Basın Kartı Yönetmeliği mahkemeye taşındı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’da dava açtı. Davacı örgütler, yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla hazırlandığını vurguladı.

28 Ağustos 2015 tarihinde Basın Kartı Komisyonu’na üye olan gazetecilik meslek örgütlerinin görüşü alınmadan çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından Danıştay’a dava açıldı. Örgütler, yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla hazırlandığını vurguladı.

Açılan davada, yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak ve Anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu hatırlatılatıldığı belirtilen Cumhuriyet haberine göre, Aralık 2014 tarihindeki Basın Kartı Komisyonu Toplantısı’nda sürekli basın kartını hak ettiği belirlenen 94 gazeteciye kartlarının verilmediği, kartların Genel Müdür tarafından keyfi olarak imzalanmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca dava dilekçesinde kamu yararı göz önüne alınarak idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması talep edildi.

Davada 4 noktaya dikkat çekildi ve değiştirilmesi talep edildi.

KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

1973 yılından beri Komisyon 13 kişiden oluşurken, 2015 tarihli dava konusu yönetmelikle üye sayısı 15 kişiye çıkarıldı. 50 yıldır süregelen komisyonun yapısı değiştirildi. Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarıldı. Davacılardan Türkiye Gazeteciler Sendikasının üç temsil hakkı bire indirildi. Gazetecilik meslek örgütlerinin temsil oranı üçte bire düşürüldü. Genel Müdürlüğün Komisyona seçtiği üye sayısı artırıldı.

BYEGM’NİN GÖREVİ KOMİSYONUN YAPISINI BELİRLEMEK DEĞİLDİR

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM’nün) görevlerinden biri “basın yayın kuruluşlarına ve gazetecilere basın kartı düzenlemek, komisyonun sekretaryasını yürütmek” olarak tarif edilmişti. Yeni yönetmelikle ise BYEGM’ne Basın Kartı Komisyonu’na üye belirleme yetkisi sağlandı.

AA VE TRT’DE ÇALIŞANLARLA ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR ARASINDA EŞİTSİZLİK YARATILDI

Yeni yönetmelikle Anadolu Ajansı (AA) ve TRT’de Basın İş Kanunu dışında çalıştırılan kişilere Basın Kartı verilmesinin yolu açıldı. Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda özellikle sözleşme ile çalıştırılanlar ile özel sektör Basın Yayın Kuruluşlarında çalışanlar arasında birden fazla eşitliksizlik yaratıldı. TRT ve Anadolu Ajansı’nda 5953 sayılı yasa kapsamı dışında da gazeteci çalıştırılmasının önü açıldı. Çalışanların hakları kısıtlandı.

GEÇİCİ İŞSİZ KALAN GAZETECİ 1 AY DEĞİL 3 AY SERBEST BASIN KARTI TAŞIMALI

Geçici olarak işsiz kalan basın kartı sahibinin eski yönetmeliğe göre üç ay taşıyabildiği serbest basın kartının süresi yeni yönetmelikle bir aya düşürüldü.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir