SODES’te iktidar milletvekillerinin destek ve katkılarına ihtiyaç var

Platform ile BUTSO’nun birlikte yürüttükleri bir çalışma olan Burdur’un da bir kalkınma projesi olan SODES kapsamına alınması çalışmasında başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.

2008 yılında faaliyete geçen, dezavantajlı bölgelerin sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek sağlamak, göç, fakirlik ve işsizlik gibi meselelerin ve değişen toplumsal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılamak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan bir Sosyal Destek Programı olan SODES’e ilimizin de alınması için Platform ile BUTSO’nun müşterek yürüttükleri çalışmanın sonuç vermeye başladığı, sürecin ilk adımı olan başvurunun değerlendirmeye alındığı 0rtaya çıktı.

Burdur Sivil Toplum Platformu (BSTP) Başkanı Kemal Arslan’ın yazılı olarak yaptığı açıklamada, 2008 yılında 9 GAP ilinin kalkınma projesi olarak kurulan, sonradan il sayısının 34’e çıkarıldığı toplumsal bir kalkınma projesi olan SODES’e Haziran ayının başlarında yapılan Burdur’un da eklenmesi başvurusunda somut bir adım atıldığı, Bakanlık’tan gelen bilgi yazısında başvurunun değerlendirmeye alındığının bildirildiği belirtildi.

Ancak ilimizin de SODES kapsamına alınmasının gerçekleşmesinin siyasi iktidar partisi milletvekillerinin destek ve katkılarına ihtiyaç gösterdiği belirtildi.

SODAE nedir?

“2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

“SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje temelli bir programdır.

“SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

“SODES’in öncelikli hedef kitlesi yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

“Program, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Eki “E” Cetveli doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı yıllık ödeneğinden illere aktarılan kaynakla yürütülür.

KAPSAMI

“SODES, GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında 9 GAP ilinde uygulamaya konulmuştur. Programın kapsamı 2010 yılında 25 ile, 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak dâhil edilmesiyle 30 ile ulaşmıştır. 2013 yılında Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde illeri ile birlikte Programın yürütüldüğü il sayısı 34 olmuştur.

“Söz konusu iller; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde’dir. 2011 yılında programa dâhil edilen Adana, Mersin illerinde valilikler aracılığıyla program bazlı; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde Kalkınma Ajansı aracılığıyla farklı uygulamalar pilot iller olarak devam etmektedir.”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sanalbasin.com üyesidir