Öğrencinin yurt sorununa çözüm kampanyası büyüyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve üniversite topluluklarının yurt yetersizliği ve ev kiralarındaki artış üzerine başlattığı “Barınma Öğrencinin Temel Hakkıdır!” imza kampanyası çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada başlatılan imza kampanyası öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. “Öğrenci Yurt İstiyor” etiketi ile yapılan paylaşımlar saatlerce Twitter gündeminde kaldı. Kampanyayla paylaşılan imza formuna binlerce kişi imza attı.

Kira artışları ile yurt sorununa ilişkin çözüm için çağrı yapan TGB ve üniversite toplulukları; uygun olan tesislerin geçici olarak öğrenci kullanımına açılmasını, üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere geçici konaklama alanları kurulmasını önerdi.

Başlatılan kampanyada devlet yurtlarının kapasitesinin azlığına dikkat çekilerek planlı şekilde yurt sayısının artırılması, mevcut yurt koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilerin daha uygun fiyatlar karşılığında barınması gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanabilmesi için ilgili bakanlıkların, valiliklerin, üniversite ve belediyelerin eşgüdüm halinde çalışması gerektiğine dikkat çekildi.

“TÜRK GENÇLİĞİ ADINA BU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ!”

Ulusal Kanal’ın haberine göre, öğrencinin barınma sorununa acil çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyen TGB Genel Sekreteri Berke Mustafa Berkil herkesi bu sorunun çözümü için görev almaya davet etti. Berkil şu görüşleri ileri sürdü:

“Barınma öğrencinin temel ihtiyacıdır. Barınma sorunu olan bir öğrenci, öğrencilik yapamaz. Türkiye’nin her yerinden sorunun çözümü için öğrenciler TGB’ye ulaşıyor. Biz de konuyla alakalı bir kampanya başlattık. Acil çözüm için yapılması gerekenleri sıraladık. Kimse çözümsüzlüğe mahkum değil. Çözüm için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bakanlığımız, valiliğimiz, üniversitelerimiz ve belediyelerimizle birlikte tüm kamu imkânlarını seferber edelim. Türk Gençliği adına bu sorunu çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız.”

‘KONUK EVLERİ ÖĞRENCİLERE AÇILSIN’

Ege Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Esra Açıkyıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak öğrencilerin mağduriyetine dair kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerimiz var. Kısa vadede, şu an mevcut durumdaki oteller ve konuk evleri genç arkadaşlarımıza düşük ücretlerden kiralanmalıdır. Uzun vadede ise acil bir şekilde yurtlar yapılmalıdır. Özellikle burada bakanlıklarımıza, belediyelere ve valiliklerimiz büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bu sorun ortak bir şekilde çözülmeli” dedi.

GEÇİCİ PREFABRİK KONUTLAR

Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Uğur Şimşek, “Biz öğrencilerin yaşadığı barınma sorununun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak çözüm önerilerimiz şunlar; devlet kurumu ve sendikaların lojmanları öğrencilere cüzi ücretlerle tahsis edilmeli. Üniversite alanları içerisine geçici prefabrik konutlar inşa edilmeli, devlet yurtlarının sayısı artırılmalı” diye konuştu.

KAMPANYAYLA SESLERİNİ DUYURACAKLAR

Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu Başkanı Murat Can Erçolak, “Sorunun temelinde yüksek kira fiyatları ve devlet yurtları kapasitesinin yetersiz olması var. Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu olarak bu konuda imza kampanyası başlatarak öğrenci arkadaşlarımızın mağduriyetini gerekli mecralara duyurmayı hedefliyoruz. Topladığımız imzaları rektörlük, valilik ve gençlik ve spor il müdürlüğü gibi kurumlara sunarak KYK yurtlarının kapasitesinin arttırılmasını, devlete bağlı veya özel sektöre ait konaklama alanlarının öğrencilere cüzi ücretlerle tahsis edilmesini talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET ACİL MÜDAHALE ETMELİ

TGB İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut, “Barınma sorunu öğrencinin eğitimine engel olmasın. Hayat pahalılığı, yetersiz yurt koşulları, fahiş kira ücretleri öğrencileri büyük bir zorluğa sokuyor. Yurt kapasitelerinin arttırılması, atıl binaların kullanıma açılması ile bu sorun çözülebilir. Devlet buralara acil müdahale etmelidir” dedi.

‘GENÇLİĞİN SORUNU GELECEĞİN SORUNUDUR’

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Cem Dağlıoğlu, “Gençlik, geleceğin teminatıdır. Dolayısıyla gençliğin sorunlarını çözmek, bir bakıma geleceğin sorunlarını şimdiden çözmek demektir. Barınma hakkı, üniversite öğrencilerinin maddi durumlarına en uygun şekilde sağlanmalıdır. Bu sorun için devlet, ilgili organları harekete geçirmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

BARINMA SORUNU EĞİTİMİ ERTELETİYOR

Türk Tarihi ve Kültürü Başkanı Mücahit Akça, “Üniversitemizde yeni tanıştığımız arkadaşların bir kısmı barınma sorunu nedeniyle okulunu dondurmayı, eğitim sürecini ertelemeyi düşünüyor. Öğrenci, devlet yurtlarının sayıca yetersizliği ve ev kira fiyatlarındaki artıştan kaynaklı tarikat, cemaat uzantılı özel yurtlara itiliyor. Devletimiz bu soruna kaynaklarını seferber ederek en hızlı cevabı vermeli ve mağduriyeti gidermelidir” dedi.

KİRALAR ARTIYOR

TGB Ankara İl Başkanı Kayahan Çetin, “Türkiye’nin her yerinde şu an yükselen bir yurt talebi ve arkadaşlarımızın karşılaştığı bir kira sorunu var. Ankara’mıza gelen arkadaşlarımız kamu yurtlarının azlığından dolayı özel yurtlara ya da eve çıkmaya mecbur kalıyorlar. Bu olay kiraları artırıyor ve artan kiralardan dolayı arkadaşlarımız açıkta kalıyorlar. Bu soruna kamu eliyle (devlet ve belediyeler) esaslı çözümler gerekli. TGB olarak bu soruna karşı esaslı çözüm talebini tüm üniversitelerde dile getiriyoruz” görüşlerini ileri sürdü.

İşte KYK yurduna yerleşemeyen, ev kiralarının ve özel yurt ücretlerinin çok yüksek olması sebebiyle açıkta kalan binlerce öğrencinin yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi adına çözüm önerilerinin sıralandığı o açıklama:

“2021-2022 eğitim dönemi başlamak üzereyken üniversite öğrencileri büyük bir barınma sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.
KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler ev kiralarının ve özel yurt ücretlerinin çok yüksek olması sebebiyle açıkta kalmaktadır. Binlerce öğrencinin yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi adına çözüm önerilerimiz şunlardır:
1- Öğrencilerin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için devlet kurumu, sendika, baro vb. kuruluşların misafirhaneleri, öğretmen evleri, orduevleri, üniversite çevresindeki özel yurtlar ve oteller cüzi ücretlerle öğrencinin kullanımına açılmalıdır. Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar geçici olarak öğrenci yurduna dönüştürülmelidir.
2- Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere öğrencilerin barınabilmesi için geçici konaklama alanları kurulmalıdır. Herhangi bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayamamış öğrencilerin geçici süreliğine buralarda konaklatılması sağlanmalıdır.
3- Mevcut devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliği ortadadır. Önümüzdeki süreçte planlı şekilde devlet yurtlarının sayısını arttırılması, yurt koşullarının iyileştirilmesi öğrencilerin daha güvenilir ve daha uygun fiyatlar karşılığında barınmasını sağlayacaktır.
Barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına Bakanlığımız, valiliğimiz, üniversitelerimiz ve belediyelerimiz eşgüdüm halinde çalışarak tüm kamu imkânlarını seferber etmelidir.”

Sosyal medya hesabından duyurulan o açıklama

İşte yoğun ilgi gören imza kampanyasına dair yapılan bazı paylaşımlar: 

“Üniversitelilerin barınma ihtiyacının acil çözümü için:

Misafirhane, otel gibi binalar cüzi ücretlerle öğrencilere açılmalıdır.

Konaklama ihtiyacına uygun binalar öğrenci yurduna dönüştürülmelidir.”

“Kimse çözümsüzlüğe mahkum değil! Çözüm için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bakanlığımız, Valiliğimiz, üniversitelerimiz ve belediyelerimizle birlikte tüm kamu imkanlarını seferber edelim.”

“BARINMA ÖĞRENCİNİN TEMEL HAKKIDIR!

-Kamuya ait tüm tesisler geçici olarak öğrencinin kullanımına sunulmalıdır

-Uygun arazilere geçici konaklama alanları kurulmalıdır

-Derhal yeni yurtlar yapılmalıdır. Bir imza da senden Öğrenci Yurt İstiyor”

“Öğrenci kadar yurt,

Ucuz fiyatlı konaklama istiyoruz.

Özel yurtların ve emlakçıların insafına kalmayalım.

Öğrenci Yurt İstiyor!”

“Barınma eğitime engel olmamalıdır.

Barınma temel haktır. Devlet öğrencilere kalacak yer sağlamalıdır.

Bu sorun devlet yurtların kapasitelerinin arttırılması ve atıl binaların kullanıma açılması ile çözülür. Öğrenci Yurt İstiyor

Bir imza da senden”

“Öğrenci Yurt İstiyor bu haklı talebin hızlıca yerine getirilmesi gerekli. Yerel yönetimlerin ve Bakanlıkların eşgüdümlü bir halde çalışması ve bu sorunu çözüme kavuşturması gerekli. Bu haklı talebi duyurmak için bir imza da senden”

“Öğrencinin en temel hakkına acilen kavuşması için imza kampanyasına siz de katılın! Binlerce öğrencinin yüksek kiralar ve yetersiz yurt alanı yüzünden mağdur olmasının önüne geçilmelidir!

 Öğrenci Yurt İstiyor “

“Son dönemde artan kira fiyatları ve yurt kapasitelerinin yetersizliği öğrencilerin temel hakkı olan barınma ihtiyacını tehdit eder hale gelmiştir.

4 milyon öğrencisi olan bir ülkenin yalnızca 700 bin gence yurt sağlaması kabul edilemez.

Öğrenci Yurt İstiyor”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir