Devrimlerden geliyoruz, devrime gidiyoruz

Turfanda bitmedik, gökten zembille inmedik. Bu büyük milletin bağrından filizlendik.

Türkiye Gençlik Birliği, Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve kültür birikiminden, Türk gençliğinin 200 yıllık devrim geleneğinden doğmuştur.

Dörtnala gelip uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bu medeniyet, bu millet bizim!

Tanrı dağlarında atın üstündeki gururlu insanlar biziz.

Terkisinde yiğitlikle kılıç sallayan kadınlar biziz.

Avrasya’yı bir uçtan bir uca birleştiren komutanlar,

teknelere atlarıyla binen Piri Reisler, Çaka Beyleriz.

Yetmiş yedi kavmi bir eden Selçuklularız, Osmanlılarız;

Gemileri karadan yürütüp çığır açan Fatihlerin yaşındayız.

Gönülleri fetheden Yeseviler, Yunuslar, Mevlanalar,

onların sesi, nefesi; bizim sesimiz ve nefesimiz.

Biz, bu topraklar var oldukça tükenmeyecek olan Mustafa Kemalleriz!

TGB, Anadolu insanını yaratan bu engin kültür mirasının sahibidir. Bu milletin aşkını, sevinçlerini, gülüşlerini, gözyaşlarını, şakasını, öfkesini, isyanını omuzlamıştır.

TGB, son 200 yılda yükselen milli devrimci dalganın mirasçısıdır. 1876’da Talabe-i Ulum isyanı ile başlayan bir destandır bu. Asla tek başına, kendi halinde değil. Her zaman teşkilatlıdır. Her zaman halkla birliktedir. Her zaman vatan ve millet yolundadır.

29- 30 Mayıs 1876 günü Abdülaziz’i tahtından indirdik. Türkiye’ye anayasayı getirdik.

1908’de vatanımızı savunmak için Hürriyet Devrimi’ni yaptık. Meclisimizi yeniden açtık.

1919’da 7 düvele meydan okuduk, milleti birleştirecek ilk adımı attık.

1920’de vatanı kurtarmak için cumhuriyeti kurduk.

1960’da Beyazıt’ta hürriyet ve istiklal uğrunda şehit düştük.

1968’de sağ-sol demeden ABD emperyalizmine bayrak açtık, vatan savunduk.

Milletimizin gurur duyduğu, övünç duyduğu ne varsa hepsi Genç Türk devrimciliğiyle özetlenir. En büyük Genç Türk ise TGB logosundaki kalpaklı Atatürk’tür. 21. yüzyıla Genç Türk devrimciliğinin vatan, emek ve namus bayrağını taşıdık.

TGB NEDİR, NİÇİN VARDIR?

İşte Türkiye Gençlik Birliği, bu dağ gibi tecrübeye yaslanıyor. Devrimlerden geldik, devrime yürüyoruz. TGB, Genç Osmanlılardan, Jön Türklere, Kurtuluş Savaşı gençliğinden Cumhuriyet Devrimine, 68 Gençlik Hareketinden bugünlere devrimler yapa yapa ilerleyen Türk gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB topraktan öğrenip, kitapsız bilen Türkiye halkının ahlakına, erdemlerine, faziletlerine yaslanmaktadır.

19 Mayıs 2006’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda 40 üniversite ve 62 öğrenci topluluğunun katılımıyla toplanan Türkiye Gençlik Kurultayı’nın DTCF bahçesinde okunan sonuç bildirgesinin birinci maddesi şudur: “Türkiye’nin Atatürkçü, vatansever gençliği Türkiye Gençlik Birliği (TGB) adıyla birleşmiştir.”  Birleşme nedenimiz tarihte olduğu gibi devrim yapmak içindir.

Kimileri TGB’yi bu hedefinden bağımsız olarak değerlendirebilir, ona sadece bir muhalefet görevi biçebilir, tepkisel ve bir yerlerden fonlanan gençlik örgütlerine uygun düşen bir destek misyonu belirleyebilir. Ancak bunların hepsi büyük bir yanılgıdır. TGB’nin başarısının bütün sırrı, amacının netliğidir. Kemalist Devrimi tamamlama programı ve hedefidir.

GELECEĞİ KURMA İRADESİ

Padişaha asiyiz, vatan savunmasının neferleriyiz, toprak altında şehitleriz, sanat üretmişiz, bilim yapmışız, bu toprağa yalnızca kan değil alın teri dökmüşüz. Memleketin derdini omuzlarımızda taşımışız. Köklü bir tarihten geliyoruz. TGB’nin temeli devrimlerle ve devrimcilikle karılmıştır. Burçları onun için sağlamdır.

TGB,  gençliğin geleceğini kurma iradesinin, vatanını savunma cesaretinin, milli değerlerine bağlılığının, eşitlik özlemlerinin, zulme karşı isyanının adıdır. Bilimi yol gösterici kabul eden, Mustafa Kemal’in askeri olan, gururlu, onurlu, ahlaklı, karakterli, bağımsızlıkçı, vicdanlı Türk gençliğinin teşkilatıdır. Bu yüzden TGB için gençliğin birliğini sağlamak, geleceği kurma iradesinin güç ve eylem kaynağıdır.

İŞTE BİRLİK, FİKİRDE BİRLİK

Türkiye’ye yönelen tehditleri doğru saptamak, tehditlere cesaret ve kararlılıkla göğsünü siper etmekten geçer. Vatan savunmasını başarıya ulaştırmak, doğru strateji ve eylem çizgisiyle geniş halk kitlelerini birleştirmek ve mücadeleye sevk etmekle mümkündür.

TGB, emperyalizme ve kuklalarına karşı verdiği haklı mücadelesinde, kurulduğu günden bugüne, en geniş cepheyi yaratmıştır. 1968 Gençlik Hareketi’nin “sağ-sol yok boykot var” anlayışını paylaşır.

TGB, bu büyük mirası taşıdığı için halkın sevgilisi olmuştur. Türk gençliğini de vatan mücadelesi mevzisinde birleştirmiştir.

TGB, “tartışmada hoşgörü, eylemde birlik” ilkesiyle en küçük biriminden genel merkezine fikir ve eylemde birliğini sağlar.

TGB, milliyetçi gençleri, devrimci gençleri, muhafazakâr gençleri, halkçı gençleri tek bir çatı altında birleştirir. Yalnızca gençliği birleştirmekle kalmaz. 7’den 70’e bütün Türk milletini, işçileri, köylüleri, üretici güçleri ve ülkenin aydın birikimini gençlikle buluşturur ve halkın tamamıyla birleşir.

BÖLME PLANINA BİRLEŞTİREREK YANIT

TGB, Türkiye’yi bölme planlarının yürürlükte olduğu yıllarda kuruldu. Emperyalistler o sırada Türk gençliğini milli köklerinden koparmaya çalışıyordu. 1980’lerden bu güne süren küresel bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırı Türk milletini, cumhuriyetimizi, devletimizi, halkçılığımızı, devletçiliğimizi, kamuculuğumuzu, vatanseverliğimizi hedef alıyordu. Ancak en başta da gençliğimizi hedef aldı. Çünkü ancak Türk gençliği bitirilirse Türkiye’nin başı dik yaşama iradesi söndürülebilirdi.

Türkiye’yi bitirmek için gençliği çıkarcı ve bireyci yapmak istediler. Arkadaşının sırtına basan, önce kendini düşünen bir ideolojiyle bilincimize saldırdılar. “Altın nesil” diyerek gençleri tarikatların kucağına attılar, FETÖ’nün aleti yaptılar. Düzeni değiştirme iddiasıyla yola çıkan gençleri canlı bombaya dönüştürdüler, onlara maceracı eylemleri öğütlediler ve PKK’nın kanatları altına sürüklediler. Ancak en nihayetinde başaramadılar. Türk gençliği, TGB önderliğinde yüzlerce yıllık birikimiyle, örgütlenme yeteneği, cesareti ve vatanseverliğiyle bu saldırıları bozguna uğrattı.

YAPMA İRADESİ

Önce gençliğin birliğini sağladık. Emekçilerimiz ile gençliğin birliğini, halkımızla gençliğin birliğini, ordumuzla gençliğin birliğini de sağladık. Türk devriminin gelişme çizgisine baktığımızda bunlar değeri yakında anlaşılacak tarihi başarılardır.

Türkiye’nin birliği için PKK terör örgütüne karşı üniversiteleri vatanseverliğin kalesi yaptık. Diyarbakırımıza Gaffar Okkan ruhunu yeniden taşıdık. Üniversite öğrencilerini Diyarbakır annelerimizle buluşturduk, onların mücadelesini Türkiye’nin her yerine taşıdık.

Türkiye’yi bölmek için kurdukları heyetlere açılım toplantıları yaptırmadık. Açılım projelerini tarihin çöplüğüne gönderdik.

Yeminler ettik, Silivri duvarlarını yıktık. Bizi tutsak etmek istedikleri planları yerle bir ettik.

Milli bayramlarımızı, milli kültürümüzü, Türk gençliğinin devrimci enerjisiyle geleceğe ve bilinçlere taşıdık.

Haziran Hareketine liderlik yaptık, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını herkesin parolası yaptık. Milli Demokratik Devrim geleneğimizde stratejimizi geniş kitlelere kabul ettiren bu denli bir başarı nadirdir.

15 Temmuz darbe girişiminin bozguna uğratılmasında devrimci bir tavır aldık. Türkiye’nin FETÖ konusunda bilinçlenmesi ve taarruza geçmesi için kuruluşumuzdan bu yana bütün varlığımızı ortaya koyduk.

Doğru eylem tarzıyla, görev aşkı ve disipliniyle, zorluklara meydan okuyarak, zamanla yarışarak, yangınların ve çaresizliklerin üzerine yürüyerek, TGB’yi Türkiye’nin en büyük, en kitlesel gençlik örgütü haline getirdik.

TÜRK GENÇLİĞİ DEVRİM YAPAR!

200 yıllık devrim tarihimizin özetidir: Türk gençliği devrim yapar.

TGB, Türk istiklalinin fedaisidir.

TGB, Genç Türk devrimciliğinin yaşayan ruhudur.

TGB, Atatürk’ün programına sahiptir. Milliyetçidir, Cumhuriyetçidir, Halkçıdır, Devletçidir, Laiktir ve Devrimcidir.

TGB, mazlumlar dünyasının umududur.

TGB, Anadolu’nun insancıllığını ve büyük erdemlerini taşır.

TGB, Cumhuriyet kalesinin yıkılmaz muhafızıdır ve hürriyet devrimcisidir.

TGB, büyük kararın gençliğidir, milletin bağrından çıkmıştır ve milleti kurtarmak için vardır.

TGB, ABD emperyalizmini Batı Asya’ya gömmekte olan büyük Türk milletinin evladıdır.

TGB, sadece milletine güvenir, bir tek ona yaslanır.

Türk milleti gençliğiyle birlikte omuz omuza, gururla ve güvenle geleceğe yürümektedir. Azim ve heyecan içindeyiz, biliyoruz zaferler bizi beklemektedir. Kemalist Devrim’i tamamlayacağımız günlere doğru durmadan ilerliyoruz.

15 Yıldır “Birlik”teyiz, Atatürk’ün İzindeyiz!

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir