BUTSO’da, STK’lar ve iktidar vekilleriyle SODES toplantısı yapıldı

Burdur Sivil Toplum Platformu (BSTP’nin) başlattığı Sosyal Destek Programı “SODES’e Burdur da katılsın!” kampanyası kapsamında, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO’da) gerçekleştirilen ve kitle örgütleri ve odalarla ilin milletvekillerinin katıldığı toplantıda SODES konusu ve et-süt konusundaki sıkıntılar masaya yatırıldı.

Geri kalmış bölgelerde bulunan illerde sermayeyi güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine katkı koymak amacıyla bölgenin yaşadığı göç, fakirlik ve işsizlik gibi sorunlarla ve değişen toplumsal yapının ürettiği ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen ve son katılımla 34 ili kapsayan bir toplumsal kalkınma programı olan SODES projesine ilimizin de katılmasını sağlamak amacıyla Burdur Sivil Toplum Platformu (BSTP) tarafından başlatılan “SODES’e Burdur da katılsın!” kampanyası kapsamında, BUTSO’da yapılan STK toplantısında iktidar milletvekillerine bilgi verildi. İktidar Milletvekillerine Burdur’un SODES’e katılmasının sağlanması konusunda Ankara’da çalışma yapılması talebi iletildi ve ilimizdeki et-süt çıkmazı anlatıldı.

Toplantıya BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, AKP Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Reşat Petek, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan, Burdur Köy-Koop Birlik Başkanı Yakup Yıldız başta olmak üzere bazı oda ve kitle örgütü başkanları katıldı.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, SODES konusunda yaptıkları ikinci toplantıya ilişkin yaptığı açış konuşmasında “geçtiğimiz günlerde, STK başkanlarıyla yaptığımız ilk toplantıda, “Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan SODES programına Burdur’un da alınması yönünde bir çalışma yapılması kararına varıldı. Bu kez de, ‘Hükümet ve Bakanlar nezdinde, nasıl bir çalışma yapılması gerektiğinin Milletvekillerimizle belirlenmesi ve bir program yapılması’ amacına yönelik olarak bu toplantıyı düzenledik” dedi.

SODES konusunda Burdur Sivil Toplum Platformu (BSTP) Başkanı Kemal Arslan, 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES’in), dezavantajlı bölgelerin sermayelerini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programı olduğunu, 2008 yılında 9 GAP ilinde uygulamaya konulduğunu, Programın kapsamının 2010 yılında 25 ile 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak dâhil edilmesiyle 30 ile ulaştığını, 2013 yılında Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde illeri ile birlikte Programın yürütüldüğü il sayısının 34’e ulaştığını belirterek, Burdur’un da “dezavantajlı” bir il olduğunun altını çizdi. Bunun nedeni olarak da Antalya-Denizli-Isparta ilerinin arasına sıkışıp kalmış, ekonomik gelişmesini tamamlayamadığı için sürekli göç veren bir il olduğunu vurguladı. Bu nedenle ilimizin de SODES kapsamındaki illerin dezavantajlı şartlarını taşıdığını, ilimizin de SODES’e alınması için çalışma başlattıklarını, imza kampanyası düzenleyeceklerini, bunun bakanlığa ulaştırılmasında yardımcı olunmasını istedi.

Toplantıda, STK başkanları, yaptıkları konuşmalarda bir yandan Sosyal Destek Programı (SPDES) ve Burdur’un et-süt krizine ilişkin sebep-sonuç analizleri yaparken, diğer yandan üyelerine yönelik sıkıntıları da iktidar milletvekillerine aktardılar.

Köy-Koop Genel ve Burdur Birlik Başkanı ve Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yakup Yıldız yaptığı konuşmada, hayvancılık kenti olan ilimizdeki süt fazlalığı ve et açığı konusundaki devletin yanlış politikalarını ve ne yapılması gerektiğini anlattı. Yıldız, “Burdur’da, 2015 yılı ilk altı ayında günlük bin 46 ton süt üretilmiş, önümüzdeki 2016 Mayıs ayına doğru günlük süt üretiminin bin 300 tona ulaşacağını tahmin ediyorum; dolayısıyla ciddi bir üretim artışı var. Fazlalık süt tozu yapılmalı ve devlet bu ürünü almalı. Süt ineği ithalatı durdurulmalı. Alınacaksa et damızlığı alınmalı. Ama asıl çözüm için, küçükbaş hayvancılığı desteklenerek geliştirilmeli” dedi.

Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan konuşmasında, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bize çok yakın olmalı. Süt fazlalığına acilen çözüm getirilmelidir. Bu konuda 13 Şubat’ta, Bakan’la yapılacak toplantıda vekillerimizle konuyu aktarmalıyız” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de, “genç çiftçilerin hibe desteği ve mazot-gübre desteği konusundaki aksamaları” anlattı.

Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, süt fazlalığının, iç tüketimle değerlendirilmesi ve bunun ise kamu spotları ile tüketimin teşviki sağlanarak yapılması gerektiğini belirterek, “var mı, yok mu belli olmayan ‘Tarım ve Hayvancılık politikasıyla’ yanlışlar ve plansızlıklar düzeltilmeli. Doğru plan yapamıyorsak, biraz de kinayeli olarak ifade ediyorum ki; sığır ithali gibi, plan ithali yapılmalı. Et ithalatı, geçici olarak karkas değil, besi hayvanı olarak yapılmalıdır” dedi.

Ardından Milletvekilleri, ortaya çıkan sorunların çözümü için ilgili Bakanlık veya genel müdürlükler nezdin çalışmalar yapacaklarını ve ileriki bir toplantıda alınacak sonuçları yine böyle bir toplantıda kendilerine aktaracaklarını ifade ettiler.

SODES nedir?

2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje temelli bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

SODES’in öncelikli hedef kitlesi yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES, GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında 9 GAP ilinde uygulamaya konulmuştur. Programın kapsamı 2010 yılında 25 ile, 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak dâhil edilmesiyle 30 ile ulaşmıştır. 2013 yılında Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde illeri ile birlikte Programın yürütüldüğü il sayısı 34 olmuştur.

Söz konusu iller; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde’dir. 2011 yılında programa dâhil edilen Adana, Mersin illerinde valilikler aracılığıyla program bazlı; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde Kalkınma Ajansı aracılığıyla farklı uygulamalar pilot iller olarak devam etmektedir.

 

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir