Böyle tasarruf yapabilir mi devlet?

İmamla cemaat denkleminde olduğu gibi rol modelin muafiyeti başarısızlık getirmez mi?

10 adımda 100 milyar lira cepte!

Resmi Gazete’de ‘tasarruf tedbirleri’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Genelgeyle gereksiz alımlar, şatafatlı törenler, hediyeler ve yurt dışı geziler gibi tepki çeken harcamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak?!

Ancak Meclis ve Beştepe tasarruf tedbirlerinden muaf!

Millet bu tedbirlere uyar mı?

Ya da bu karar başarıya ulaşır mı?

Tasarruf olmadan sanayileşmek, kalkınmak ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkmak mümkün değildir.

Ama tasarrufa krallar ya da padişahlar gibi tepedekiler hariç aşağıdakiler uysun demek işin göstermelikliğinin daha başından ilanıdır.

Aydınlık, ekonomistler ve emekli bürokratlara sordu; 10 adımda 100 milyar lirayı kurtarabileceğimiz ortaya çıktı.

İşte atılması gereken o adımlar!

1. Kamuda kamu malı ve kiralık olmak üzere 80 binin üzerinde makam aracı bulunmaktadır. Bakan ve yardımcıları dışında makam aracı kullanımına son verilmeli.
2. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis harcamalarının muaf olmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geri çekilmeli, harcamalara sınırlama getirilmeli.
3. Kamu İhale Yasası’nda rekabet koşulları ortadan kaldırıldığı için kamuda maliyet arttı. Kamu İhale Yasası’ndaki istisnalar kaldırılırsa harcamalarda tasarruf mümkündür.
4. Çok sayıda ve çoğu döviz kuruna bağlı garantili yap-işlet-devret işletmesi var. Devlet geçmeyen aracın, inmeyen uçağın, olmayan hastanın parasını ödememeli.
5. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis dâhil kamu kuruluşlarında ve bakanlıklarda temsil ödeneklerinde büyük israf yaşanıyor. Bu ödenekler derhal yüzde 50 ile sınırlandırılmalı.
6. Partizanca işe alımlar önlenmeli. Görevlendirmeler liyakat esas alınarak yapılmalı. Eldeki personel verimli kullanılmalı.
7. Belediyelerde sosyal proje adı altında israf had safhadadır. Belediye harcamalarında tasarrufa gidilirken, ihaleler ve harcamalar mutlaka denetlenmeli.
8. Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin her yerinde kiralık kamu binaları var. Bu uygulamaya derhal son verilmeli. Kiralık binalardan kamu binalarına geçilmeli.
9. Kamuda değişik kalemler kullanılarak lüks makam odaları yapımı devam ediyor. Bu tür harcamalara hemen son verilmeli ve yapanlar cezalandırılmalı.
10. Cumhurbaşkanlığının kullandığı VIP uçaklar ciddi bir masraf. Cumhurbaşkanı uçağı dışındaki tüm uçaklar satılmalı ve uçak kiralamaya son verilmeli.

Genelgede alınan kararlara uyacak kurumlar şöyle sıralandı:

 “Kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazlarının kullanılmasında belirlenen tedbirlere uyacaklar.”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.