Türkiye’de bir ilk: Hastanemiz, HIMSS EMRAM6 seviyesinde akredite oldu

Burdur’da Sağlık Alanında Dijital Hastane Dönemi

Burdur, tüm hastanelerinin dünya standartlarına uygun dijital dönüşümünün tamamlanarak HIMSS EMRAM 6 seviyesinde akredite olduğu tek il oldu.

Dünya standartlarına uygun dijital dönüşümünü tamamlayan Burdur kamu hastaneleri, yapılan denetimler sonucunda HIMSS EMRAM 6 seviyesinde akredite Dijital Hastane Unvanını almaya hak kazandı.

Çok yoğun bir süreç ve büyük emekler sonucunda HIMSS tarafından akredite olmayı başaran Bucak, Yeşilova, Burdur ve Gölhisar Devlet Hastaneleri “Dijital Hastane Unvanı” alarak, Burdur’umuza Ülke genelinde tüm hastaneleri akredite olan tek il olma gururunu yaşattılar.

Kısa adı HIMMS olan Healthcare Information and Management Systems Society (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Derneği), 1961 yılında kurulmuş olan, amacı bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak olan dünya çapında kabul görmüş bir akreditasyon kuruluşudur.

Kuruluş tarafından akreditasyon oldukça zorlu bir süreç gerektirmekte olup sürecin sonucunda akredite olan sağlık kuruluşları, sağlık bilgi sistemlerinin sağlık hizmetlerinde kullanımı açısından dünya standartlarında kabul görmektedir. Akreditasyon sonrasında da süreç devam etmekte bilgi ve teknoloji yolu ile “daha iyi sağlık” konusuna odaklanan HIMSS, bilgi ve teknoloji kullanılarak verilen küresel ve nedene dayalı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını performansı artırmak üzere optimize etmektedir. Sağlık kurumları da dönemsel olarak kontrol edilerek revalide edilmektedir.

Dünya standartlarında sağlık bilgi sistemlerinin sağlık hizmetlerinde kullanımı ile birlikte artık hastanelerimiz kâğıttan arınmış dijital hastanelere dönüşmektedir. Hastanelerimizin dijitalleşmesi ile hasta güvenliğini temel alan sağlık hizmet sunumunun etkinliğinin artmasını, hastanedeki iş süreçleri ve maliyetlerin azalmasını ve tüm bunlara ek olarak iş yükünün azalarak çalışanların memnuniyet oranlarının yükselmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İlk olarak Bucak ve Yeşilova daha sonra Burdur ve Gölhisar Devlet Hastanelerinin validasyon (ölçme ve değerlendirme) süreçleri tamamlandı.

Tüm hastanelerimizde dijital hastane olabilmek için gerekli olan;

• Elektronik order (istem) sistemi kullanılabilir duruma getirilmiştir.

• 3. Seviye diye tabir edilen, hekim ya da hemşireyi yönlendiren, hekim ve hemşire klinik karar destek sistemleri kurulmuştur.

• İlaçların depoya konulmasından hastaya uygulanmasına kadar ki süreçte kapalı döngü ilaç yönetimi oluşturulmuştur.

• İlaç karar destek sistemleri oluşturulmuştur.

• Klinik veri havuzu oluşturulmuş, analizlerin neticesinde iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik dinamik bir süreç geliştirilmiştir.

• Veri ambarı ve iş zekâsı bulunmaktadır.

• Sağlık kurumları arasında veri paylaşımı yapılabilmektedir.

• Klinik bakım sürecini sağlayacak şekilde veri alışverişi yapılabilmektedir.

• Hizmet sunumunda kâğıt dokümanı artık tamamen devre dışı bırakılabilecek bir sistem kurulmuş olup, mevzuatlar nedeniyle bu kullanım asgari düzeye indirilmiştir.

Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için tüm hastanelerimizin bilgi işlem alt yapısı yenilenmiş, güncellenmiş, sisteme uygun yeni cihazlar temin edilmiştir.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.