Özel Çıkar Değil Kamu Hizmeti

Vatan Partisi Pazar günü açıklayacak! Seçim bildirgesi bin kadroyla yazıldı

Vatan Partisi, seçim bildirgesine 1000’in üzerinde kadro ile son şeklini verdi. Sistem içi çözümler çıkmazları ifade ediyor’ diyen Perinçek, partisinin sistem partilerinden üstünlüğünü ‘Bölüşüm ve mülkiyet sorunlarını devrimci müdahalede ile biz çözeriz.’ dedi.

Vatan Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi

Rantçı Sistem Bitti

Büyük Çözüm Geliyor

Değerli Vatandaşlarımız,

Toprağımız, kentlerimiz, caddelerimiz, dağlarımız, denizlerimiz ve insanımız isyan ediyor: Böyle gitmez!

Türkiye Büyük Çözüme gidiyor.

Türkiyemizin yüz yüze geldiği ciddî güvenlik tehditleri var. ABD ve İsrail, bugüne kadar PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerini üzerimize sürüyordu. Ülkemizi ve Mehmetçiğimizi artık özgüçleriyle doğrudan hedef alıyorlar. NATO’ya evet diyen iktidar ve muhalefet, bu tehdit karşısında eziktir.

Dıştan dayatılan ekonomi programı iflas etti. 1980’den bu yana Türkiye’nin üretim yapısına ağar darbe indirildi. Devlet borçlu, millet borçlu, belediyeler borçlu. Washington ve Brüksel güdümlü sistem, çıkmaza girdi.

Buradan tek bir çıkış yolu var:

Washington’dan ve Brüksel’den değil, Ankara’dan yönetim! Üreticilerin Millî Hükümeti!

Üretim Devrimi!

Yerel yönetimlerde Kamu Hizmeti!

Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarında yer almak!

Vatan Partisi’ne güç ve yetki vermek!

Girişken sanayicimizin, çalışkan işçimizin ve çiftçimizin, tüccarımızın gözleri Asya ufuklarında. Üreticilerimiz ekonominin çarkını çevirmek, üretmek istiyor.

Gençlerimiz, kadınlarımız iş sahibi olmak ve geleceğe güvenle yürümek istiyor.

Bilim, kültür ve sanat emekçilerimiz özgürce üretmek istiyor.

Bütün vatandaşlar, çocuklarımızın geleceği için yozlaşmadan arınmış, millî kültürle donanmış erdemli toplum istiyor.

Ne var ki, sorunlara çözüm üretmekle görevli olan Devlet kurumları zaaf içindedir. İktidarın ve Atlantik güdümlü muhalefetin ABD ve NATO önünde boynu eğik. Anayasa Mahkemesi, PKK’nın eli ve ayağı olan siyasal partileri kapatmıyor. PKK’nın partisine Mehmetçiğe kurşun atsın, yollara mayın döşesin diye, Devlet bütçesinden milyarlarca lira para veriliyor. CHP’nin başını çektiği Atlantik partileri, PKK güdümlü belediyelere kayyım atanmasına karşı propaganda yürütüyor.  ABD dayatmaları sonucu, enerji güvenliğimizi sağladığımız Rusya ve İran ile ekonomik ilişkilere zincir vuruluyor. AK Parti Hükümeti çözümsüz ve çıkmazda. CHP merkezli ABD güdümlü sözde muhalifler ise ülke düşmanlarıyla birliktedir. Atlantik’ten yönetilen rantçı sistem içinde çözüm bitti. Sistemin bütün partileri çözümsüz. Halkımıza satacakları hayâl bile kalmadı! Çünkü sistemin içindeki bütün çözümler tükendi… Hepsi bunalımda ve hepsi parçalanıyor, dağılıyor.

İşte böyle bir ortamda Yerel seçimlerine gidiyoruz.

Vatan Partisi’nin Yerel Yönetimler Programını özet olarak milletimizin kararına sunuyoruz.

Rantçı Değil Halkçı Belediye

Bugün Atlantik sistemine bağlı olan iktidar ve muhalefet, belediyeleri halka hizmet için değil, rantları özel çıkarcılara paylaştırmak için yönetiyor. Belediye makamları oy karşılığı PKK güdümlü partiye veriliyor. Cumhuriyetimizin kamu hizmeti anlayışı yıkıma uğratılmış ve belediye hizmetleri şirketlere teslim edilmiştir. Kamu hizmetini ve kamu malını özelleştirdiler. Belediyelerin çevresini komisyoncular sardı. Halka hizmet için kullanılması gereken kaynaklar, yerli ve yabancı şirketlere, ihale mafyalarına, kayınçoya bacanağa dağıtılıyor.

Mafyaların rantçı sistemine son vereceğiz! Belediyelerimizi halkımızın emrine sunacağız.

 Devleti ve belediyelerimizi mafyaların ve tarikatların elinden kurtaracağız!

Ankara Büyükşehir Şirketi değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi seçelim.

İstanbul Büyükşehir Rant Dağıtım Merkezi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçelim.

İzmir’de Mafya yönetimi değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçelim.

Belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve vurgunları besleyen müteahhitlik ve ihale sistemine son vereceğiz! İnşaat ve hizmetler, özel çıkara çalışan şirketlerle değil, belediyenin kendi kurumlarıyla yapılacaktır.

Hizmetleri kamu eliyle yürüteceğiz.

Devlet milletin, belediyeler halkındır!

Kent, mafya baronlarının değildir; hepimizindir!

Kendimizin değil kentimizin belediyesini kuracağız.

Göreve hazırız. Sizden yetki istiyoruz.

Yetki ellerinizdedir!

Büyükşehir Yasasına Son

Halk Meclisleriyle Yönetim

Küresel merkezlerden dayatılan Büyükşehir Yasası, muhtarlıkları işlevsiz hale getirdi ve belde belediyeciliğini kaldırdı; köylüyü, mahalleliyi ve kasabalıyı siyasetin ve hizmetin dışına sürdü.

Büyükşehir Yasası, köy ve mahalle yönetimini halkın elinden aldı, beldelerimizin kilometrelerce uzağındaki kent mafyalarına ve rant çetelerine verdi. Köyün adına bile tahammül edemediler, demokrasinin temelini yıktılar. Seslerimiz yönetimin duvarlarına çarpıyor, yüreklerin kulakları sağır.

Büyükşehir Yasası, üretimi ve kamu hizmetini yok etti, kamu kaynaklarını özel çıkarcılığa peşkeş çekti.

Kent mafyaları, Büyükşehir Yasasıyla köylerimize, meralarımıza, tarlalarımıza, ormanlarımıza, kıyılarımıza ve plajlarımıza el koydu.

Vatan Partisi, Büyükşehir Yasasını yürürlükten kaldırmak için mücadele ediyor. Yerel Yönetim yasalarını değiştirecek, özel çıkara hizmet eden rant belediyeciliğine son vereceğiz. Köylerimizi ve beldelerimizi halk yönetimi kurmak amacıyla yeniden ayağa kaldıracak ve düzenleyeceğiz. 

Vatan Partisi, köy ve mahallelerden merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar Halk Meclisleriyle Yönetim sistemini inşa ederek gerçek demokrasiyi getirecektir.  

Herkese İş Üretici Baştacı

Üreten Belediye Üreten Kent

Vatan Partisi, yurdumuzun dört köşesinde 119 kent ve köyümüzde Üretim Devrimi Kurultayları yaparak ‘’Tasarruf, Yatırım, İstihdam, Üretim ve Hakça Paylaşım’’ programını halkın etkin katılımıyla oluşturmuştur.

Atlantik güdümlü rantçı sistemin efendileri, üreticiyi kambur ilan etti, kamu teşekküllerini özelleştirdi, çiftçiye destekleri budadı, sanayicinin belini kırdı. Rantçı sistem kentlerimizi üretimden kopardı. Üreticileri, kadınlarımızı, gençliğimizi, insan kaynağımızı işsiz bıraktı ve yoksullaştırdı. Onları şehirlerimizin kenarlarına, merdiven altlarına sürükledi. Üretici olmayan nüfus, şehir merkezlerine yığıldı, kentlerimiz obezleşti.

Bugünkü sistemde mafyaların yönettiği belediyeler, tüketiyor, borçlanıyor, haraç topluyor, suç üretiyor.  Çalışanlar, kent hayatının kenarlarına itilmiş, varoşlara sürülmüştür. Kentlerimizde mafya saltanatı kuruldu. Kentlerimizi ve köylerimizi üretimden uzaklaştıran, meralarımıza el koyan, hayvancılığı baltalayan, tezgahlarımıza kilit vuran, kıyılarımızı işgal eden mafyaları kentlerin tahtından indirmenin zamanı gelmiştir.

Ekonomide temel ilkemiz, yerel yönetimlerin de temel ilkesidir. Üretici baştacıdır, kamu hizmeti esastır. Üretimi canlandıracağız. Ekeni, biçeni, çobanı, tezgâhta çalışanı, çarkları çevireni destekleyen kent, belde, mahalle ve köy yönetimleri kuracağız. Çarşıları ve pazarları üretimle ve alışverişle şenlendireceğiz. Kaynakları ranta değil, yatırım ve üretime yönlendirecek, bu sayede gençlerimize, kadınlarımıza ve insanlarımıza iş sahası açacağız.

Bütün yurttaşlarımızın, engelliden yaşlıya kadar, sağlık ve yeteneğine göre iş ve hizmet yapması için gerekli eğitim hizmet yürütülecek, kurum ve düzenlemeler örgütlenecektir. 

Vatan Partisi’nin yöneteceği belediye, üreticilerin yönetiminde, denetiminde ve hizmetindedir.

            Vatan Partisi’nin yönettiği belediye, kentlerimizi üretime ve kamu hizmetine göre planlayacak ve düzenleyecektir.

            Üretimi ve üreticiyi desteklemek için ulaşım, elektrik, ısınma gibi kamu hizmetlerini ucuzlatacak ve zamanla en ileri buluş ve teknolojileri uygulayarak parasız hale getireceğiz.

            Kaynaklar rantlara değil, işsize iş sağlayan üretim ve hizmet projelerine ayrılacaktır. Yeni iş alanları yaratan girişimci desteklenecektir.

            Havadan para kazanma aracı olan kent rantları, halkın kaynağına dönüştürülecektir. Hazine arazileri, kentte üretkenliğin ve refahın hizmetine sunulacaktır.

Verimli tarım topraklarında sanayi kurulmasına ve betonlaşmaya izin verilmeyecektir. Kentlerin çevresinde kentin ihtiyacını karşılayacak sebze ve meyve üretimi için gerekli tarım arazileri korunacaktır.

Halk Belediyesi, üretimin geliştirilmesine öncelik verecek, üretim koşullarını elverişli kılarak üreticiyi özendirecek ve kooperatifçiliği destekleyecektir.

Halk Belediyesi, üretimin geliştirilmesine öncelik verecek, üreticiyi özendirecek, kooperatifçiliği destekleyecek ve üniversitelerle işbirliği yaparak üretim ile hizmette ileri teknolojilerin uygulanmasını sağlayacaktır.

Üreten kentler için Üreten Belediyelere yetki vermek, ellerimizdedir.

İş sahibi olmak, kamu hizmetinden yararlanmak, evimize ekmek götürmek ellerimizdedir!

Üreten Köy

Kullanılmayan arazileri çiftçimize üretim planlamasına uygun şekilde tahsis edeceğiz. Belediye bünyesinde; Tohum, Fidan ve Gübre Üretim Tesisleri, Soğuk Hava Ambarları kuracağız.  Sulama, elektrik ve diğer maliyet sorunları ile karşılaşan çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Evi, toprağı ve traktörü ipotekli, hacizli tek bir üretici bırakmayacağız.

Vatan Partisi yönetimindeki belediyeler tarımsal üretime yatırım yapacak. Soğuk hava deposu, kooperatif, meyve suyu ve salça fabrikası gibi tesislerle katma değer yaratılacaktır.

Üreticilerimize, ürünlerin toplanması ve pazarlanmasında belediyelerimiz etkin destek sağlayacaktır. Hayvancılık yapan üreticilerimiz için ucuz mezbahaneler kurarak kartelleşmiş kesimhanelerin haksız düzenine son verilecektir.

Kurban pazarlarında üreticilerden yer kirası alınmayacak ve konaklama, banyo, tuvalet, yemek, ibadethane gibi ihtiyaçlar karşılanacaktır. Üreticimizin kurban döneminde evden uzakta, pazarda kurbanlık hayvanlarıyla yaşadığı sefalete son verilecektir, ihtiyaç olan bölgelere hayvan pazarları kurulacaktır.

Vatan Partili belediyeler köylerin alt yapısını ve yollarını yapacak, susuz köy bırakmayacaktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ve süt üreticiliğin desteklenmesi için mera alanları büyütülecektir.

Hayvancılığın merkezi olan meraların yollarına asfalt dökülecek ve otlaklarda hayvanlar için çeşmeli su alanları yapılacaktır. Çobanların faydalanabileceği konaklama için barakalar inşa edilecek, gezer arıcılık yapan üreticilerimiz için de konaklama, yol, su, arı kışlatma imkanları sağlanacaktır.

 İç ve dış pazarda ürün talebini, tüketim dağılımını yakından izleyen birimler oluşturulacaktır.

Rusya, Çin, İran, Irak, Suriye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve bütünüyle Avrasya pazarlarının dönük ihracat faaliyetlerini örgütleyecek etkinleştireceğiz.

Üretim alanlarında doğal afetten kaynaklanacak zararlara karşı acil önlem birimleri oluşturulacaktır. Traktör, patoz gibi araçları satın alma olanağı olmayan üreticilerimize üretim sezonunda araç desteği sağlamak belediyelerimizin görevidir.

Üretim alanlarımızın hayat kaynağı, emeği görmezden gelinen çiftçi kadınlarımız kayıt altına alınacak. Kadın çiftçilerimizin emekli olmaları sağlanacaktır.

Belediye bünyesinde Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler istihdam edilerek, üretim bölgelerine düzenli tarımsal danışmanlık ve veterinerlik hizmetleri sağlanacaktır.                          

Kırsal bölgelerimizde üretimi son çare değil ilk tercih haline getireceğiz. Doğdukları yerde doyamayan, kentlerde asgari ücrete mahkûm edilen, vasıfsız iş gücüne dönüştürülen vatandaşlarımızın yüzlerini üretimle güldürmek elimizdedir.         

Çarpık Yapılaşmaya Son

Planlı Belediye Planlı Kent!

Büyük kentlerimiz, emperyalist küresel sisteme bağlanarak pencerelerin ve kapıların duvarlara açıldığı beton yığınlarına dönüştürüldü. İnsanı değil, kârı esas alan belediyecilik, yeşil ve maviyi sürgüne gönderdi. Kentlerimiz gri ve kahverengiye boyanıyor.  Atık sular yollarda akıyor. Musluklardan ise su akmıyor. Sokaklar güneş görmüyor. İnsanlarımız hava ve su hasreti içinde. Mahalleler yok edildi ve kentlilerimiz kum yığınları gibi beton silolara hapsedildi. Komşu komşuyu tanımıyor. İnsan ilişkileri dağıtıldı. Kentlerimiz ve insanlarımız, mafya yönetimlerinin, özel çıkarcılığın kurbanları oldu.

Vatan Partisi olarak, bu gidişe dur diyoruz. İnsancıl kentler kuracağız. Yağmurda karda, bodrumda, çukurda, dere yataklarında evlerimizi su basmayacak, kanalizasyonlar patlamayacak, öncelikle kenara itilen insanın belediyesini kuracağız. Belediyelerimiz kimsesizlerin kimsesi olacak.

Vatan Partisi belediyelerinde insanı ve doğayı gözeten kent projeleri yürürlüğe konacak, küçük yerleşim birimleri çekici hale getirilecek, mahalle kültürü ayağa kaldırılacak, ortak kültür, sanat, spor ve eğlence alanları oluşturulacaktır.

Kentler içindeki imalathane ve fabrikalar sanayi bölgelerine taşınacak. Çevre ve insan sağlığı için, özel çıkara teslim olmayan sıkı bir denetim sistemi kurulacak. Tarıma elverişli verimli toprakların, ormanların, ağaçlık bölgelerin, fabrika ve apartman arsasına dönüştürülmesi önlenecek. Tarihi eserlerin yağmalanmasına ve yıkımına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Kent alanlarımızın en az dörtte birini orman, bahçe ve park olarak düzenleyeceğiz. Kentlerimizin içinde ırmaklar, dereler akacak, havuzlarda kuğular, ördekler yüzecek.

Özel çıkara peşkeş çekilen denizlerimizden, kıyılarımızdan ve plajlarımızdan, bütün vatandaşların serbestçe yararlanmalarını sağlamak görevdir.

Kentlerimizin orta ve uzun vadede su ihtiyacını karşılamak amacıyla, yağmur sularını toplayan, atık suları arıtan ve değerlendiren sistemler kurulacaktır.

Betona değil yeşile, duvara değil toprağa, gökdelene değil ağaca hayat vereceğiz. Dikenli teli değil, çiçeği seviyoruz.

Bahçesiz ve parksız mahalle olmayacak. İnsanlarımız, çınar ağaçlarının gölgesinde birbirleriyle muhabbet edecek, insan sıcaklığını yaşayacak.

Sistem insanı eziyor, kentleri otomobil saltanatına teslim ediyor. Egzoz dumanı ve fabrika bacası, temiz havayı kentlerimizden kovuyor. Temiz havayı kent dışında arama dönemine son vereceğiz. Kentlerimizi, ciğerlerimizin dostu olan bir iklime kavuşturacağız.

Eşi ve çocuklarıyla, arkadaşı ve dostlarıyla, yerdeşi ve komşusuyla sokakta, parkta, bahçede, kırda, kıyıda, gezide ve eğlence yerinde sevgi ve huzur içinde, el ele, gönül gönüle yaşamak yurttaşlarımızın en doğal hakkıdır.

Kentlerimizi, engelli ve yaşlı yurttaşlarımız için yaşanabilir hale getirmek ellerimizdedir. Engellilere ve yaşlılara özen gösteren belediyeler ve kentler inşa edeceğiz. Engellilerin iş sahibi olmaları ve topluma katılmaları için özel eğitimleri sağlanacaktır. Engelliler evlere hapsolmayacak, kentin kalbinde, toplumsal hayatın içinde, üretimin başında olacak. Engellilerin ailelerine özel destek sağlanacak, hayatlarını kolaylaştıracak kurum ve hizmetler örgütlenecektir.

Yaşlıların ömür boyu topluma katkıda bulunmaları için özel koşullar oluşturulacaktır. Yaşlıların huzur evleri, çocuk yuvalarıyla komşu mekânlarda kurulacaktır.

Çözüm ellerimizdedir. Vatan Partisi, siz vatandaşlarımızdan kamu hizmeti için görev istiyor.

Uyuşturucu Belâsından Kurtarılmış

İnsancıl ve Temiz Kent

Büyük kentlerimizde insanları beton silolara dolduran, otomobili insanın önüne koyan, muhabbet ve dostluğu dağıtan, insan karşıtı belediyeciliğe son vereceğiz. Mahallelerden oluşan, aile yuvasını koruyan, komşuluğu ve paylaşmayı canlandıran, insancıl kentler oluşturacağız.  

Sokaklarımızı, caddelerimizi elimizden alan, arkadaşlığı kardaşlığı ve yoldaşlığı betonların içine gömen, gençlerimizi ve çocuklarımızı her köşe başında tehlikenin beklediği kirli ve karanlık kent anlayışına son vermek ellerimizdedir.

Her türlü çürüme ve yozlaşmadan arınmış, insancıl, paylaşmacı, kentler kurmak ellerimizdedir.

Vatan Partisi, kadın ve gençlik örgütleriyle birlikte Uyuşturucuya Karşı Analar Hareketi’ni örgütleyerek, uyuşturucu belâsına karşı savaş açmıştır ve başarılar kazanmaktadır. Yöneteceğimiz belediyelerde ilk iş olarak Uyuşturucuya Karşı Mücadele Daireleri kuracak, kamuyu ve halkı örgütleyerek gençliğimizi ve geleceğimizi bu belâdan kurtaracağız ve iş imkânı sağlayacağız.

Tedavi görmüş bağımlılara yönelik uyum programları geliştireceğiz ve uygulayacağız. Bağımlılıktan kurtulan yurttaşlarımız için üretime yönelik uğraşlar, meslek edindirme ve yeniden toplum hayatına kazandırma çalışmalarını etkili şekilde uygulayacağız.

Her köşede, her mahallede uyuşturucu satıcıları değil, spor mekânları, tiyatrolar, sanat ocakları, halk eğitim merkezleri kurmak ellerimizdedir. Vatan Partisi, sizden yetki istiyor.

 Arabaya Değil İnsana Öncelik -Parasız Toplu Taşıma

Büyük kentlerimizde işe yetişmek, okula gitmek, eve dönmek ömrümüzden binlerce saat çalıyor. İnsanımızın ömrü yollarda törpüleniyor. Trafik, milyonlarca insanımızın sağlığını bozuyor, iş verimliliğini baltalıyor. Milyarlarca litre benzin havaya savruluyor.

Yetersiz toplu ulaşım araçlarında, insanımız çuval gibi istifleniyor. İnsanı hor gören özel çıkarcılık, kirli hava, gaz ve duman üretiyor.

Vatan Partisi olarak egzoz dumanına özgürlük tanımıyoruz, ciğerlerimize özgürlük getireceğiz.

Vatan Partisi belediyeciliği, ulaşım sorununu kökünden çözecektir.

Büyük kentlerimizde ulaşımı felç eden, her gün milyonlarca saat zaman kaybına ve enerji savurganlığına yol açan, ömür törpüleyen bugünkü şehircilik anlayışı ve ulaşım yapısı temelden değiştirilecektir.

Kentlerimizin düzenlenmesinde uydu kentler ve mahalleler sayesinde kamu hizmetine, sağlığa, eğitime, kültüre, sanata, spora ve eğlenceye ulaşım kolaylaştırılacaktır.

Büyük kentlerin üstünü yaşanır hale getirmenin yolu, yerin altında yol açmaktır. Ulaşım hızla yerin altına indirilecektir. Yeraltı ve yerüstü raylı ulaşım projeleriyle toplu taşımacılığa öncelik verilecektir. Hızlı, güvenli, rahat ulaşım sistemi kurulacaktır.

En ileri teknoloji ve buluşlarla maliyetler düşürülerek toplu taşıma kademeli olarak ücretsiz hale getirilecektir. Toplu taşıma araçlarında yolculuğu zevkli kılmak ve zamanın değerlendirilmesi için olanaklar düzenlenecek, çocuklu ana babalar için özel tasarımlar geliştirilecektir. Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli dostu ve sağlıklı toplu taşıma sistemi oluşturulacaktır.

Arabayı totem haline getiren emperyalist anlayışa son verilecek, yayaların huzur ve güvenliği sağlanacaktır. Motokuryelerin ve bisikletli yerdeşlerimizin güvenliği için özel çözümler uygulanacaktır.  Toplu taşımacılık esas olacak, kent içindeki önemli merkezler, gezi alanı olarak düzenlenecektir.

Depreme Köklü Çözüm

Bugüne kadar kentlerimizi betona hapseden Mafya Belediyeciliğine oy vererek, deprem bölgelerinde çoluğumuzu çocuğumuzu duvarların altında bıraktık. Yanlış seçimlerle insanlarımızı, yaşlılarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı depreme değil, özel çıkarcılığa kurban veren bizleriz.

Mafya belediyeciliğinin gözü insanda değil, paradadır. Ne var ki, artık onların devri geçti. Depremler, şirket belediyeciliğini toprağa gömmüştür. Artık gözümüzü açalım. Vatan Partisi, kamucu felsefeyi rehber edinen ve kamu hizmeti bayrağını açan biricik partidir. Depreme dayanıklı kentler kurmak, ellerimizdedir.

Öncelikle kabul etmek zorundayız: Türkiyemiz bir deprem ülkesidir. Türkiyede 24 büyük ilin yerleşim yeri ve 500 büyük ilçenin içinden aktif fay hatları geçmektedir. Deprem öncesi ve sonrası için kısa, orta ve uzun vâdeli bütüncül önlem ve uygulamalar gerekmektedir. Kayıpları en aza indirmek mümkündür. Kentlerin ve binaların nerelerde ve hangi kurallar çerçevesinde kurulacağı, insanı gözeten bütün verileri dikkate alan düzenlemelerle belirlenecek ve sıkı disiplinle uygulanacaktır.

Bugüne kadar afet yönetimini sadece kriz yönetimi olarak algılayan yönetimler, halkımızın enkaz altında kalmasına çare üretememiştir. Vatan Partisi risk yönetimini esas alacak ve böylece krizi de hazırlıklı olarak yönetilebilecektir. Vatan Partisi yönetimi, kurtarma stratejisi yerine koruma stratejisini ilke edinmiştir.

Herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği konut sağlanacaktır. Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılarak temel barınma hakkı kapsamında ele alınacaktır. Bütün vatandaşlarımızın çağdaş ve güvenli barınma hakkı kamu eliyle sağlanacaktır. Bu amaçla konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecektir.

Kentlerimizdeki bütün yapılar, depreme dayanıklı hale getirilecek ya da yenilenecektir. Vatandaşlarımız çadırlara, konteynerlere mahkûm edilmeyecektir.

Kentsel dönüşüm, kamucu bir anlayışla yapılacaktır. Vatandaşlarımızı altyapısı sağlanmış, sağlıklı ve güvenli konutlarla buluşturacağız.

Yapı denetimi özel sektöre terk edilmeyecek ve sıkı bir şekilde kamu eliyle yürütülecektir.

Boş konutlar kamu kaynakları desteğiyle ihtiyacı olan aileler için değerlendirilecektir. Vatan Partisi belediyeleri insanlarımızı tehlikeli konutlardan kurtaracak, hazırda boş duran konutlara yerleştirecektir.

Deprem tehlikesi yüksek olan fay hatları üzerinde yeşil alanlar oluşturacağız. Bu alanları ormanlaştıracak, park ve bahçelere dönüştüreceğiz.

Halkımızı deprem konusunda eğiteceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, kamu kurumları, okullar, mahalle ve köyler, arama kurtarma amacıyla örgütlenecektir. Böylece halk, sürece afetzede olarak katılmayacak, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarında aktif olarak görev yapacaktır.

Bütün bu uygulamalar için yeterli kaynak vardır. İş ki o kaynakları halkçı belediyeciliğe yönlendirecek seçimi yapalım. Çözüm ellerimizdedir.

İstanbul On Yılda Beş Milyon

Nüfuslu Kültür ve Finans Merkezi Olacak

Yanlış sanayileşme siyaseti sonucu birkaç büyük kentimiz şişmanladı ve yürüyemez hale geldi. Sanayimizi, vatan bütünlüğünü ve dengeli kalkınmayı gözeterek tarıma elverişli olmayan arazilere yayacağız.

İstanbul’u kademeli olarak on yılda beş milyon nüfuslu kültür ve finans merkezi haline getireceğiz. Böylece olası İstanbul depremine karşı en temel önlemi alacağız.

 İstanbul’a Kanal Değil, Anadolu’ya Su

İstanbul Kanalı projesini lağvedeceğiz. Türkiyemizin kaynaklarını İstanbul’u katledecek bu “çılgın projeye” ayırmayacağız. Her tarafı deniz olan İstanbul’a yeni bir deniz yolu daha açmak yerine, kaynaklarımızı verimli kullanacağız, bağrı yanan Anadolu’ya, su götüreceğiz ve GAP’ı tamamlayacağız.

Kadıncıl Kent: Kadınlar Önde

Günümüz metropollerinde kadın terk edilmiştir ve kafese tıkılmıştır. Kadın hayatın dışına itilmekte, kimi kadınlarımız kenarlara, kaldırımlara ve karanlıklara sürülmektedir.

Metropolde kadın, yalnızca alışveriş robotudur. O da parası varsa.

Vatan Partisi önderliğindeki halk belediyesinde kadın öndedir.

Çağdaşlığın, eşitliğin, özgürlüğün güvencesi kadındır.

Kent ve mahalle hayatını güzelleştiren, kadındır.

Toplumda, çalışma hayatında, eğitimde, sporda, sağlıkta, sanatta, yolda ve mahallede kadına öncelik, çağdaş, güvenli ve özgür yaşamın temel güvencesidir.

Halkçı belediye, erkek ile kadın arasındaki eşitsizlikleri toplum hayatının her alanından bütün ekonomik, toplumsal ve kültürel temelleriyle kaldırmak için seferberlik yürütecektir.

Üreten Belediyeyi üreten kadınlar yaratacaktır. Kadınların üretime katılımını destekleyen projelere kaynak ayrılacaktır.

Kadının onuru, toplumun onurudur. Kadın onuruna saygının toplum hayatında olağanlaşması için, eğitimin, sanatın ve kültürün bütün olanakları değerlendirilecektir.

Belediye çalışanlarının en az yarısı kadın olacaktır. Çalışan kadının hakları geliştirilecek ve korunacak, eşit işe eşit ücret sağlanacaktır.

Kadına karşı şiddet, hakaret, aşağılama ve haksızlıkların bütün toplumsal temelleriyle kaldırılması için, her alanda kadınların etkin katılımıyla mücadele yürütülecektir. Gerekli kurum ve organlar oluşturulacaktır.

Şiddete ve haksızlığa uğrayan kadınların korunması, toplum hayatına ve üretime katılması için, kolayca yararlanabileceği kurumlar ve koşullar oluşturulacaktır. Şiddete ve haksızlığa uğrayan kadına yaşamını insanca sürdürmesi ve hakkını araması için her alanda destek olunacaktır.

Kadınların kültürel ve siyasal hayatta önder ve yaratıcı roller üstlenmesinin önündeki engeller temizlenecektir. Bu amaçla mahallelerde iş koşullarına uygun, ucuz, nitelikli, güvenilir yeterli kreş ve yuva açılacaktır.

Kadını, insan onuruna aykırı yaşama zorlayan ve aileleri büyük acılara iten ekonomik ve toplumsal koşulların giderilmesi için bütün kamu olanakları seferber edilecektir.

Aile korunacaktır. Aile içinde kadının kişilikli, çağdaş, eşit ve önder konumda olması, en temel kültür ve eğitim ilkesidir. Belediyenin aklı ve gözü ailede; ailenin, kadının, evlatlarımızın insanca yaşamasını sağlamada olacaktır.

Halk Belediyesi, Halkevlerinde kadının eğitimini birinci görev olarak yerine getirecektir. Haklarını bilmeyen, yeteneklerini geliştirmeyen kadın kalmayacaktır.

Kiracıyı Koruyan Etkin Belediye

Bütün aileleri beş yıl içinde çağdaş ve güvenli konuta kavuşturacak Konut Devrimi Planımızı hazırladık. Herkese sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı konut sağlayacağız. O zamana kadar kiracılarımızı ağır kira bedellerinden kurtarmak için, Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulması ve Yeni Kira Sözleşmesine İlişkin Kanun Önerisini Meclis Başkanlığına sunduk.

Belediyelerimizde Kira İzleme Kurulları kurulacaktır. Kira sözleşmeleri konutun ve işyerinin özelliklerine göre düzenlenecek ve uygulama takip edilecektir. Kiralayan ve kiracı arasındaki gerilimler kamu yardımıyla çözülecek ve vatandaşlarımızın yaşam koşulları kolaylaştırılacaktır.

Türkiyemizin her aileyi, her öğrenciyi, bütün vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli konuta, bütün öğrencileri sağlıklı ve güvenli yurtlara kavuşturacak kaynakları vardır. Bu kaynakları halka sunacak program, kadro ve kararlılık Vatan Partisi’ndedir.

Çözüm, siz vatandaşlarımızın ellerindedir.

 Emperyalist Kültürden

Arınmış Millî Devrimci Kültür

Vatan Partisi, insanımızı vatanına, topluma, üretime ve kendisine yabancılaştıran emperyalist kültüre karşı kararlı mücadele yürütüyor ve gençliğimiz başta olmak üzere halkımızı örgütlüyor.

Vatansızlaşmayı, milletsizleşmeyi, anarşizmi, bencilliği, malı kaldırarak köşeyi dönme ruhunu, havadan kazanmayı, açgözlülüğü, kapkaççılığı, vurgunculuğu, başkalarının sırtına basarak yükselmeyi, post kapmayı ve mevki düşkünlüğünü kışkırtan, toplumu paramparça eden, yalnızlaştıran emperyalist ve kapitalist yozlaşmaya karşı; vatanseverliği, çalışkanlığı, paylaşma mutluluğunu, insan ve doğa sevgisini, hoşgörüyü, barışı temel alan toplumcu ahlâkın ve değerlerin yayılması ve kök salması için çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

 Kentlerimizi ve toplumu her tür yozlaşmadan kurtarmak zorundayız. Temiz toplum ve dürüst yurttaşlarla gönül gönüle yaşamak ellerimizdedir.

Aydınlanmış ve çağdaş kentlerimize dostluk ve kardeşlik getirmek ellerimizdedir.

Erdemli yönetim ve erdemli toplum ellerimizdedir.

Vatan Partisi olarak, siz vatandaşlarımızdan görev istiyoruz ve sizleri göreve çağırıyoruz.

Her Mahalleye ve Köye Spor Salonu ve Kültür Evi

Vatan Partisi belediyelerinde kültür ve sanat alınır satılır mal olmaktan çıkarılacak, düşünce ve sanat hayatı nefes alacaktır. Bugünkü düzende ayrıcalık konusu olan spor, kültür ve sanat kurumlarından yararlanma olanakları bütün halkın hizmetinde olacaktır. Okulların spor salonları halkın hizmetine açılacaktır.

Her mahalleye ve her köye Kültür Evi, Spor Salonu ve alanları yapılması, Vatan Partisi Belediyesinin ilk hedefleri arasındadır. Halkın Belediyesi, gençler için bilim ve teknoloji kurumları oluşturacak, her türlü yeniliği izleyebilmeleri ve buluşlar üretmeleri için kurslar düzenleyecektir. Böylece gençlerin varolan yeteneklerini keşfetme ve bunları geliştirmesi olanağı sağlanacaktır. Vatan Partisi belediyeleri mesleki eğitim gören öğrencilerin üretim ve sanayi içinde istihdamını arttıracak. Üretim ve gençlik arasındaki bağları yeniden canlandıracağız.

Sağlıklı, mutlu ve ahlâklı yurttaş yetiştirmek için amatör spor geliştirilecek. Gençlerimize ve her yaşta yurttaşımıza spor yapmaları için gerekli olanaklar sağlanacak, amatör spor kurumları kentlerimizin her köşesinde yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.

Bedence ve ruhça sağlıklı, mutlu ve ahlâklı yurttaşlar yetiştiren, toplumda dostluğu, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren bir spor kültürü geliştirilecektir.

 Vatan Partisi, değişik bölge ve yörelerden insanlarımızın tarihî, kültürel, sanatsal ve mutfak zenginliklerini üretmeleri ve topluma sunmaları için gerekli olanakları sağlayacaktır. Kent müzeleri ve sergievleri geliştirilecek ve zenginleştirilecektir.

Geleceği kurmak için, elimizdeki birikimi tanıma bilincini geliştirmek, yerel yönetimlerin esas görevlerindendir. Vatan Partisi belediyeleri, geçmişin emeğini keşfetmek için tarih, kazıbilim, tarihsel çalışmaları özendirecek, müzecilik çalışmalarına gençliğin ve bütün toplumun katılımını sağlayacaktır.

Bugün gözlerimizi yoran kentlerimizi güzelleştireceğiz. Vatan Partisi belediyelerinde kentlerimize sanatçı eli değecektir. Meydanlarımızı, metro istasyonlarımızı, yollarımızı heykellerle, resimlerle, duvar kabartmalarıyla güzelleştireceğiz. Kentlerimize güzel olmayan tek bir taş bile konmayacaktır. Kent mimarisinin uyumlu olması için özen göstereceğiz.

Öğrenciler için Ulaşılabilir ve Parasız Eğitim

Kentlerimizdeki hiçbir öğrencilerimizi barınma, beslenme, eğitim-öğretim gereçlerini edinme ve uygarca eğlenme hakkından mahrum bırakmayacağız.

Eğitim imkanlarından yoksun olan, ulaşımda ve eğitimin devamında aksama yaşayan köy, mahalle ve ilçelerde okullar kurulmasına katkı sağlanması, kurslar açılması, ihtiyaçların karşılanması, Vatan Partisi belediyelerinin sorumluluğunda olacaktır.

Gençlerimiz tarikat ağlarına bırakılmayacak ve özel yurtların insafına terk edilmeyecektir. Üniversite öğrencileri için devlet yurdu sayısının artırılması, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi, beslenme, ders materyaline ucuz erişim ve kültür-sanat imkanlarına ücretsiz erişimi sağlanacaktır.

Belediyeler bünyesinde öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanmasına yardımcı olan ücretsiz kurslar ve tüm öğrencilere huzurlu ders çalışma imkânı sağlayan etüt merkezleri ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. İl ve ilçelerdeki kütüphanelerin sayısı ve kalitesi artırılacak ve öğrencilerin 365 gün, 24 saat hizmetine sunulacaktır.  

Kent halkıyla öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusu ateşlenecektir.

 Uygarlık Dili Güzel Türkçe

Güzelleşme ve bilimsel keşifler dilimizden başlar. Vatan Partisi belediyesi, eğitimde, bilimde, çarşıda, sanayide, kültürde, tabelalarda, sanat, eğlence ve sporda, yabancı dillerin Türkçeyi bozan etkilerini önlemek, Türkçemizin bir uygarlık ve bilim dili olarak gelişme olanaklarını değerlendirmek amacıyla Vatan Partisi’nin “Uygarlık Dili Türkçeyi Geliştirme Programı”nı uygulayacaktır.

 LGBT Propaganda ve Örgütlenmesinin Yasaklanması ve Ailenin Korunması

LGBT diye kısaltılan “Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel, Cinsiyetsizlik, Akışkan Cinsiyet” gibi doğal olmayan, kadın ile erkek kimliği ve ilişkisi dışındaki cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandası ve örgütlenmesi, milletimiz, devletimiz ve insanımız için ciddî tehdit oluşturmakta ve yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Öncelikle insan, aile kurumu ve kadınıyla erkeğiyle bütün toplum hedeftedir. İnsanın cinsiyetine yabancılaştırılması, kendi bedeniyle kavgalı hale getirilmesi, bunalımları, intiharları, madde ve alkol bağımlılığını tetiklemekte, şiddet eğilimini kışkırtmaktadır. Dış dayatmalarla cinsiyet değiştirdiği için pişman olanların sayısı artmaktadır.

LGBT propagandasının masum ve bilinçsiz olan çocukları bile hedef alması, yavrularımızı istismara açık hale getirmektedir. Dahası çocukların cinsiyetine müdahale etmek ve onları LGBT hareketini meşrulaştırmak amacıyla kullanmak, toplumumuzun geleceğini karartmaktadır.

 Gençlerin kimlik arayışı “özgürlük, çağdaşlık, düzene başkaldırı” olarak sunulan LGBT propagandasıyla buluşturulmakta ve “LGBT birey” kimliği yaygınlaştırılmaktadır.

Eşcinsellik, tarih boyunca sınıfsal çelişkilerin ve kadının aşağılanmasının aşırı boyutlara vardığı köleci ve benzeri toplumlarda, yukardan aşağı dayatılmıştır. Günümüz dünyasında da LGBT propaganda ve örgütlenmesi, emperyalist devletlerin bütün insanlığa ve millî devletimize karşı yıkıcı faaliyeti kapsamındadır. Bu faaliyetle toplumumuzu ayakta tutan değerler yozlaştırılmakta ve çürütülmektedir.

Yabancı devlet fonlarıyla desteklenen LGBT propagandası ve örgütlenmesi, millî kültürümüzde ve ahlâkımızda derinleşen yaralar açmaktadır.

Vatan Partisi, “Doğal Olmayan Cinsel Kimlik ve İlişkilerin Propaganda ve Örgütlenmesinin Suç Oluşturduğuna İlişkin Kanun” önerisiyle, devletimizi, toplumumuzu, aileyi ve insanımızı korumak için geniş kitleleri aydınlatmakta ve örgütlemektedir.

Vatan Partisi yönetimindeki belediyeler, gençliğimizi ve aileyi LGBT propaganda ve örgütlenmesinden koruyacak çok yönlü çalışmalar yürütecektir.

Gençliğimizi doğal olmayan ilişkilerden, bunalımlardan, karamsarlıktan, intihardan, uyuşturucudan ve şiddetten korumak ellerimizdedir.

Ucuz ve Kolay Yönetim

Hükümetten başlayarak Yerel Yönetimlere kadar uzanan gösteriş, israf, lüks ve kibre son vermek için yetki istiyoruz.

Yönetimi basitleştirecek ve kamu hizmetine erişimi kolaylaştıracağız.

Cumhurbaşkanından belediye başkanlarına kadar siyah otomobil saltanatı, makam şatafatı, milyonluk temsil giderleri, bu düzenin getirdiği, halk kültürümüze yabancı uygulamalardır.

 Vatan Partisi belediyelerinde, başkan dahil, yöneticilerin maaşları en yüksek işçi ücretini geçmeyecektir. Yöneticiler göreve gelirken ve görevden ayrılırken mal bildiriminde bulunacaklar, açıklayamadıkları gelirlerinin ve mal varlıklarının hesabını yargı önünde vereceklerdir.

Sade yaşam, Belediye Başkanlarının ve bütün personelin mutluluk kaynağı olacak ve halkın ölçüleri belediyelerin ölçüsü haline getirilecektir.

Belediye Meclisleri halka açık olacak, halkın aktif katılımı sağlanacaktır.

Torpile ve Rüşvete Son

Yönetimde Liyakat

Kamu Hizmeti Devrimi

Torpil ve rüşvet, belediyelerimizi çürütmektedir.

Vatan Partisi yönetimi, belediyelerde rüşvet ve yolsuzluğa son verecek kesin çözümdür. Çünkü Vatan Partisi kadroları, çıkarcı değil toplumcudur; bencil değil, elseverdir. Vatan Partisi, kendisini halka adamış kadrolarıyla yerel yönetimlerimizi şirketleşmeden kurtaracaktır. Bu sayede çıkarları paylaştırma, adam kayırma gibi uygulamalara son verilecektir. Yurttaşlarımız, kamu hizmetine ulaşmak için, araya adam koyma, kartvizit götürme gibi yöntemlere mecbur kalmayacaktır. Belediye yönetimleri, kamu hizmeti ahlâkıyla donatılmış, dürüst ve yeterli çalışanla yürütülecek, “bugün git yarın gel” uygulamasına son verilecektir. Vatandaşın işi yarına bırakılmayacak, hemen çözülecektir.

Belediye çalışanları halka hizmet anlayışıyla eğitilecek, ücret, maaş ve sosyal hakları iyileştirilecek, böylece hizmette kalite ve verimlilik sağlanacaktır. Vatan Partisi, Türkiyemizin kamu çıkarını ve vatanseverliği her şeyin üstünde tutan, işini iyi bilen, çalışkan ve bilgili insan kaynaklarını seferber ederek, yerel yönetimlerde Kamu Hizmeti Devrimini gerçekleştirecektir.

Gençlik reklam panolarında bir vitrin süsü olmaktan çıkacak, belediyenin enerjisi, gücü ve yöneticisi olacaktır. Belediyelerde sadece ismi olan, göstermelik gençlik organları yerine bütün gençlik kesimlerinden temsilcilerin bulunduğu “Belediye Gençlik Meclisleri” kurulacak. Bu Meclislerin seçtiği temsilciler belediyelerin yönetiminde söz ve yetki sahibi olacaktır.

Sığınmacı Sorununa Bölge Ülkeleriyle Birlikte Köklü Çözüm

Sığınmacılar sorunu Belediyelerimizin de gündemidir.

Afganistan, Irak ve Suriye, ABD işgali ve tertipleri sonucunda göç verdi ve bu göçler öncelikle Türkiye gibi komşu ülkelerin sorunu oldu. Sorunun kaynağı olan ABD, ülkemizde İsrail ile birlikte yabancı düşmanlığı kışkırtıyor. Vatan Partisi olarak, sığınmacı ve göçmen sorununun ABD güdümünde çözülemeyeceğini en başından beri vurguluyoruz.

Çözüm, Suriye başta olmak üzere komşularımız Irak, İran ve Rusya ile kapsamlı ve silahlı işbirliğindedir. ABD ve İsrail güdümlü terör örgütlerini, bölge ülkeleri olarak birlikte temizleyebiliriz. Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlar, Suriyeli ve Afganlı göçmenlerin vatanlarına güvenle dönmelerinin koşullarını oluşturabiliriz. Vatan Partisi, bu amaçla Suriye, İran, Rusya devletleriyle görüşmeler yapmış ve anlayış birliği sağlamıştır. Şu anda anahtar ülke Türkiye’dir. Tayyip Erdoğan yönetimi, ABD baskılarına boyun eğerek Türkiye üzerindeki sığınmacı yükünü ağırlaştırıyor. Yerel yönetim seçimlerinde Vatan Partisi’nin güç kazanması, çözüm yolunu açacaktır.  Çözüm ellerimizdedir.

Ülkemizde “Türklerin bu gidişle azınlığa düşeceği” propagandası, yabancı düşmanlığı kışkırtmanın başlıca aracı olarak kullanılıyor. Türk milletinin çimentosu, ırk değil fakat millî devrimci kültürdür. Anadolu, “Kavimler Kapısı”dır. Milletimizin imparatorluklar ve devrim birikimi, kaynaşmayı sağlayan, çok değerli bir zemindir. Türkçemiz ve millî devrimci kültürümüz, esas birleşme etkenidir. Vatan Partisi, milleti birleştiren millî kültürle, eğitimle, sanatla, ekonomi ve toplum hayatındaki uyumu gözeterek, topraklarımızda kalan konuklarımızın Türk Milletiyle kaynaşmasını sağlayacaktır.

Vatan Partisi, milleti birleştiren ve yoksulluğa son veren halkçı uygulamalarla kentlerimizi gettolaşmadan kurtaracak, kent halkının uyum ve birliğini sağlayacaktır.

Güvenli ve Hayvansever Kent

Vatan Partisi Belediyeleri hayvan ve doğa sevgisinin toplum hayatında gelişmesi, hayvan haklarının korunması, hayvanların insanlarla denge ve uyum içinde yaşaması ve bu bilincin kök salması için çalışacaktır.

Başıboş dolaşan hayvanların şehir merkezlerine yakın, hayvan sağlığını gözeten barınaklarda yaşamalarını sağlayacağız. Cadde ve sokaklarımıza huzur ve güven getireceğiz.

Kısırlaştırma, aşı ve eğitim süreçlerinin ardından hayvanlar doğal koşullarına kavuşturulacak veya sahiplendirme teşvik edilerektir.

Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla planlama yapacağız. Bu kapsamda gönüllü veterinerler ve hayvan hakları dernekleriyle işbirliği yapacağız. Barınaklarda kısırlaştırılmış, aşı ve eğitim süreçleri tamamlanmış canlıların sahiplendirilmesi için çaba göstereceğiz.

Her kentimize hayvanat bahçesi ve botanik bahçeleri inşa edeceğiz.

Hayvanlarımız halkımız için bir arkadaş ve sevgi kaynağıdır. Hayvanları yok sayan, şiddet uygulayan, yok etmek isteyen eğilimlerin giderilmesi için insanlarımızı eğiteceğiz. İnsanlarımızı insandan uzaklaştıran ve yalnızlaştıran emperyalist-kapitalist anlayışlardan kurtarmak da kamu görevidir.

Nesli tükenen hayvanlarımız başta olmak üzere, yabani hayvan varlığımızı, suyun altındaki ve üstündeki hayvan zenginliğimizi koruyacağız ve geliştireceğiz.

 Kaynak Var -Çözüm Var

Belediyelerimiz, kamu ve şirket bünyesindeki taşeron işçiler başta olmak üzere kadro sorununu köklü olarak çözecektir. 1393 Belediyede sayıları 1 Milyona yaklaşan taşeron işçilerimiz, Vatan Partisi Belediyelerinde kadroya alınacaktır ve kamu işçisi olacaktır.

BAĞKUR Tescil Mağdurlarının, Sözleşmeli Erlerin, Ücretli Öğretmenlerin, Staj ve Çıraklık Mağdurlarının, emeklilerin sorunlarına çözüm, Vatan Partisi’ndedir.

Vatan Partisi, yatırım ve kamu hizmeti için gerekli kaynağı nasıl bulacağını programında gösteren biricik Partidir.

Üreticilerimizin alın teriyle yaratılıp yurtdışına kaçırılan 500 Milyar Doları Türkiye’ye getireceğiz ve planlı bir şekilde yatırım ve üretime sevk edeceğiz.

Büyük zenginlerin banka kasalarına kitledikleri 300 Milyar değerinde altını ekonomiye kazandıracağız.

Her yıl kârlarını katlayan bankalar için bir defaya mahsus olmak üzere % 80 kurumlar vergisi çıkaracağız ve elde edilen kaynağı yatırım, istihdam, üretim, sorun yaşayan kesimlerin mağduriyetlerini gidermek üzere değerlendireceğiz.

Türkiye’nin büyük imkanlarını ve Belediyelerimizin bütçelerini faizcilerin, şirketçilerin cebinden alacağız ve halkımızın sorunlarını çözmek, herkese iş sağlamak üzere değerlendireceğiz.

Asya Kentleriyle Kardeş Belediyeler

Vatan Partisi, Rusya, Suriye ve İran’dan Türk Devletlerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar Asya devletleriyle kurduğu dostluk ilişkilerini halkımızın hizmetine sunuyor. Yönettiğimiz belediyelere Asya’dan kardeş belediyeler sağlayarak, yerel hizmet olanaklarımızı zenginleştirecek, yerel yönetimlerimizi dünya ölçeğinde başarı kazanmış modellerle çağdaşlaştıracağız.  Belediyelerimizi, yükselen Asya uygarlığına, Asya ekonomilerine, ticaret ve yatırım olanaklarına açılan kapılar haline getireceğiz. Türkiyemiz ile Asya ülkelerinin kent uygarlıklarını, bilim ve sanat ürünlerini buluşturan ve dünyaya tanıtan festivaller, çalıştaylar düzenleyerek, insanlığın ve yükselen Asya’nın değerlerini paylaşacağız.

Zorluklar Varsa, Vatan Partisi Var!

Değerli vatandaşlarımız,

Türkiye büyük çözümün eşiğindedir. Üretim Devrimi gündemdedir. Yerel Yönetim seçimlerinde kaldırımlardan önce, Türkiye’nin geleceğine uzanan yolu gündeme getiriyoruz.

Kafalarımızı yerel seçim dedikodularından kurtaralım ve cepheye, Mehmetçiğin mevzisine taşıyalım. Bugün Türkiye’nin güvenliği, yerel yönetimlerin güvenliğidir, kamu hizmetinin güvenliğidir. Ekonomik kurtuluş da Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğündedir. Üretim Devriminin toprağı, vatan bütünlüğündedir ve milletin birliğindedir.

İnsanımız, vatanımız, kentlerimiz, köylerimiz, su kaynaklarımız, caddelerimiz, tarlalarımız, dağlarımız, ormanlarımız, ırmaklarımız ve denizlerimiz artık kader ortağıdır! Halkçı belediyenin kuruluşu, güvenli Türkiye’dedir. Kamu hizmeti, bağımsız Türkiye’dedir.

Önümüzde zorluklar var!

Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiş, cesur ve dinamik kadrolarıyla zorlukları yenmede milletimize önderlik edecek yetenektedir.

Vatan Partisi, bağımsız ve güvenli Türkiye’nin kuruluşunda, herkesin iş sahibi olmasında ve üretimde anahtar partidir.

Çözüm, ellerimizdedir!

Karar, sendedir!

Halk Yönetimi ve Kamu

Hizmeti İçin Görev Talep Ediyoruz

Türkiye’yi yönetenler ve sözde muhalifleri, halkın sorunlarına sırtlarını döndüler. Önümüzdeki ağır tehditlerin üstesinden gelecek, yerel yönetimlere kamu hizmeti felsefesini getirecek birikime, kurmay aklına, cesarete, programa sahip değiller! O yüzden Yerel Seçim kampanyaları, ittifak oyunlarıyla, rant pazarlıklarıyla geçiyor. Onlar için 31 Mart’tan sonrası tufan!

Artık yeter!Kentlerimizi değil, kendilerini, halkı değil ceplerini düşünen yöneticilerin devri bitmiştir! Vatan Partisi, Halk Yönetimi ve Üreten Belediye bayrağını açıyor.

Artık yeter!Rantları özel şirketlere paylaştıran yönetimlerin sonu gelmiştir. Vatan Partisi, Kamu Hizmeti bayrağını açıyor.

Vatan Partisi, Edirne’den Van’a kadar bütün yerel yönetimlerde milletimize Halk Yönetiminde Kamu Hizmeti seçeneğini sunuyor. 

Vatan Partisi, parayla teslim alınamayan, cesur, dürüst, birikimli, çalışkan, yaratıcı ve genç kadrolarıyla halkımızdan görev bekliyor.

Vatandaşa Çağrı:

Üreten ve Başıdik Türkiye’nin Önsözünü Yazalım

Köklü çözüm dönemlerinde, yeni bir güneş doğar. Ufuktan yükselen yeni hayatın öncüleri tarih sahnesine çıkar. Her şeyini vatanına ve insanına adayanlar, eline bayrağı alır ve en öne geçer.  Güneşin doğuşu nasıl önlenemezse, Türkiyemizin bağımsızlığa ve Üretim Devrimine açılan yolu da kesilemez. 31 Mart 2024 günü Vatan Partisi’ne vereceğimiz her oy, ülkemizin büyük çözümüne kuvvet verecektir. Çözüm, ellerimizdedir!

Oy pusulasında Vatan Partisi’ne bastığınız her evet, Türkiyemizin güvenliği ve huzur için yeni kaleler inşa edecek, Cumhuriyetimizin kamu hizmeti anlayışını ayağa kaldıracak, Üretim Devrimi seçeneğine yol verecek, milletimize umut olacaktır! Umut ellerimizdedir!

Altın fırsat, Türkiyemizin önündedir, sizlerin ellerinizin altındadır.

Yerel Yönetimlerden başlayarak, Türkiyemizi büyük çözümle buluşturmaya var mısınız?

Yerel Seçimlerde Vatan Partisi’ne oy vermek, Türkiye’nin yakın geleceğine omuz vermektir.

Belediyelerde Vatan Partisi’ne yetki vermek, Türkiyemizin özlediği yönetimin yolunu açacaktır.

Vatan Partisi, bütün seçim çevrelerinde, belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi ve muhtar adaylarıyla seçimlere girmektedir.

 Özel çıkara değil kamuya hizmet eden yerel yönetimler kurmak, hiç kuşkusuz Türkiyemizin Milli Demokratik Devrim davasının kapsamı içindedir. Bu nedenle Vatan Partisi, Yerel Yönetimlerde halk iktidarı kurulmasını, Türkiye ölçeğinde Millî Hükümet kurma hedefiyle birlikte yürütecektir.

Değerli Vatandaşlarımız,

Gelin, bağımsız, başıdik ve üreten Türkiye destanının önsözünü, 31 Mart 2024’te Vatan Partisi’ne oy vererek yazalım.

Gelin, çözüme ortak olalım. Asya’dan yükselen halkçı, kamucu, paylaşmacı, insancıl uygarlığın öncü Partisi Vatan Partisi’ne yetki verelim.

Vatan Partisi’nin oy pusulasındaki yeri kolaydadır. En sonda buğday başaklarının kucakladığı yıldız, karanlıkta çobanlara yol gösteren kutup yıldızıdır.

Vatan Bütünlüğü ve Üretim Devrimi için oylar Vatan Partisi’ne!

Zorlukları cesaret ve özgüvenle aşmak için oylar Vatan Partisi’ne!

Halkçı Belediye için oylar Vatan Partisi’ne!

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.