Emeklilerden 7 kritik ve 3 acil talep

BUREMDER, KıvılcımHaber’e emeklilerin taleplerini anlatı. 11 milyonu aşkın devasa bir kitle olan emeklilerin Hükümetten, 7 konuda düzenleme yapmasını istiyor ve 3 konuda acil talebi bulunuyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu, devletimizin banisi, büyük devrimci, müstesna devlet adamı, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran, her yıl Emekliler Günü olarak kutlanıyor. Emekli kitlelerinin ezici bir çoğunluğu, ülkemizde en çok geçim sıkıntısı çeken kesim. Emekliler Günü’nde emeklilerin meseleleri ve siyasi iktidardan taleplerini sorduğumuz Burdur Emekli Meclisi Derneği (BUREMDER) Başkanı Fatih Özcan, emeklilerin temel meselelerini 6 kritik düzenleme ve 3 acil talepte toplayarak özetledi.

SGK adıyla Bağ-Kur ve SSK ile birleştirilen Emekli Sandığı’nın duvarında, Atatürk’ün şu sözü koca harflerle yazılı idi:

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte muktedirken (güçlüyken), bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.”

Samsun Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü duvarında da Atatürk’ün “Emekli, milletin aynadaki görüntüsüdür” sözü yazılıdır.

Cumhuriyetin el üstünde tuttuğu emekliler, Cumhuriyet yıkılınca ayaklar altında kaldılar. Meseleleri çok, talepleri elzem…

Her emeklinin güncel hayatta yaşadığı özel problemlerinin yanı sıra, 11 milyonu aşkın emeklinin ortak birçok sorunu bulunmaktadır. Kuşkusuz bu meselelerin en önemlisi, en belirleyicisi, emeklilerin asgari insani yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlayacak yeterli bir gelire sahip olmamalarıdır. Emeklisini tekrar çalışmak zorunda bırakan ya da başkasına avuç açtıran sistem kahrolsun. Emekli maaşları, başkasına muhtaç olmayacak düzeye çıkarılsın.

Emekli kitlesinin 7 kritik düzenleme talebi bulunmaktadır. Bu talepler, 7 temel emekli problemine denk düşmektedir.

PROMOSYON GELİŞTİRİLEREK GELENEKSELLEŞTİRİLEMLİ VE SÜRDÜRÜLMELİDİR

Emekli Sen gibi emekli sendikalarının, TÜED gibi emekli derneklerinin yıllardır uğrunda verdikleri mücadelenin bir sonucu olarak bahar aylarında nihayet promosyon gelirine kavuştular. Bankaların emeklinin her ay verilen 11 milyar lirayı aşan maaşının kullanmaları karşılığı olarak promosyon geliştirilerek geleneksel hale getirilmeli ve sürdürülmeli; bunun 2007/ 21 sayılı Başbakanlık genelgesi uyarınca devam ettirilerek düzenlenmesi sağlanmalıdır.

İNTİBAK DERHAL UYGULANMALI

En önemli emekli meselelerinden biri de intibak meselesidir. 2000’den sonra emekli olanların gerçekleştirilen intibakları 2000’den önce emekli olanlar için de acilen gerçekleştirilmelidir. Emekli maaşları arasında yaratılan uçurum giderilmeli, eşit işe eşit ücret esası uygulanmalı.

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME DURDURULMALI; SAĞLIK PARASIZ OLMALIDIR

Sağlık, hem anayasal haktır; temel bir sosyal devlet görevidir hem de emekli on yıllar boyu prim ödedi. Devlet sadece emeklilerin değil, bütün vatandaşların muayene ve tedavisini ücretsiz karşılamak zorundadır. Sağlıkta Dönüşüm sloganı gibi yaldızlı sözlerle sürdürülen sağlıkta özelleştirmeye son verilmeli. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasfiye edilmeli, Türk milletinin vergisiyle emperyalist ülkelerin şirketlerine yapılan desteğe ve zorunlu BES üyeliği uygulamasına son verilmelidir. 182 alo randevu hattını aramayla başlayan ve sağlık kurumlarına başvurunun her aşamasında, muayene ücreti, katkı-katılım payı, ilaç katkı payı, oda ücreti, öğretim üyesi farkı ve istisnai tıp hizmeti adı gibi değişik adlar altında 8 ayrı dalda cepten ödemeler yapılıyor.

Her türlü sağlık kesintisi derhal kaldırılmalı.

EMEKLİYE SENDİKA VE TOPLUSÖZLEŞME HAKKI DERHAL DÜZENLENMELİDİR

Anayasanın 90’ncı maddesi gereğince Türkiye’nin de taraf olduğu ve sözleşmelerini imzalayarak Meclis’ten geçirdiği Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) mevzuatından doğan sendikalaşma hakkı, iç hukuka uyarlanmalı. Anayasal hakkın gereği yapılmalı, emeklilerin de sendikalaşma ve toplusözleşme hakkı hayata geçirilmelidir.

YAŞLI BAKIMEVLERİ İHTİYACA YETECEK DÜZEYE ÇIKARILMALI

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte muktedirken (güçlüyken), bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.” Bir sistem, yaşlısını sahiplenmiyorsa, o sistem çürümüştür; yaşlı bakımevleri ihtiyaca yetecek düzeye çıkarılmalı.

KİRADAKİ EMEKLİLERE UCUZ

VE EMEKLİ MAAŞIYLA ÖDENEBİLECEK KONUT SAĞLANMALIDIR

Kiradaki emekliler için, emekli maaşıyla ödenebilecek taksitlerle konut edinebilmelerinin imkânı yaratılmalı. TOKİ’nin zaman zaman emeklinin gazını almak için yaptığı ve emekliyle dalga geçen “emekliye ucuz konut”, “TOKİ vasıtasıyla emeklileri konut sahibi yapma” çıkışları hayata geçirilmeli; Emekliler için ayrılan yüzde 25 kota artırılmalıdır

BORÇLARA YAPILANDIRMA UYGULANMAMALI;

SGK PRİM ALACAKLARI DERHAL VE TAVİZSİZ TAHSİL EDİLMELİDİR

SGK’nin prim alacaklarını sık sık affederek batırmaya çalışılmasına son verilmeli, SGK güçlendirilmelidir.

Emeklinin, bu 7 meselenin içinde ise 3 acil talebi vardır.

  • Gerçek intibak yasası
  • Toplusözleşme hakkı
  • Ücretsiz sağlık hakkı

 

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sanalbasin.com üyesidir