Hayvancılıkta verimlilik sorununa yapay zekâlı milli çözümü MAKÜ üretti

Yapay zekâ tekniği ile hayvancılıkta verimlilik sorununun çözümü için milli yazılımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), hayvancılık sektöründe önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin bünyesinde farklı bilim dallarında oluşturulan bir araştırma ekibi, 2 yıldır gizli olarak yürüttükleri projenin sonunda Türkiye’deki et ve süt üretiminde önemli bir oranda verimi artıracak yapay zekâ tekniğiyle çalışan yerli bir yazılım geliştirdi. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından geliştirilen “Çiftlik İzleme ve Yönetim Sistemi”, ülke bazında verimliliğin artırılması, olası hastalık ve salgınların erken tespiti ve önlenmesi, süt ve et kalitesinin yükseltilmesi,  çiftliklerde daha az maliyetle daha çok ve kaliteli üretimin sağlanması, kaliteli ırkların tespiti ve çoğaltılmasında çözüm sağlıyor.

TÜRKİYE’DE TEK; MİLYONLARCA VERİ ANINDA İŞLENİYOR; ANALİZ EDİLİYOR

MAKÜ KİMER’den alınan bilgiye göre, geniş bir bölgede büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgili ayrı ayrı gelen milyonlarca veriyi anlık olarak depolamak ve yine anlık olarak analizlerini yapabilmek için gerekli teknolojik alt yapı ve beyin gücü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin yeni kurduğu Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir araya getirildi. Kısa adı “ÇİYS” olan Çiftçilik İzleme ve Yönetim Sistemi yazılımı bu merkez tarafından yönetiliyor. Araştırma merkezi, hem yüksek veri depolama kapasitesiyle hem de bu verileri detaylı analiz etme yeteneğiyle hayvancılık alanında Türkiye’de tek araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor.

ÜRETİCİ ASGARİ MALİYETLE AZAMİ

VERİMİN NASIL ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ GÖREBİLİYOR

Çiftlik İzleme ve Yönetim Sistemiyle her bir havyanın beslenmesinden sağlığına kadar üreticilerden gelen veriler anlık olarak depolanıyor. Daha sonra bu veriler, yapay zekâ tarafında üreticilerin en yüksek verimi alması için neyi nasıl yapması gerektiği analiz ediliyor ve üreticiler için analizler MAKÜ’lü bilim insanları tarafından bir rapor haline getiriliyor. Böylece üreticiler, sistem üzerinden en az maliyetle en yüksek verimi nasıl elde edebileceklerini görebiliyorlar. 

HAYVANLARIN GEN BİLGİSİNDEN ÜRETİCİYE

ULAŞAN NİHAİ ÜRÜNE KADAR TÜM VERİLER TOPLANIYOR

Mehmet Akif Ersoy Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Sevli, geliştirilen yazılımla üreticiden tüketiciye kadar giden sürecin nasıl takip ve kontrol edildiğini anlattı.

Dr. Sevli, “Çiftlik İzleme ve Yönetim Sistemi Projesi, iki yıl önce başlayan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen burdur ilindeki ve bölgedeki ve geniş ölçekte ülkedeki hayvan varlığını kayıt altına alması, bunlar üzerinden insan uzmanların başta desteği ile ardından öğrenen makinelerin, yapay zekâların desteği ile analizler yaparak verim artışı yapmayı hedefleyen yüzde yüz yerli ve milli bir yazılım çalışmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yazılımın bir hayvanın doğum öncesine kadar uzanan süreçteki veri kayıtlarını yaptığını belirten Dr. Sevli, “hayvanın anne babası, spermanın ya da embriyonun kimden geldiği, birkaç kuşak öteye kadar kayıtlar ne kadar varsa soy bilgisinin takibi, bunun ardından hayvanın yaşamı boyunca ki beslenmesi, sağlık takibi, veri takibi, üreme tabi ki, davranış takibi, bunların tamamının takibi ve son kullanıcıya peynir, yoğurt, süt ya da et olarak ulaşana kadarki tüm süreçteki verilerin kayıtlarının kontrolü ve analizini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

GELİŞTİRİLEN YAZILIM, ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ VERİLECEK

Piyasada çiftlik ve sürü yönetimiyle ilgili pek çok dış kaynaklı yazılımların mevcut olduğunu söyleyen Merkez müdürü Dr. Öğretim üyesi Sevli, Mehmet Akif Ersoy üniversitesi (MAKÜ) tarafından geliştirilen bu yazılımın üreticiye ücretsiz verileceğini belirterek, “sahayı incelediğimizde özellikle bilinçli üretim yapan işletmeler yurtdışı kaynaklı pek çok yazılımı kullanıyorlar ki yurtiçi alternatifleri maalesef olmadığı için pazarın çoğu yurtdışı firmaların eline geçmiş durumda. Özellikle İsrail yazılımları piyasada hâkim bunun yanında Alman yazılımlar da var. Bu yazılımlar kendi içerisinde kapalı birer yazılım, dışa veri paylaşımı yapmıyor.  Burada yazılımlar için ciddi meblağlar ödeniyor ama tabi ki tek başına yazılımın işlev sürdürebilmesi mümkün değil. Bununla birlikte donanımlar da ithale diliyor. Bu anlamda ülke ekonomisine döviz anlamında ciddi bir kayıp getiriyor. Bunun üreticiye verim olarak bir dönüşü var ama bunun yanında ciddi bir yurtdışına akan sermaye söz konusu. Çiftlik izleme yönetim sistemi ile biz aslında yazılımı sıfır maliyetle üreticilerin ayağına getiriyoruz. Yurtdışı firmalar donamımlar ve donanımları kadar yazılım maliyetleri fatura ediyorlar, bizde yazılım maliyeti tamamen sıfır, donanım maliyeti ise bunun yarısının da daha altında” şeklinde konuştu.

SİSTEME KAATILAN ÜRETİCİYE, AKADEMİK DANIŞMANLIK SUMULUYOR

Dr. Sevli son olarak konu hakkında şunları söyledi:

“Mevcut sistemler genellikle lokal ölçekli çalışıyorlar. İşletmenin kendi içerisindeki hayvanların takibi, kontrolünü gerçekleştiriyor. Tabi burada işletme sahibi eğer o parametreleri kendisi okuyabiliyor, yorumlayabiliyorsa ya da yorumlayabildiği kadar geri dönüt sağlayabiliyor, fakat bunun haricinde çiftliğin izlenebilirliği çevre ile bölge ile karşılaştırılabilirliği yok. Bu anlamda çiftlik izleme yönetim sistemi aslında üniversite bünyesindeki o akademik gücü, akıl gücünü de sistem üzerinden yine üreticiye geri bildirim olarak aktarıyor. Sistemimizde işlenen her bir bilgi üniversitemizin uzman akademik kadromuz tarafından inceleniyor, raporlanıyor ve verim artışını sağlayacak şekilde işletmelere geri dönüt olarak veriliyor. Bunun içerisinde hayvanların beslenmesine yönelik danışmanlar var yine veteriner hekim hocalarımız tarafından sağlık danışmanlığı ve ihtiyaç duyulan tüm konularda destek sağlanıyor.“

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" 
id="12654" title="false" lightbox="dark"]
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir