Etiket: Başyazı

Orta Asya’dan batıya (Maveraünnehir’e) kayan Türk tarihi-9

(Türk Orta çağı Önasya’da Türkler) Dandanakan Savaşı’nı izleyen 15 yıl gibi kısa bir sürede, İran coğrafyasının büyük bir kısmının fethedilmesini müteakiben Selçuklu soyluları, askerî harekâtı daha batıya, Bağdat, el-Cezire, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’ya yönelttiler. Böylece askeri demokrasi örgütlenmesi içindeki Türkmen kitleleri Van bölgesine girdi, batıda Erzurum’a ve kuzeyde Azerbaycan’a kadar ilerledi. Azımsanamayacak derecede büyük bir […]

Bu Haberi Paylaş

Türk Devrimi’nin Doruğu 23 Nisan’ın Özü Milli Hakimiyettir

Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde esaret altına düşmemiş, binlerce yıllık tarihi boyunca dünya tarihine yön vermiş büyük devletler ve insanlık tarihini etkilemiş imparatorluklar örgütlemiş, son 200 yıla dört devrim sığdırmış ender milletlerdendir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan Türk Devrimi (milli demokratik devrim; antiemperyalist demokrasi mücadelesi) sürecimiz, 1876 ve 1908 devrim ataklarının ardından vatan savunması yatağında […]

Bu Haberi Paylaş

Bozkırda doğan çocuğun adının konması

EMPERYALİSTLER, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NI, TOPRAKLARIMIZI PAYLAŞMAK İÇİN ÇIKARDILAR Birinci Dünya Savaşı, emperyalist devletlerarası bir pazar paylaşım savışıydı. Milli birliklerini sağlamada geciken Almanya ve İtalya, dünya pazarlarını daha önce aralarında paylaşmış, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Çin dışında dünyanın geri kalan Ezilen Milletlerini sömürgeleştirmiş olan İtilaf Devletlerinden, özellikle de Fransa ve İngiltere’den pazarların ve sömürgelerin yeniden paylaşımını […]

Bu Haberi Paylaş

Türk’ün Turan Taktiğinin (Kurt Kapanının) son şahlanışı

Bütün Mazlum Milletlerin yüreğini titreten büyük zafer Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’nın askeri zaferi: 30 Ağustos O dönemde Le Temps gazetesinin dediği gibi “gerçekte savaş İngiltere ile Türkiye arasındadır.” (*1) Yunan ordusu, sadece bir koçbaşıydı; bugünkü PKK’nın iri bir örneğiydi, bugün İngiltere’nin yerini ABD almıştır. 1699 yılından beri 200 yılı aşkın süredir sürekli gerileyen ve […]

Bu Haberi Paylaş

Orta Asya’da medenileşmenin motoru olan çelişme

Orta Asya’da toplumların toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmesindeki devletleşme ve medenileşme ile kabile konfederasyonu oranları konusundaki tartışmalarda Perinçek’in dediği gibi, taraflar her iki yan için de –yani kabile yaşantısı için de, devlet ve medeniyet için de- kanıt bulmakta zorluk çekmezler. Bundan dolayı Oryantalistler ve Avrupa merkezci tarihçiler Orta Asya coğrafyasındaki kabile ekonomisinin yaygınlığına işaret ederek […]

Bu Haberi Paylaş

Kadının kurtuluşu, Kemalist Devrim’in tamamlanmasıyla mümkündür

Türk Kadın Hareketi Bu gün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Göğün yarısını kadın omuzlamaktadır. “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” “Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya […]

Bu Haberi Paylaş

Türk Ülüş Sistemi

İçinde merkezkaç kuvvetlerini de barındıran Türk Ülüş Sistemi-1 Göktürk devletinin bir imparatorluk olarak idari sistemine ülüş sistemi denir. Karadeniz kıyılarına kadar bütün Orta Asya bozkırları gibi olağanüstü boyutlarda bir coğrafyaya hükmetmenin yarattığı Türk idari sisteminin, içinde merkezkaç dinamiklerini de barındırdığı tarihi bir gerçektir. Göktürk devletinde çok büyük servet birikmişti. Bu servetin ihtişamını ve büyüklüğünü Menandros’un, […]

Bu Haberi Paylaş

Türk adının tarihselliği ve etimolojisi

Türk, tarihin sahnesine devrimlerle çıktı-1 Türk adının nereden geldiği, tarih sahnesine ne zaman, hangi şartlarda, hangi ortamda ve nasıl çıktığı hurafelerden ve uydurmalardan arınarak bilimsel bir açıklamaya son zamanlarda kavuşmuştur. Genellikle Türk adı hamaset ruhuyla ele alınmış, Batılıların “Türk gibi kuvvetli” sözleri çok hoşumuza gitmiştir. “Kuvvetli Türk” kavramı Uygurlarla birlikte kullanılmaya başlandı. Ancak Türk adının […]

Bu Haberi Paylaş

Türkler, tarihi boyunca hiç köle olmamış nadir milletlerdendir

Marks, 1237-1462 yılları arasında 2 yüzyılı aşkın uzun bir süre içinde Moğol-Tatar hâkimiyeti altında kalmalarına bakarak bu sürecin Rus halkının psikolojisinde çok derin izler bıraktığını belirtir. Bu tezden hareketle “her halkın karakteri yabancı boyunduruktan kurtuluşla gelişir” sonucunu çıkardı. (*1) Bu kapsamda bazı tarihçiler tarafından, Asya Üretim Tarzı (AÜT) teorisini ileri sürerek, Asya’da bütün toplumları devletin […]

Bu Haberi Paylaş

At ve Türkler

Toplumsal gelişme sürecinin başlangıç aşamaları, “tabiat halinde yaşam”la ilkel Centilice (kandaş) safhaları yüz binlerce, milyonlarca yılı kapsayan bir süreçtir. Prehistorik çağların tarihinde bu dönemi, ateşin bulunması, mağaralardan çıkış, hayvanların evcilleştirilmesi başlıklarıyla hepimiz bir şekilde öğrenmişizdir. Bu kapsamda tarih öncesinde insanlığın doğal toplumsal gelişme yatağında at ve Türklerin özel bir yeri vardır. Günümüzden 6 bin yıl […]

Bu Haberi Paylaş

Son zamanların ezber bozan hakikatleri; Avrupa merkezci tarih anlayışının yerle bir olması

Sumer, Türk’tür-1 Sumerliler, Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelen Türklerin bir koludur. Avrupa merkezli tarih anlayışı fetvayı vermiş; Mezopotamya denilen coğrafyanın güney kesiminde 6 bin yıl önce (MÖ 4000-2000 arası dönemde) inşa ettikleri medeniyetle tarihe damga vuran Sumerlilerin etnik kökeni bilinmemektedir. Oysa Sumer medeniyeti üzerinde inceleme ve araştırma yapan Atatürk kızı Muazzez İlmiye Çığ başta olmak üzere […]

Bu Haberi Paylaş

Göbeklitepe, ezberleri bozdu

12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen ve Neolitik döneme ait önemli bilgilere ve eserlere ulaşılan Göbeklitepe, Avrupa merkezli tarih anlayışı sahiplerinin kimyasını bozdu Nasıl ki, Tarihte “Milat’tan Önce”, “Milat’tan Sonra” şeklinde bir kavram var; Göbeklitepe hafriyatlarında çıkan bulgu ve belgeler “Göbeklitepe’den Önce (GÖ)”, “Göbeklitepe’den Sonra (GS)” diye bir kavram yaratacağa benzer. TEKERLEĞİN […]

Bu Haberi Paylaş

Öntürklerde mezarlarına saldırı savaş sebebiydi

Öntürklerde kurgan (mezar) ve ölü gömme kültürü derin kutsallıklar içerir. Öte dünyada dirilip yaşanacağı inancı nedeniyle kurganlara, ölüye ait çeşitli eşyalar bırakıldığı hafriyatlardan anlaşılmıştır. Bu özellik, başka kavimlerde ve coğrafyalarda da görülmüştür. İskit/Saka kurganlarıyla Hun kurganlarının birbirine benzemesi, devamlılık ilişkisinin bir sonucudur. Öte yandan İskit kurganlarıyla Selçuklu kümbetlerindeki mimari geleneğin dikkat çekici benzerliği, aynı tarihsel […]

Bu Haberi Paylaş