Andımız kararı konusundaki kamuoyu baskısı Bozdağ’a çarkettirdi

Bozdağ, Öğrenci Andı Konusunda Toplumda

Oluşan Konsensüs Karşısında Teslim Bayrağını Çekti

Danıştay 8’nci Dairesi’nin tarihi önemdeki Andımız kararı üzerine ülke çapında oluşan ve toplumun çok çeşitli kesimlerini içine çeken coşkun ve heyecanlı kamuoyu baskısı Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tutumlarında somutlaşan AKP Hükümetinin olumsuz tavrında teslim bayrağını çekti. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tweetlerinin, Öğrenci Andı’nın “içeriğine ya da okunmasına” yönelik olmadığını, “tamamen mahkeme kararını ve gerekçesini eleştirdiği”ni ifade etti.

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Önceki gün bu haber, ülke gündeminde bomba etkisi yaptı. Cumhur İttifakı’nı bile paramparça etti. Toplumun çeşitli kesimleri içinde tam bir atom bombası etkisi yarattı. Son 5 yıllın başta devrimci gençlik olmak üzere vatansever ve ilerici çevrelerin baş gündem maddesi olan Andımız konusunda oluşan kamuoyu yargıya yön verdi ve yargı davada kamu yararı gördü.

Uzmanların ve hukuk otoritelerinin görüşlerine göre, “idarî işlemlerin yerindeliği, kamunun ihtiyaçlarına uygunlukla ilgilidir. İdare, ülkeyi yönetirken, hukuka uygunluk yanında kamuya ve vatandaşa hizmet açısından da yerinde (isabetli) kararlar almak ve uygulamak durumundadır (…) Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı.”

MHP’nin bile sahiplenmek zorunda kaldığı Andımız konusundaki bu konsensüs, AKP Hükümeti ve Bozdağ’a makas değiştirtti. Bozdağ, attığı Tweetlerle Öğrenci Andı’nın içeriğine veya okunmasına karşı olmadığını söylemek zorunda kaldı.

Andımızın okutulmasını engellemeye kalkışanlara Başkan Ökte’den uyarı

İşte Bozdağ’ın Tweetleri!

Türkiye, hukuk devletidir (Anys.,m.2)

“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”(Anys.,125/1)

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.”Anys.,125/4)

Tweetlerim ‘Öğrenci Andı’nın içeriğine veya okutulmasına ilişkin değil; tamamen mahkeme kararına ve gerekçesine ilişkindir.

Eleştirdiğim, Danıştay 8. Dairesi’nin Anayasa ve hukuka aykırı kararı ve gerekçesidir.

Hukuk devletinde yürütme organının her tür eylem ve işlemleri, yargı denetimine tabidir.

Yargının denetimi, idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlıdır.

“Öğrenci Andı”nın okutulması veya okutulmaması, yargının değil yasama veya yürütmenin işidir.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir