Evin camdansa komşu eve taş atmayacaksın!

Gazeteciler Cemiyeti’nin kirli çamaşırları, BİK’i hedef alınca ortalığa saçıldı

Basın İlan Kurumundan AB finansmanlı rapora tepki: Cemiyetin gazetesi tirajını fazla gösterdi resmi ilan aldı

Ankara Gazeteciler Cemiyeti (AGC’nin), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hazırladığı 2022 yılı Medya İzleme Raporu ve 2022 yılı Gazetecilerin Mesleki Memnuniyeti Araştırması yayımladı. Basın İlan Kurumu AB finansmanlı rapora tepki gösterdi. Cemiyetin gazetesinin tirajını fazla göstererek resmi ilan aldığını açık etti.

Gazetecilerin “şiddet ve yargılanma baskısı altında, işsizlik korkusuyla ve açlık sınırında maaşlarla” çalıştığı savunuldu. Rapora, Basın İlan Kurumu (BİK) tepki gösterdi. Raporun AB fonlarıyla hazırlandığı belirtildi. Cemiyet’e ait 24 Saat Gazetesi’nin tirajını yüksek göstererek BİK’ten para aldığı kaydedildi. BİK’ten yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin, AB finansmanıyla hazırladığı ‘sözde’ 2022 Medya Raporunda Kurumumuza karşı yöneltilen haksız isnatlar karşısında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

TİRAJ SÖZÜ İHLALİ

“Tarafsız gazeteci üyenin de yer aldığı Kontrol Kurulu, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını haiz 24 Saat Gazetesi’ni, günlük asgari 2.400 adet satması gerektiği halde matbaada sadece 250 adet basarak dağıtıma çıkarmak üzereyken adeta suçüstü yakalamıştır. Kamuya verdiği günlük 2 bin 400 tiraj sözü karşılığında resmi ilan alan söz konusu gazetenin asgari tirajın sadece onda birini basması şeklinde tebarüz eden ihlali karşısında Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine istinaden mahsup işlemi tesis edilmiştir. Uygulanan mahsup bedeli kadar ilan tutarı kurumumuza irat kaydedilmemiş, yine mevzuatın öngördüğü şekilde hakları gasp edilen diğer gazetelere dağıtılmıştır.

AB FONLARI VURGUSU

“Sözde rapor, bu durumu bile ayırt etme kabiliyetinden yoksun, gerçeklikten kopuk ve hukuki süreçlere yabancıdır. Unutulmamalıdır ki, herkes meşru vasıta ve yollarla hak arama hürriyetine sahiptir. Bu meşru çizginin dışına çıkılmak suretiyle Anayasa’da öngörülen hak arama yollarını işletmek yerine böyle korsan raporlarla hukuki süreçlerin baltalamaya çalışılmasını, üstelik de bunun AB fonlarıyla yapılmasını kamuoyunun ve basın camiasının takdirlerine sunuyoruz. Kurumumuz, 2016 yılından itibaren resmi ilan ve reklamları, İLANBİS olarak adlandırdığımız elektronik ortamda almakta ve dağıtmaktadır. Süreli yayınlar bulundukları kontenjan ve dağıtım tablosunda sahip oldukları puantaja göre insan müdahalesi olmadan resmi ilanları almaktadırlar.”

AYDINLIK

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.