Barolar, daha sert eylemlere doğru yelken açıyor

Barolardan ülke çapında eşzamanlı basın açıklaması

Kovid19 fırsatçılığı peşinde olan AK Parti Hükümeti’nin Beştepe’de hazırlanan ve basına sızdırılan “çoklu baro ve nispi temsil”i öngören Avukatlık Kanunu yasa teklifi hazırlığına karşı Baroların mücadelesi gittikçe gelişerek sürüyor. Bugün ülke çapında eşzamanlı basın açıklaması yapan avukatlar, AK Parti Hükümeti’ni Kovid19 fırsatçılığı yapmaktan vazgeçmesini, millet can derdindeyken Avukatlık Yasası değişikliğinin aciliyetinin bulunmadığını, şimdi avukatların ekonomik sorunlarının çözümünün önceliği bulunduğunun altını çizdiler.

Eşzamanlı yapılan basın açıklamasında AK parti Hükümeti’ne seslenen avukatlar, taslak çalışmalarına son verilmesini istedi. Müzakereden yana olduklarını belirten barolar, aksi takdirde demokratik hak arama özgürlüklerini sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti. 29 Mayıs ve 1 Haziran Bildirilerinin arkasında olduklarını ifade ettiler.

Burdur’da Avukat Evinde toplanan avukatlar AK Parti Hükümetine sert tepki gösterdi. Milletin ve kendilerinin can derdinde olduklarını, derin ekonomik sorunları olduğunu, salgın şartlarında Avukatlık Yasası’nın değiştirilmesinin aciliyetinin bulunmadığını, öncelikle önümüzdeki acil sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini belirterek, açık açık siyasi iktidarı uyardılar: “Bizler, müzakere kanallarının açılacağına inanıyor, taleplerimizin karşılık bulacağını düşünüyoruz.”

Aksi halde, demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Basın bildirisini okuyan Burdur Baro Başkanı Avukat Ramazan Gedik şunları söyledi:

“Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasını değiştirme çalışmalarından vazgeçilerek, uygun zaman ve şartlarda Türkiye Barolar Birliği ve barolarla birlikte hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.
Bizler, müzakere kanallarının açılacağına inanıyor, taleplerimizin karşılık bulacağını düşünüyoruz.
Aksi halde, demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Pandemi süreci olumsuzlukları, ekonomik zorluklar, işsizlik, pahalılık tüm hakikati ile ortadayken; bir süredir çoklu baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması, seçim sistemi gibi hususları içeren avukatlık kanunu değişikliği projesi ile meşgulüz.
Barolar olarak, sürecin başlangıcından bu yana ortak bir tavrı sürdürme kararlılığı ile görüşmeler dâhil tüm süreçleri titizlikle uygulayarak, bu projeden vazgeçilmesi talebimizi tüm muhataplar nezdinde ısrarla ifade ettik.
Geldiğimiz nokta itibariyle, tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ve bu yasa değişikliğinin yapılmasında ısrarlı olunduğu görülmektedir.
Barolar ve avukatlar, demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, her kesimin hak savunucusu, doğanın ve hayvanların sesidir.
Barolar ve avukatlar, yargının bağımsızlık ve tarafsızlık mücadelesi veren tek ve sivil ayağıdır.
Çoklu baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması gibi değişiklik düşünceleri anayasaya, üniter devlet yapısına ve kuvvetler ayrılığına aykırıdır.
Ve şu anda ülkemizdeki birçok vatandaşımız gibi avukatların derdi de seçim değil geçimdir!
Avukatlar olarak, pandemi süreci nedeniyle çalışamadık. Faaliyet alanlarımız her gün kısıtlanmaktadır. Mesleğimizi icra ederken, yok sayılmaya, dışlanmaya çalışıyoruz. CMK ücretleri angarya düzeyinde düşüktür. Ve daha birçokları… Bizim dertlerimiz bunlardır.
Değerli Basın Mensupları,
Barolar meslek sorunlarıyla değil siyasetle uğraşıyor iddiası var!
Herkes için eşitlik ve adil yargılanma istiyoruz,
Bağımsız yargı istiyoruz,
Avukatlar için gerçek ve kalıcı çözümler istiyoruz,
Hak arama hürriyetine sahip çıkıyoruz,
İşkence ve kötü muameleye karşı çıkıyoruz,
Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve laikliği savunuyoruz,
Çevre ve hayvan hakları mücadelesi veriyoruz,
Salda gölüne, mermer ocakları tarafından talan edilen dağlarımıza sahip çıkıyor, doğanın ranta kurban edilmesini engellemeye çalışıyoruz,
Kadın ve çocuk hakları için mücadele veriyoruz.
Bunlar ve daha birçokları Baroların ve avukatların asli görevidir. Siyaset yapmak değildir. Anayasa ve yasaların bize verdiği görevdir. Ettiğimiz avukatlık yemininin bize yüklediği sorumluluktur.
Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro, 19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerin ortaya koyduğumuz ortak tavrın ve kararlılığın arkasındayız.
Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasını değiştirme çalışmalarından vazgeçilerek, uygun zaman ve şartlarda Türkiye Barolar Birliği ve barolarla birlikte hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.
Bizler, müzakere kanallarının açılacağına inanıyor, taleplerimizin karşılık bulacağını düşünüyoruz.
Aksi halde, demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir