Lara kumulları kesin korunacak alan ilan edilsin

Antalya’da yıllardır yangınlarla ve yapılaşma işgaliyle tahrip edilen Lara Kumul Ormanı’nın koruma statüsünün ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edilmesi istendi…

Lara Kumul Ormanı, zengin bir ekosistemi barındırıyor. (Yusuf Yavuz arşivi)

Antalya Kent Konseyi, Lara Kumul Ormanı’nın koruma statüsünün değiştirilmesi talebine yönelik bir rapor hazırladı. Rapor Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, valilik ve milletvekillerine gönderildi. Lara Kumul Ormanı’nın doğal değerleri geri plana atılıp arazi değeri ön plana çıkarılarak uzun yıllardır yerel ve merkezi yönetimlerin ve yatırımcıların dikkatini çektiğinin kaydedildiği raporda, alanın 1984-2021 arasında yaşadığı değişime de fotoğraflarla dikkat çekildi. 2000’li yılların başında Kundu kesimindeki kumullar üzerine otellerin yapılmaya başlandığının belirtildiği raporda, bu süreçle kumulların tahrip edildiğine işaret edildi.

Lara kumul ormanı yıllardır yangınlar, yapılaşma tehdidi
ve kontrolsüz kullanımlarla tahribata uğruyor.

Antalya’nın önemli doğal mirasları arasında yer alan Muratpaşa ilçesindeki Lara Kumul ormanını da kapsayan bölgenin koruma statüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile Ocak 2020’deyeniden tanımlandı. Daha önce 2. Derece doğal sit alanı olan kumul ormanı, bakanlığın korunan alanlarla ilgili yaptığı yeni düzenleme kapsamında 2. Derece doğal sit statüsünün karşılığı olan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi.

Lara Kumul Ormanı Nitelikli Doğal Koruma Alanı

KENT KONSEYİNDEN LARA KUMULU RAPORU

Antalya Kent Konseyi ise yıllardır yangınlar, yapılaşma ve çeşitli nedenlerle tahribata uğrayan Lara Kumul Ormanı’nın koruma statüsünün değiştirilerek Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilmesini talep ediyor. Yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik büyüklüğe sahip olan Lara Kumul Ormanında inceleme yapan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Antalya’nın önemli doğal miraslarından biri olan alanla ilgili bir rapor hazırladı. Lara Kumul Ormanını kapsayan bölgenin koruma statüsünün değiştirilmesi talebine yönelik hazırlanan raporda, alanın sahip olduğu doğal değerleriyle Antalya için önemli potansiyeli olan bir ekosistem olduğu vurgulandı.

Antalya Kent Konseyi yöneticileri Lara Kumul Ormanında
yaptıkları incelemenin ardından rapor hazırladı.

1984-2021 ARASINDA KUMULLARDA YAŞANAN ÇARPICI DEĞİŞİM

Lara Kumul Ormanı’nın doğal değerleri geri plana atılarak, arazi değerinin ön plana çıkarılmasıyla uzun süredir yerel ve merkezi yönetimlerin ve yatırımcıların dikkatini çektiğine işaret edilen raporda, alan üzerinde yıllardır tartışmaların süregeldiği belirtildi. İnce kumun, kum tepelerinin ve ağaçların oluşum ve gelişim sürecinin kapsamlı bir şekilde anlatıldığı raporda, alanın 1984-2021 arasında yaşadığı değişime de fotoğraflarla dikkat çekildi. 2000’li yılların başında Kundu kesimindeki kumullar üzerine otellerin yapılmaya başlandığına dikkat çekilen raporda, bu süreçte kumulların tahrip edildiğine işaret edildi.

Lara kumullarının 1984-2021 yılları arasındaki değişimi

LARA KUMUL ORMANI, KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN OLMALI

Lara Kumul Ormanı alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi istenen Antalya Kent Konseyi’nin raporunda, alanın kesin korunacak hassas alan tanımına daha uygun olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: “Kesin korunacak hassas alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken kara, su ve deniz alanları. Bu tanım değerlendirildiğinde Lara Kumul Ormanı’nın ‘Kesin korunacak hassas alanlar’ tanımına daha uygun olduğu görülmektedir. Alan ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildiğinde, ‘biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı’ sağlayacaktır. Oysa alan üzerinde herhangi bir yerleşim bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ‘yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanması’ söz konusu değildir.

Lara kumullarından bir görünüm. (Yusuf Yavuz arşivi)

KUMUL ORMANI YENİDEN CANLANABİLİR

Alan içinde özel mülkiyetli alanlar mevcut olup tarım yapılmakla birlikte sahipleri alan dışında yaşamaktadır. Bu tapular da sorgulanabilir. Bu tapulu alanlarda bir süre tarım yapılmasa alanın diğer kesimlerindeki kumul ormanı jeomorfolojisine tekrar kavuşacağı açıktır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında, sürdürülebilir ve uzun dönem koruma stratejisi olarak alanın koruma statüsünün ‘Kesin korunacak hassas alanlar’ kapsamına alınmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Lara Kumul Ormanı’nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

Lara kumullarından bir görünüm. (Yusuf Yavuz arşivi)

RAPOR CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ile Antalya milletvekillerine gönderilen raporda, “Lara Kumul Ormanı, Antalya kent yerleşim alanının doğu ucunda, merkeze 12 kilometre uzaklıkta, denizden 200-250 metre uzaklıkta ve denize paralel olarak uzanan, yaklaşık 1 kilometre derinliğinde, 3.7 kilometre uzunluğunda ve 340,84 hektarlık çam ormanı ile kaplı, içinde yaklaşık 30 hektarlık özel mülkiyet bulunan bir alandan oluşmaktadır” bilgilerine yer verildi.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.