“Dünya beşten büyüktür” ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, BM 74’üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışında yaptığı konuşmada “Dünya beşten büyüktür” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda sarfedilen bu sözler ne anlama geliyor?

Bugünkü Dünya konjonktüründe kimi ve hangi ülkeleri hedef alıyor?

Bugün içinden geçmekte olduğumuz tarihi sürecin bilimsel ve nesnel bir analizi buna iyi bir cevap oluşturur.

Cumhurbaşkanının cümlesi, konjonktürel derinliği olan, dünyanın içinde bulunduğu süreci ve mevcut dünya dengelerinin nesnel bir analizine dayanıyor.

1960’larda Kıbrıs meselesi alevlendiğinde Kıbrıs’a çıkartma yapmaya hazırlanan İnönü yönetimindeki Türkiye’ye ABD Başkanı Johnson bir mektupla Kıbrıs’ta kendilerinin verdiği silahları kullanamayacağını belirterek çıkartmaya engel olduğunda İnönü’nün “yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır” diyerek ifade ettiği özlemini yaşıyor dünya.

Bu anlamda bugün yeni bir dünya kuruluyor.

5 yüz yıllık Atlantik medeniyeti çöküyor.

Çağdaş medeniyet Asya’ya kayıyor.

Avrasya yükseliyor.

Çöküş sürecinde bulunan Batı medeniyetinin ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkeleri artık gelecek vadetmiyor.

Dünya ekonomisindeki ağırlıkları belirleyici olmaktan gittikçe daha fazla çıkıyor.

Önemli bir İngiliz bankasının yaptığı bir yansıtmada 2020 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi sıralaması, önümüzdeki 8 yılda dünya dengelerinin çok önemli bir altüst oluş yaşayacağını gösteriyor. Buna göre 2020 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi

büyükten küçüğe doğru Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Türkiye, Brezilya, Mısır, Rusya, Japonya ve Almanya olarak sıralanıyor. Ekonomik büyüklükleri de veriliyor yansıtmada. Buna göre, dolar bazında öngörülen Gayrı Safi Yurt içi Hâsıla (GSYH) olarak 64,2 trilyonla Çin birinci, 46,3 trilyonla Hindistan ikinci, 31 trilyonla ABD üçüncü, 10,1 trilyonla Endonezya dördüncü, 9,1 trilyonla Türkiye beşinci, 8,6 trilyonla Brezilya altıncı, 8,2 trilyonla Mısır yedinci, 7,9 trilyonla Rusya sekizinci, 7,2 triyonla Japonya dokuzuncu ve 6,9 trilyonla Almanya onuncu sırada yer alıyor. (1) Bu tabloda ilk ikiliden sonraki dengelerin her an değişme kabiliyetinde olduğu görülüyor.

Ama 2’inci Dünya Savaşı’nın yenen ülkelerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) değişen dünya dengelerini yansıtmıyor.

Rusya, ABD,  İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa ve Çin’den oluşan 5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleridir.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “dünya beşten büyüktür” sözündeki “5” rakamı beş daimi üyeli Konseyi hedef almaktadır.

O sıralamada gerçekçi olan bir tek Çin bulunuyor. Çünkü günümüzde dünya ekonomisi içinde satın alma paritesi açısından en büyük ve birinci ekonomisi oldu.

Örneğin İngiltere ve Fransa çaptan düşmüş, dünya dengelerinde etkileri gittikçe düşen, dünya ekonomisi içindeki payları önemli ve belirleyici olmayan, ekonomileri eskimiş, demode ve gitgide küçülen ülkeler… Dünya 2030’a ulaştığında ilk onun içine bile giremeyen ülkeler kalitesindeler.

Buna karşılık Konsey’de dünya dengelerinde önemli rolleri olan, dünya ekonomisine önemli katkıları bulunan Hindistan, İran, Türkiye, Endonezya, Mısır gibi ülkeler bulunmuyor.

“Dünya beşten büyüktür” sözü burada anlam buluyor.

Dünya dengelerinin bu çürümüş ağırlığı kaldıra- mayacağını, bir yerlerden kırılacağını ifade ediyor.

(1)  Doğu Perinçek, ABD Yol Ayrımında –Baydın’ın Dünya, Amerika ve Türkiye’de Çatalçıkmazı-, s. 92, Kaynak yayınları, 1’inci basım.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.