29’ncu Vergi Haftası’nda vergi adaletsizliğinin ne kadar farkındayız?

MAKÜ’de düzenlenen “Vergi Geleceğimizdir”

Konulu Panelde konuşmacılar, OECD ülkeleri

arasında vergide adaletsizlik konusunda zirvede

oluşumuz hakkında ne kadar aydınlatma görevi yaptı?

Her yıl Şubat ayının son haftasında vergi bilincinin artırılması amacıyla Vergi haftası düzenlenmektedir. Bu hafta boyunca paneller, basın açıklamaları, çeşitli ziyaretler, ziyaretlerde plaketler ve çiçekler verilmektedir. Ancak meseleye maliye sosyoloji perspektifinden bakılmadığı, tamamen hâkim görüş çerçevesinde “verginin kutsallığı, ödenmesinin gerekliliği” kapsamında bakıldığı için, halk kitleleri açısından vergi adaletsizliğinin yakıcı önemi anlaşılamamakta ya da halk bu konuda aydınlatılmamaktadır.

Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Burdur Defterdarı Sedat Ayyıldız, Burdur Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serkan Vurgun ve Aytaş Akın Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akın’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Vergi Geleceğimizdir’ konulu panel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

  1. Vergi Haftasını kutladığını ve hedeflerinin öncelikle öğrencilerde vergi bilincini oluşturmak olduğunu söyleyen Ayyıldız, vergiyi sadece kamu hizmetleri anlamında düşünmemek, aynı zamanda yatırım, ekonomik refah, ekonomiyi düzene koyan bir unsur olarak düşünmek gerektiğini belirtti.

Her bireyin vergisel anlamda sorumluluklarının olduğunu, öğrencilerin de bu bağlamda sorumluluklarının olduğunu ve en önemli sorumluluğun da alışverişlerden sonra mutlaka fiş almak gerektiğini ifade eden Ayyıldız, son yıllarda toplumda vergi bilincinin artmasıyla vergi gelirlerinde artışlar olduğunu ve bunun da ekonomik gelişmeyi dolayısıyla eğitim, sağlık, ulaşım vb pek çok alanda önemli yatırımların yapılarak ülkemizin kalkınmasında vergi gelirlerinin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Daha sonra konuşan Aytaş Akın Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akın ise “ekonomik olarak ne kadar güçlü bir devlet olursak o kadar devlet olarak güçlü oluruz. Bunun için de vergi ödememiz gerekir” dedi. Akın, ülkemizde ticaret, üretim ve yatırım yapan iş adamlarına ihtiyaç olduğunu, üretim ve ihracat yapmak için Ar-Ge çalışmalarına da destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Akın ayrıca işletmesinde gelirin %70 oranında doğrudan ve dolaylı olarak vergi ödediklerini, diğer ülkelere göre vergi çeşidinin çok olduğunu belirtti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serkan Vurgun da mali müşavirler olarak ilkokul çağından itibaren vergi bilincinin geliştirilmesi gerektiğini, muhasebecilerin devletle mükellefler arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek mesleki faaliyetlerin pek çoğunun günümüzde elektronik ortamda gerçekleştirildiğini ifade etti. Mali müşavirin her zaman vergi kanunlarını takip etmelidir. Sürekli kanunların değiştiğini ve mali müşavirlerin bu kanunları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Vurgun,  öğrencilerin mali müşavirlik düşünüyorlarsa İngilizcelerini geliştirmelerini ve meslek deneyimi edilmelerini önerdi.

Genelde herkes, harcamalar üzerinden alınan, vergi ödeyen kişinin gelir ve geçim düzeyi göz önüne alınmadan tahsil edilen, OECD ortalaması yüzde 30 iken Türkiye’de devletin vergi gelirleri içindeki oranı yaklaşık yüzde 70’ni oluşturan, zenginle fakirin aynı oranda ödediği ya da yat, kotra alırken zenginin hiç ödemediği Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gibi dolaylı vergiler adı altında en adaletsiz vergi türlerinin barındırıldığı bir ülkede havanda su döğmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak’ın çalışmasında en bariz şekilde görüldüğü gibi, toplam gelirin yüzde 3,8’ni alırken gelirlerinden yüzde 22’sini vergi olarak ödeyen toplumun en altındaki fakirlerle, toplam gelirin yüzde 25’ini alırken gelirlerinden yüzde 20’sini vergi olarak ödeyen zenginlerin yanyana yaşadığı bir ülkede aydınlar sorumluluktan kaçınmakta, sadece tencere kalaylamaktadır.

Dolaylı vergilerden bireylerin ödediği gelir vergisi yüzde 21, işletmelerin ödediği kurumlar vergisi yüzde 9, MTV dâhil servet vergisi yüzde 2 olduğu bir ülkede, ayrıca ve adaletsizliğin zirvesi olarak toplam gelirin yüzde 3’ünü alan işsizlerin vergilerin yüzde 2,9’nu ödediği bir toplumda ve yabancı e-ticaret sitelerine KDV bağışıklığı gibi kıyakların yapıldığı, küresel sermayeye (namı diğer ünlü sıcak paraya) vergi koyamamanın dayanılmaz çaresizliğinde olan bu ülkede…

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir