü yapı olacaktır.”

Video-Yenigün

Burdur’da da hekimler, sağlık hizmetleri aksatılmamak üzere iş bıraktı.

Burdur’da Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı.

Burdur Devlet Hastanesi karşısında yapılan basın açıklaması, Isparta Burdur Tabip Odası Başkanlığı, Genel Sağlık-İş, Burdur Aile Hekimleri Derneği ve SES’in ortak katılımıyla yapıldı.

Bir günlük iş bırakma eylemi yapan hekimler adına sırasıyla Türk Tabipleri Birliği Isparta Burdur Tabip Odası Başkanı Nermin Karahan, Burdur Aile Hekimleri Derneği Başkanı Osman Gençer, Genel Sağlık-İş Burdur Şube Başkanı Egemen Gökbolat açıklama yaptı.

Açıklamalarda ortak görüş, sağlık çalışanlarıyla ilgili Meclis’e sunulan yasa tekliflerinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması nedeniyle sağlık çalışanlarını ayrıştırması, barışı bozması, sağlık çalışanlarının huzurunu kaçırması üzerinde toplandı.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.