Özgür Bursalı: “İktidar seçeneği oluşturacağız”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Vatan Partisi’nin iktidar stratejisini kamuoyuyla paylaştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye’nin tarihsel bir eşikte olduğunu vurgulayarak, “Vatan Partisi önderliğinde bu zorlukları aşacağız” dedi.

Bursalı’nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye’miz, tarihsel bir eşiktedir. Devletimiz ve milletimiz büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukları Türk Devletinin ve milletimizin devrimci birikimiyle, Vatan Partisi önderliğinde aşacağımızı biliyoruz.

Türkiye’mizde 1980 yılından bu yana uygulanan Millî Devleti yıkıma uğratma, Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme ve kültürel yozlaşma programı iflas etmiştir. Devletçe ve milletçe borca battık. Halkımızın geçim sıkıntısı ağırlaşıyor. Atlantik Sisteminin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

İşçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar herkes “Böyle gitmez” diyor. Halkımızın çoğunluğu varolan düzenin dışında çözümler arıyor ve devrimcileşiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümetiyle, Ordusuyla, Güvenlik Güçleriyle ve kamu yönetim kurumlarıyla Atlantik Sistemine karşı ayakta kalma mücadelesi içine girmiştir. Partimizin 17-19 Aralık 1999tarihinde toplanan 5. Genel Kurultayında öngördüğü üzere “Millî Devlet direnmiştir, Millî Ordu direnmiştir.” NATO’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Ordusu içine yerleştirdiği Gladyo, Türk Ordusu ve Türk Milleti tarafından ezilmiştir ve devlet kurumlarından temizlenmektedir. NATO generalleri ve Gladyo şefleri Türkiye’nin hapishanelerinde yatıyor.

ABD emperyalizmi dünyanın her ikliminde yeniliyor. Dolar Saltanatı çöküyor ve böylece ABD’nin Haraç Sistemi yıkılıyor. Gelişen ve Mazlum Devletler Dünyası ayağa kalkıyor. Suriye, Türkiye ve Rusya’nın ABD emperyalizmine karşı yürüttükleri silahlı mücadele zafere ilerliyor. Çin ve Hindistan, dünya ekonomisinin gelişmesinde artık öncü konumdadırlar. Bütün insanlık için tehdit oluşturan NATO çözülüyor. Washington’un bütün tertiplerine rağmen Avrupa ülkeleri ABD denetiminden kopmanın eşiğine gelmişlerdir. Atlantik Çağının sonuna geldik. Asya’dan İnsancıl, Halkçı, Kamucu, Paylaşmacı, Özgürlükçü ve Demokratik Uygarlık yükseliyor. Afrika ve Latin Amerika, Asya’nın kanatlarını oluşturuyor.

Türkiye, 2014 yılı baharında Silivri Duvarlarını yıkmamızdan bu yana devrimci bir sürece girmiştir. Türkiye, yurtta ve sınır ötesinde FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerini silahla temizleyerek, ABD emperyalizmine karşı Vatan Savaşı yürütmekte ve Atlantik zincirini kırmaktadır. ABD ve İsrail, Karadeniz ve Ege’den, Doğu Akdeniz ve İran-Arap Körfezi’ne kadar uzanan cephede Türkiye’yi hedef alan tehdidin eksenini oluşturuyor. Yunanistan, Akdeniz’deki Ukrayna’dır ve Ukrayna da Karadeniz’deki Yunanistan’dır. Türkiye’yi hedef alan tehdidin odağı, Doğu Akdeniz’dir.

Dünya, bölge ve ülke durumuna toplam olarak baktığımız zaman, Türkiye İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Devriminden sonra ilk kez devrim koşullarına girmiştir. Sistem yürümüyor ve halk ile devlet, sistemin dışına çıkmaktadır. Önümüzde zorlu bir dönem var. Vatan Savaşı ve Üretim Devrimi süreci Üreticilerin Millî Hükümetiyle hedefe ulaşacaktır.

Vatan Partisi’nin zamanı gelmiştir. Partimizin programı ve siyasetleri2014 yılından bu yana bir bir Türkiye’nin gündemine giriyor ve hayata geçiyor. Pratikle ispatlandığı üzere Vatan Partisi, Vatan Savaşı ve Üretim Devrimi sürecinin önderidir. Öncü Parti inşasından Milleti Örgütleme çağına geçiyoruz. Gençlik kitleleri ve kadın hareketinde rakipsiz konumda olan Partimiz, yurdumuzun bütün bölgelerinde, işçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıflar içinde ve bütün partilerden üye kazanarak hızla büyüyor.

Bugün meselemiz, muhalefetçilik oynamak değil, iktidar hedefiyle mücadele yürütmektir. Önümüzdeki zorlukları yenmek için milletimize güveneceğiz, cephede mevzilenenlere güveneceğiz, kendimize güveneceğiz ve Öncü Partimize güveneceğiz. Güvenmek, bir önderlik yeteneğidir ve önder olan güvenir.

Esas görev, halkımızı örgütleyerek iktidar mücadelesine seferber etmek, haklı zemindeki halk hareketlerinin başına geçerek önümüzdeki genel seçimde hükümet olmaktır. Hedefimiz, Üreticilerin Millî Hükümetidir.

Sistem içi çözümler geçersizdir. AK Parti’nin Türkiye’yi tek başına yönettiği dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu Üreticilerin Millî Hükümeti biricik çözümdür ve kaçınılmazdır. Seçime giden süreçte ABD’nin kaos tertiplerine geçit vermeyeceğiz. FETÖ ve PKK/ HDP terör örgütleriyle hiçbir zaman aynı cephede yer almayacağız. Altılı Masa denen Biden İttifakının FETÖ ve PKK’yı hapishaneden kurtarma ve yeniden Devlet yönetimine alma planlarını kesinlikle bozacağız. Diğer yandan AK Parti iktidarının Atlantik sistemine uyum gösteren ve Üretim Devrimine yan çizen çözümsüzlüğüne ortak olmayacağız. Milletin ve Üreticilerin iktidar seçeneğini oluşturacağız. Bu amaçla milletimizin bütün güçleriyle birlikte hareket etmeye hazırız.

Hedefimiz Üreticilerin Millî Hükümetini kurarak,

Bağımsız ve başı dik Türkiye amacına ulaşmak,

NATO’dan çıkarak ve ABD üslerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine alarak ülkemizin güvenliğini kuvvetlendirmek ve Türkiye’nin güvenilir bir dost olmasını sağlamak,

Örgütlü ve özgür halka dayanan Güçlü Devleti ve Meclisten yetki alan Güçlü Hükümeti inşa etmek,

Devlet örgütünü, halka hizmet ilkesiyle, namuslu ve liyakatli kamu görevlileriyle yeniden yapılandırmak,

Yargıda adalete hızlı erişimi sağlamak,

Sanayide ve tarımda üreticiyi baş tacı yapmak, çarşılara şenlik ve bereket getirmek,

Planlama, Tasarruf, Yatırım, İstihdam, Üretim ve Hakça Paylaşım programıyla herkese iş sağlamak ve halkımızı refaha ulaştırmak,

Yükselen Asya ekonomileriyle işbirliği yaparak ülkemizi bir üretim üssü haline getirmek,

Gençliğimizi uyuşturucu belâsından ve insanımızı cinsiyetine yabancılaştıran dayatmalardan kurtarmak, her türden yozlaşmayı temizleyerek halkın devrimci, insancıl, millî kültürünü ve sanatını inşa etmek,

Başta Suriye olmak üzere komşularımızla her alanda işbirliği yaparak, bölgemizdeki teröre son vermek ve yurdumuzdaki misafir sığınmacıların kendi ülkelerine güvenle dönüşlerini sağlamak,

Asya’dan yükselen yeni uygarlığın öncü konumlarındaki yerimizi almaktır.

Bütün vatandaşlarımızı, zorlukların üzerine ön cephede hep birlikte yürümek için Vatan Partisi’ne üye olmaya ve Türkiye’yi yönetme görevlerine çağırıyoruz.

Başı dik ve Üreten Türkiye için milletimizden hükümet yetkisi istiyoruz. Vatan Partisi olarak, geçerli programımız, sınanmış siyasetlerimiz, yedi ateşten geçmiş tecrübeli önderliğimiz, Türkiye’nin sigortası olan dinamik gençliğimizle Türk milleti ve insanlık için her göreve, her fedakârlığa hazırız.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.