Vatan Partisi’nden işçi örgütleri çıkışının değerlendirilmesi

Vatan Partisi İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in çıkışının “tarihsel adım!” olduğunu, “kenetlenen işçi hareketinin “Türkiye’nin de önünü açacağı”nı belirterek, “Her altı ayda bir Hükümetle ücret artışı konusunda rakam savaşları vermek, kalıcı bir başarı için yeterli olmuyor. Tek kalıcı çözüm yolu, istihdam ve üretimi artırmaktır.” dedi.

Aydınlık’tan Doğan Özkan’ın haberine göre, Partisinin Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Vatan Partisi İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının “asgari ücret ve yaşam koşullarına” yönelik yaptığı basın açıklamasını değerlendirerek, “Kenetlenen işçi hareketi Türkiye’nin de önünü açacaktır” dedi.

Karanlık’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türk-İş, Hak-İş ve DİSK işçi sınıfı ve emekçilerin en yakıcı talepleri için ortak mücadele kararını dün bir basın toplantısıyla ilan ettiler.

“Öncelikle belirtelim ki, üç işçi konfederasyonumuzun ortak mücadele kararlılığı yalnız işçiler ve emekçi halkımız için değil, aynı zamanda Türkiye’mizin geleceği için yeni ve önemli bir gelişmedir. Bu çıkış, işçi hareketi ve milletimizin önünü açmaya, yeni başarılara imza atmaya giden yolu açmaktadır. Başta Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay olmak üzere Hak İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’ı ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu Vatan Partisi olarak yürekten kutluyoruz.

‘BAŞARI KESİNDİR’

“Hükümetin enflasyon bahanesiyle işçi ve emekçi gelirlerini acımasızca çok daha aşağılara bastırması haksızdır ve asla kabul edilemez. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak hareketi kuşkusuz tüm işçi ve emekçilerin daha geniş ölçülerde kenetlenmesini sağlayacak, onların mücadele azmini yükseltecek ve moralini ateşleyecektir. Vatan Partisi olarak bizim de yerimiz her zaman olduğu gibi emek mücadelesinin en ön cephesidir. Sendikalarımız ve işçi hareketiyle tam bir dayanışma içinde olacağız.Sendikalarımızın birlikte ilan ettikleri asgari ücretin yoksulluk sınırına getirilmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, aşırı vergi adaletsizliğinin düzeltilmesi ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması şeklindeki talepler yakıcıdır ve son derece haklıdır.

Bu talepler için verilecek ortak mücadele kesinlikle başarıya ulaşacaktır.

‘KALICI ÇÖZÜM ÜRETİM DEVRİMİ’

“Bununla birlikte şu gerçeği de gözden ırak tutamayız:

“Her altı ayda bir Hükümetle ücret artışı konusunda rakam savaşları vermek, bu rakamlar elde edilse bile kalıcı bir başarı için yeterli olmuyor. Sağlanan artışlar üç beş ay içinde eriyip gidiyor. Aynı duruma yeniden itiliyoruz. Hükümetin bilinçli ve planlı olarak uygulamakta olduğu enflasyon ve vergi politikaları bütün milleti bu kısır döngü içinde kıvrandırıyor.

“Ekonomik krizin yükünü emekçi halka yıkan politika ve uygulamalar aynı zamanda ülkemizi hedef alan emperyalist güçlerin yıkıcı planlarına da uygun zemin oluşturmaktadır. “Turuncu Devrim” peşinde olan ABD işbirlikçisi çevrelerin olduğunu da görmek gerekiyor.

“Tek kalıcı çözüm yolu, uygulanmakta olan hükümet politikalarının tam tersi bir programla istihdam ve üretimi artırmaktır. Üretimi artırma temelinde yürütülecek ücret ve vergi politikalarıyla da milli gelirin adil ve hakça bölüşümü gerçekleştirmektir.

“Bunun adı üretim devrimidir. Ve tek çözüm yolu olarak Türkiye’nin acil gündemidir. Üretim devrimini ise ancak ve ancak işçi ve emekçiler başta olmak üzere milletimizin bütün üreten sınıflarından güç alan bir milli hükümet hayata geçirebilir.

“Türkiye’nin yatırım ve istihdamı, yani üretim devrimini hayata geçirecek mali kaynakları vardır.
1. Yurt dışı bankalarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait 500 milyar Dolar para yatmaktadır. Bu paralar kararlı hükümet politikalarıyla Türkiye’ye getirilebilir ve yine para sahipleri adına ülke içinde yatırıma yönlendirilebilir.
2. Değeri 300 milyar Doları aşan altın miktarının bankalarımızda yatmakta olduğu yetkililerce açıklanmıştır. Bu kaynak da yine sahipleri adına yapılacak yatırımlarla ekonomiye kazandırılabilir.
3. Bankaların çok büyük meblağlara ulaştığı görülen faiz ve karlarına bu güne göre çok daha ciddi oranlarda vergi uygulanabilir ve bu paralar yatırım için kullanılabilir. Aynı şekilde nerdeyse hiç vergi alınmayan üretimden uzak rantiye sınıfının yüksek faiz ve rant gelirleri de vergilendirilerek yatırım için değerlendirilebilir.

‘İŞÇİ HAREKETİNİN SİYASAL ALANA DA MÜDAHALE SORUMLULUĞU’

“Görüldüğü gibi bütün bu ve benzeri önlemlerle Türkiye’nin emperyalist merkezlere el açmadan kaynak sorununu çözme olanağı vardır. Ancak hayata geçirmek bir hükümet programı ve politikaları sorunudur. Bu nitelikte bir milli hükümeti iş başına getirmek ise başta işçi sınıfı olmak üzere bütün milletimizin ortak sorunudur. İşçi hareketi, bugün güncel talepler için ortaya koyduğu birlik ve mücadele azmini siyasal alana da

yansıtmak durumundadır. Sendikalarımız bu gerçeği görmezden gelemez… Ekonomik krizin yükünü halkın sırtına yıkmak ve küresel emperyalist güçlerden borç dilenmekten ibaret sistem politikalarının sonu gelmiştir. Üretim devrimini başaracak bir milli hükümetin oluşumuna kayıtsız kalan işçi hareketi emekçilerin güncel taleplerini sağlamak açısından da kalıcı başarılara varamaz.

İşçi hareketinin Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle siyasal alana müdahalesi gündemdedir.”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.