1 Mayıs 2022’nin çağrısı: Öncüler partiye üretenler iktidara!

Vatan Partisi İşçi ve Sendika Bürosu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün “Öncüler partiye, üretenler iktidara!” başlığıyla dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

“Üreten ve başı dik Türkiye üretenlerin elleri üzerinde yükselecektir.” denilen açıklamada, “İşçi sınıfı ve bütün üretenler kolları sıvamalı, öne atılmalı, siyasete ağırlığını koymalıdır.” çağrısı yapıldı.

Parti sitesinde de yayınlanan bildiride açıklanan Vatan Partisi’nin tespitleri ve çözüm önerileri şöyle oldu:

YENİ DURUM
Türkiye işçi sınıfı ve üreticilerimiz 1 Mayıs 2022’ye büyük sorunlar ve zorluklarla giriyor.
Yeni bir dünya kuruluyor. Tek kutuplu dünya sona eriyor. Bağımsızlıkçı, kamucu, paylaşmacı siyasal ve ekonomik ortam Asya’dan yükseliyor. Bu sancılı süreçte ülkemizi ve bölgemizi hedef alan emperyalist tehditler ve zorlukları artırıyor. Ancak zorluklarla birlikte yeni fırsatlar ve olanaklar da önümüze çıkıyor.
Dünyada yükselen enerji krizi ile birlikte enflasyon ve hayat pahalılığı artıyor. İşçi ve kamu emekçilerimizin asgari ücret artışı ve toplu sözleşmelerle elde ettiği olanaklar şimdiden eridi. Daha da yoksullaşıyoruz. İşçi işini kaybetmekte, üretici ekmek teknesini koruyamaz hale gelmektedir. Durum ciddidir.
Krizin yükünün işçinin, emekçinin, üretenlerin omuzlarına yıkılmasının önüne geçmek başlıca görevimizdir. Ne var ki, krizin getirdiği sorunlara var olan sistem içinde çare üretme olanağı da gözükmüyor.
SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE ENGELLER TEMİZLENMELİ!
Bugün hala işçi sınıfımızın ezici bir çoğunluğu örgütsüz durumdadır. Sendikalı işçi sayısı resmi kayıtlara göre ancak yüzde 14’tür. Gerçekte ise yüzde 8’i geçmemektedir.
Bu tablo asla kabul edilemez!
Sendikal örgütlenmeyi engellemede en çok başvurulan yöntem, sendikalaşmaya öncülük eden işçileri işten atmak, böylece bütün işçiyi de tehdit altında tutmaktır. İlgili mevzuatta bir değişikliği yaparak, sendikalaşma nedeniyle işten atmaya caydırıcı yaptırım getirmek ve bunu hayata geçirecek önlemleri saptamak etkili bir çare olacaktır. Ayrıca sendikal örgütlenme süreci içinde işkolu değişikliği de yapılmamalıdır.
Bu ve benzeri bazı sorunlar çözülse bile, durum yine de ciddidir.
BÖYLE GİTMEZ!
“Böyle gitmez!” Türkiye’nin her yerinde işçinin ve üreticinin saptadığı gerçek budur.
Mevcut sistem içinde, derinleşen krizin ve getireceği sonuçların önüne sıradan önlemlerle geçmek olanaksızdır. Sendikal mücadeleler, toplu sözleşmeler, meslek örgütlerinin uğraşları, hükümetlerin günübirlik önlemleri krizin üstesinden gelmeye yetmemektedir, yetmeyecektir.
1980 sonrasında gelen ve işçiyi, üreticiyi kambur ilan eden borçlanma ekonomisi iflas etmiştir. Çare köklü siyasal önlemlerdedir. Bugün ekmek teknesini de, bu tekneye emek veren işçiyi de kurtaracak köklü çözüm Üretim Devrimidir! Yani tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve adil bölüşüm!
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİN MİLLİ HÜKÜMETİ
Tarihin getirip önümüze koyduğu bugünkü durumda ve koşullarda bütün halkımız gibi işçi hareketi ve onun örgütlü gücü olan sendikalar da siyasal alana müdahale etmek, bütün güç ve olanaklarıyla Üreten Türkiye’nin kurulması mücadelesinin omuz vermek sorumluluğuyla karşı karşıyadır.
Üreten ve başı dik Türkiye üretenlerin elleri üzerinde yükselecektir. İşçi sınıfı ve bütün üretenler kolları sıvamalı, öne atılmalı, siyasete ağırlığını koymalıdır.
VATAN PARTİSİ GÖREVE HAZIR!
Türkiye’de ‘Üretim Devrimi Programı’nı yapan ve savunan tek Parti, Vatan Partisi’dir.
Vatan Partisi yarım yüzyıllık deneyimi ve birikimi ile bu görevin üstesinden gelmeye hazırdır.
Vatan Partisi güçlü ve sınanmış liderliği, çelikleşmiş birikimli kadroları, dinamik ve kitlesel gençliğiyle, kadınlarıyla bu göreve hazırdır.
Vatan Partisi işçisinden çiftçisine, esnafından sanayicisine, tüccarına, Türkiye’mizin bütün üreten güçleri üzerinde yarattığı saygınlıktan aldığı büyük özgüvenle, ağır sorumlulukların altına girmeye hazırdır.
Vatan Partisi, yükselen kamucu, üretimci, adil, paylaşmacı Asya Çağı’nın Türkiye’deki öncüsüdür. Milletimize güveniyoruz! İşçi sınıfımıza güveniyoruz!
1 Mayıs 2022’de Vatan Partisi olarak işçi sınıfına ve bütün milletimize çağrımızdır:
ÜRETENLER İKTİDARA!
ÖNCÜLER VATAN PARTİSİNE!
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.