190 milyonluk bütçe onaylandı

Belediye Başkanvekili Ali Say Başkanlığında olağanüstü toplanan Burdur Belediye Meclisi toplantısında 190 milyon TL’lik 2021 yılı bütçesi ve Performans Programı oy çokluğu ile kabul edildi.

Burdur Belediye Meclisi, 2021 Yılı Bütçesi ile 2021 Yılı ve İzleyen 2 yılın Tahmini Bütçesini oylamak üzere, olağan üstü toplandı. Burdur Belediyesi Fenişleri Hizmet Kampüsünde gerçekleştirilen olağanüstü toplantı, Belediye Başkanvekili Ali Say’ın Başkanlığında düzenlendi. Belediye Başkanvekili Ali Say, toplantı gündemine geçmeden önce Başkan Ercengiz’in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, Cuma günü taburcu edilmesinin düşünüldüğünü aktardı.

Toplantıda ilk olarak Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğulları, 2021 yılı Performans Programını kalem kalem aktardı. Müdür vekili Kırdıoğulları, Performans Programını şöyle açıkladı: “Bu doğrultuda tüm hizmet birimlerimizde kullanılmak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesine Kereste ve kereste ürün alımları 250 bin TL, Metal Ürün Alımları 800 bin TL, Yakacak (doğalgaz) Alımları: 1 milyon 200 bin TL, Temiz Malzemesi Alımları 500 bin TL, Giyecek Malzemesi Alımları 109 bin TL, Akaryakıt ve Yağ Alımları 500 bin TL, Elektrik Alımları 8 milyon TL, Telefon ve İnternet Giderleri 200 bin TL, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 1 milyon 658 bin TL, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları 600 bin TL, Bakım ve Onarım Giderleri 1 milyon 70 bin TL, Sigorta Giderleri 600 bin TL, Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri 7 milyon 670 bin TL, Elektrik Tesisat Giderleri (Aydınlatma Direkleri ve Elektrik Malzeme Alımları) 1 milyon 500 bin TL olmak üzere toplamda 24 milyon 757 bin TL ödenek ayrılmıştır. Aynı Müdürlüğümüzün bütçesine Belediye Şirketlerimizde istihdam edilen personel ödemeleri için toplam 44 milyon TL ödenek ayrılmıştır.“

2021 yılı Performans Programının kabul edilmesinin ardından 2021 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri oylamaya sunuldu. 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili sunum yapan Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğlulları, “5393 Sayılı Belediye Kanununun 62’inci maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. Red ve İadeler – 50.000 TL olmak üzere toplamda 149.000.000 TL’dir. Tahmini gelir bütçesinin %59,6’sı Diğer Gelirler, %26,6’sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %12,3’ü Vergi Gelirleri, % 1,3’ü Sermaye Gelirleri, %0,2’si Alınan Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda, 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 41 milyon TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Borçlanma olarak 31 milyon TL gösterilmiş olup, 2021 yılı yatırımları arasında bulunan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı ve Masal Parkı Yapım Projesi için ayrılmıştır. Likidite amaçlı bankalarda tutulan mevduat 10 milyon TL olarak öngörülmüştür”dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Müdür vekili Ali Kırdıoğulları’nın 2021 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri sunumunun ardından Başkanvekili Ali Say, 190 milyon TL’lik bütçeyi oylamaya sundu.  Burdur Belediyesi 2021 yılı 190 milyon TL’lik bütçesi CHP, MHP ve İyi Parti’nin ‘Evet’ oyu, AK Parti’nin ‘Çekimser’ oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.  Başkanvekili Ali Say, yeni bütçenin ve performans programının Burdur’a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek olağanüstü toplantıyı bitirdi.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.