Hekimler 3 günlük greve çıkıyor; Hükümet devrim gibi değişikliğe gidiyor

Hükümet, sağlıkta devrim gibi bir düzenleme hazırlığında: ‘Kamu hekimi’ statüsü geliyor

Medikritik.com’un düzenlediği yayına katılanlar grevin temel nedenlerini ortaya koydu.

Tabip Sen Başkanı Dr. Ahmet Erçek: “Taleplerimizin ısrarlı bir şekilde paraya indirgenmesi ve bu şekilde halkın önüne atılmasını kabul etmiyoruz.”

Hekim-Sen Genel Başkanı Dr. Adil Kurban: Malpraktis (bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri) davalarına ve sağlıkta şiddet vakalarına dikkat çekti.

Hekim-Sen Denetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Baran: “Sendika olarak ana mottomuz yalnızca hekimlerin özlük haklarıdır. Bu meslek parayla değerlendirilebilecek bir meslek değil.”

Hekim Birliği adına konuşan Dr. Çağlar Yıldırım: “Topluma hak ettiği kaliteli sağlık hizmeti sunmak ama bunun karşılığını da almak istiyoruz.”

Sağlıkta devrim gibi düzenleme: ‘Kamu hekimi’ statüsü geliyor

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bir süredir fiilen verdiği mücadele sonuç vererek, Sağlık Bakanlığı’na, “Sağlıkta Dönüşüm” denilen sistemden vazgeçme karar verdirdi. Buna göre, sağlıkta performansa dayalı ücretlendirme sisteminden vazgeçiliyor. Devlet güvencesinde temel ücret geliyor. Malpraktis davalarda hekimler devlet güvencesi altına alınıyor. Kamu hekimi statüsüne uygun makul bir emeklilik ücreti geliyor.

DEVLET GÜVENCESİNDE MAKUL BİR TEMEL ÜCRET

Özlem Konur Usta’nın Aydınlık Gazetesi’ndeki haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında uygulamaya koyduğu ve sağlık sistemini piyasaya uygun hale getirmek için getirilen performansa dayalı ücretlendirme yerini devlet güvencesinde temel ücrete bırakıyor. Performans geliri ücretin belirleyicisi olmaktan çıkıyor. 14 Mart Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı belirtilen reform paketi ile hekimlere devlet güvencesinde makul bir temel ücret düzenlemesi içeren yasal düzenleme bekleniyor.

PERFORMANS YERİNE KAMU HEKİMLİĞİ SİSTEMİ

IMF ve Dünya Bankası destekli Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın performansa dayalı ücretlendirme sisteminin yerini sabit ödeme alıyor. Hekimlerin, yaptıkları işlem başına puan toplayarak ücret almasını dayanan sistem esas olarak tarih oluyor. Ücretlendirme sisteminin değişmesi sağlık sisteminin de kamu yararını daha çok gözetmesini beraberinde getirecek. Daha çok tetkik, daha çok ameliyat daha çok ücret diye özetleyebileceğimiz sistemin yerini kamu hekimliği alıyor.

PERFORMANS SİSTEMİNDE SAĞLIK HİZMETİNDE KALİTE DÜŞTÜ

Performansa dayalı ücretlendirme, çok sayıda sorunu beraberinde getirdi. Sağlık sistemine olan talep arttı. Polikliniklerde, acil servislerde yoğunluk oluştu. Benzer şekilde tetkik sayıları da arttı. Sağlık Bakanlığının 2017 yılında açıkladığı verilere göre Türkiye en fazla MR çektiren ülke oldu. Daha fazla hasta, muayene süresini kısalttı. Sağlık sistemi hekimlere 5 dakikada bir hasta bakmayı dayattı. Muayene süresinin kısalmasıyla hata riski arttı. Sağlık hizmetinin kalitesi düştü. Üçüncü basamak eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma ayağı aksadı. Daha fazla tetkik daha fazla hasta derken asistan hekimlerin eğitimine ayrılan süre azaldı. Yeni düzenleme bu bakımdan da önemli.

KAMUDAKİ HEKİM ERİMESİNE ÇÖZÜM

Ücretlendirmenin değişmesi kamudaki hekim kaybını da engelleyecek. Uzmanlarca, Sağlıkta Dönüşüm uygulaması öncesinde özel sektörde çalışan uzman hekimlerin kamuda çalışanlara oranının yüzde 25 olduğu, süreç içinde kamunun eridiği ve kamu ve özel sektör arasındaki oranın yüzde 50’ye yaklaştığı, ücretlerin makul hale gelmesiyle kamudaki sorunun da çözüleceği belirtiliyor.

HEKİMLERE DEVLET KORUMASI

Performansa dayalı ödeme sistemi uzmanlarca, “Hekimler mahkemede birinci sınıf tüccar statüsünde yargılanıyordu. Artık kamu hekimi statüsüne geçiyoruz” şeklinde özetleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hekimlerin tıpkı hâkimler gibi uygulamadan kaynaklanan tazminat davalarında devlet koruması altına alınacağını açıklamıştı.

YENİ DÖNEMİN 9 KAZANCI

Bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağı belirtilen yeni yasal düzenlemeyle hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının 9 kazancı olacağı belirtiliyor.

1. Hekimler, temel sabit ücret alacak, performans belirleyiciliğini kaybedecek

2. Performans sisteminin sonucu hastanelerdeki hasta yükü azalacak

3. Hasta yükü nedeniyle yaşanan şiddet olayları azalacak

4. Performans dayatması nedeniyle yaşanan hata riski azalacak

5. Sağlık harcamaları azalacak

6. Üniversiteler asli görevleri olan tıp eğitimine daha fazla zaman ayırabilecek

7. Hekimlere tazminat koruması sağlanacak, uzmanlık alanlarındaki kan kaybının önüne geçilecek

8. Hastanelerdeki yük azalmasının sonucu sağlık hizmetinde kalite artacak

9. Kamu hekimi statüsüne uygun makul bir emeklilik ücreti gelecek

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.