Eğitim İş, hükümete Burdur’dan seslendi

“Öğretmenler ‘çapulcu’yu unutmayacak bunu böyle bilin!”

Öğretmenler alanlara inmeye başladı. Birçok meselelerinin yanında bugünkü en somut ve yakıcı olanı (Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi talebi) için siyasi iktidara Burdur’dan seslenen Eğitim İş Genel Merkezi ve Burdur-Antalya-Isparta bölge eyleminde Genel Başkan Kadem Özbay konuştu. Özbay, Meslek Kanunu’nu öğretmenlik mesleğine “topyekun bir saldırı” olarak niteledi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmene danışılmaya bile lütfedilmeden, kuytu köşelerde yandaş sendikadan olur alınarak, Saray’dan inme biçimde hayatımıza sokulan Öğretmenlik Meslek Kanunu, kazanılmış haklarımızı kırpmasıyla, sınav başta olmak üzere beraberinde getirdiği angaryalarla mesleğimizin üzerine bir kâbus gibi çökmüştür. Bu meslek kanunu değil, mesleği bitirme kanunudur. Bu meslek kanunu geri çekilmedikçe ya da biz eğitim emekçilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmedikçe, eylemlerimize son vermeyeceğiz. Sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında, ‘asıl savaş cehalete karşı’ diyen ‘geleceğin mimarı öğretmenlerdir’ diyen Başöğretmenden, Başkomutandan, Cumhurbaşkanı’ndan bugün en üst perdeden öğretmenine ‘çapulcu’ diyen bir Cumhurbaşkanı’na. Gerçekten sizler adına buradan biz utanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı, size alkış tutanlardan biz utanıyoruz Cumhurbaşkanı. Ama öğretmenler unutmayacak bunu böyle bilin.“ dedi.

Özbay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Video ve fotoğraf: Yenigün’den Fatih Başçı

“Mesleğimize topyekûn bir saldırı niteliğinde olan öğretmenlik meslek kanununa karşı yoğun eylemlilik sürecimizi tam da buradan başlatıyoruz çünkü sözümüzün özü tam da burada gizli. Fakir Baykurt’un doğduğu topraklardan, Burdur’dan başlıyoruz çünkü sendikal olarak tarihi önderimiz olan Fakir Baykurt’un, “Öğretmen horlanmaz, öğretmene saygı duyulur” sözleri, bugünkü haykırışımızdır.  Evet arkadaşlar, acıdır ki bugün burada saygı ve itibar kavgamız için bulunuyoruz. Ülkemizin kurucusu ve Başöğretmeni Atatürk’ün sınıfta arkasında duracak ve gelecek nesilleri emanet edecek kadar yücelttiği öğretmenliğe, 20 yıldır düzenlenen sistematik itibar saldırılarının dozunun artması, bizi burada buluşturmuştur. Burada sergileyeceğimiz başkaldırı, hem mücadele önderimiz Fakir Baykurt’a selamımız hem meleğimize borcumuz hem de hadsizlere cevabımızdır. O yüzen burada olan, bu iradeyi gösteren hepinize selam olsun!
Kitaba ortasından başlayarak konuşayım, çünkü kitabın başını hepimiz biliyoruz ve sonunu da bu kararlılığımızla bizler yazacağız; Bugün öğretmenlik, Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. 20 yıl içinde refahımızı aldılar, mesleki haklarımızı kırptılar, yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar şimdi çıkardıkları öğretmenlik meslek kanunu ile itibarımızı da almak istiyorlar. Bugün “Orada dur” demek için, kanun çıkarken Meclis’te iktidar vekillerinin yüzüne baka baka söylediğimiz “Öğretmene parmak sallanmaz” sözünü alanlarda çınlatmak için, eğitim emekçisinin hakkının Saray’larda kısık sesle konuşarak değil meydanlarda gür sesle haykırarak savunulacağını göstermek için bir aradayız. “Öğretmen horlanmaz, öğretmene saygı duyulur” diyen Fakir Baykurt’un yoldaşları olarak öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar diye çıktığımız yoldan bizi hiçbir baskının geri çeviremeyeceğini göstermek için buradayız.
Hepinizin bildiği gibi öğretmene danışılmaya bile lütfedilmeden, kuytu köşelerde yandaş sendikadan olur alınarak, Saray’dan inme biçimde hayatımıza sokulan Öğretmenlik Meslek Kanunu, kazanılmış haklarımızı kırpmasıyla, sınav başta olmak üzere beraberinde getirdiği angaryalarla mesleğimizin üzerine bir kâbus gibi çökmüştür. Bu meslek kanunu değil, mesleği bitirme kanunudur. Bu kanun, öğretmenlerin, fakültede zaten alanına göre eğitim aldığı yani her öğretmenin zaten uzman olduğu gerçeğini görmezden gelmektedir. Öğretmenliğin zaten bir ihtisas mesleği olduğunun altını çizen yasalarla da çelişmektedir. Bu kanun; öğretmenlerin mesleğini icra etmekten doğan haklarını işgüzar ve hadsiz biçimde yeni şartlara/kriterlere bağlamaktadır. Kazanılmış haklarımızı iç etmektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesini de meslekte kıdeme göre ücret artışı olması gerekliliğini de çöpe atmaktadır. Bu kanun; sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayrıştırılarak sömürülen öğretmenlerin, yeni unvanlarla bir kez daha ayrıştırılmasına ve okullardaki huzur ortamının, çalışma barışının bozulmasına yol açacaktır. Yeni unvanlar, sadece öğretmenler arasında değil veliler ve öğrenciler arasında da suni rekabet tohumları ekecektir. Velilerden gizlice kayıt parası toplayan liyakatsizce atanmış devlet okulu yöneticileri için yüksek unvanlı öğretmenin sınıfına öğrenci yerleştirmek yeni bir gelir kapısı olacaktır. Meslek kanunundan çok, bir teneffüs aralığında hazırlanabilecek kadar basit, 12 maddeden ibaret bu metin, sadece öğretmenliğe değil ülke tarihine dair de hadsizlikler barındırmaktadır. Cumhuriyet kavramlarını yerli yersiz kullanarak içini boşaltmayı yöntem olarak belleyen iktidar, aynı taktik için bu kanunu da vesile etmiştir. Kanundaki kariyer basamaklarından birine Başöğretmen adının verilmesi, tartışılmaz bir hadsizliktir. Bu ülkenin bir tane Başöğretmeni olduğunu, bizlerin O’nun sıfatını paylaşmayı değil, bize bıraktığı mirası korumayı yegane hedef saydığımızı idrak edemeyen zihniyetin, küçük hesaplarının yansımasıdır.
Oysa öğretmenlerin yeni unvanlara değil, insanlık onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya, liyakatsizce atanan yöneticilerin mobbinglerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya, Anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil kıdeme göre ücret artışı almaya, öğrencilerini iktidarın sırtını sıvazladığı tarikatların elinden almaya ihtiyacı vardır. Öğretmenin eve boynu bükük, sınıfa düşünceli bir şekilde girmemeye ihtiyacı vardır. Üstelik kanunun dayattığı, ezbere dayalı sınava “yeterlilik sınavı” adı verilmesi bile öğretmene üstten bakışın göstergesidir. “Öğretmenler sınavdan korkuyor” ya da “Korkmayın sınav kolay olacak” gibi rencide edici söylemlerde bulunan yöneticiler, eğitime dair ağızlarını açmak için ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Asıl biz soruyoruz, sizin yeterliliğiniz nedir? Eğitimci bile değilken Milli Eğitim Bakanı olan zatın yeterliliği nedir? MEB’in as kadrolarına doldurulan alakasız tahsil ve geçmişe sahip kişilerin yeterliliği nedir? Bize zorunlu kılınan videolarda, hayatında bir kez öğretmen odası görmemiş, okulların gerçekliğinden bihaber oldukları halde öğretmene akıl vererek konuşan kişilerin yeterliliği nedir? 20 yıldır şaibelerle gündeme gelmemiş tek bir sınav bile düzenleyemeyen bir kurumun, öğretmenlerin güya yeterliliğini ölçecek bir sınav yapmak için yeterliliği nedir? Biz cevap verelim: Sıfır! Yetersizsiniz! Yeterlilik görmek isteyen taşrada imkansızlıklara terk edilen okullarda öğretmenin tek başına çocukların ısınma sorununu bile nasıl üstlendiğine baksın. Yeterlilik görmek isteyen sıkış tıkış sınıflarda sınıftaki tüm çocukların bilgiyi eşit seviyede alabilmesi için çırpınan öğretmenleri görsün.
Yeterlilik görmek isteyen, öğretmenin kendi çocuklarının eğitim masrafını bile karşılayamazken öğrencileri eğitimi hakkınca alabilsin diye sorunlarını nasıl güçlü bir irade göstererek sınıf kapısının dışında bırakmaya çalıştığını görsün.  Bunların okullardan haberi yok! Bunların öğretmenden haberi yok! Bunların dünyadan haberi yok! Ama olacak! Onları bugün haberdar edeceğiz.  Onları öğretmenin iradesinden, saygınlığına bağlılığından, üretiminden ve üretimden gelen gücünden haberdar edeceğiz! Başöğretmen olduğu halde sınıfta öğretmenin önüne geçmeyecek kadar bu mesleği yücelten Atatürk’ün kurduğu bu ülkede, onun eğitim neferlerinin bu kölelik kanununu kabul etmeyeceğiniz göstereceğiz!
Eğitim-İş olarak ilk günden beri hakaret niteliğindeki bu meslek kanununa karşı itirazı örgütleyen yegâne güç olduk. Olacaklara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdik, Meclis’e gidip bizzat muhatapların yüzüne haykırdık, MEB’in telefonlarını, maillerini kilitledik ama madem durmuyorlar, biz de durmayacağız! Bu meslek kanunu daha tartışılagelirken yaktığımız çoban ateşini şimdi büyütüyoruz. Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz! Kimsenin şüphesi olmasın ki alacağız!  Bu meslek kanunu geri çekilmedikçe ya da biz eğitim emekçilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmedikçe, eylemlerimize son vermeyeceğiz! Buradan bütün meslektaşlarımıza sesleniyorum: Sizin haklarınızı, size bu kanunu ve bu rencide edici sınav mekanizmasını reva gören, Bakan’ın kulağına “sınavsız olmaz” diye fısıldayıp hemen sonra sınava hazırlama yarışına giren, sizin alın terinizi gizli masalarda iktidarın memnuniyetine satan, yani Anadolu tabiriyle kurtla avlanıp kuzuyla ağlayan sarı sendikalar savunamaz. Bu mesleğe başlarken kurduğunuz hayalleri, hissettiğiniz gururu hatırlayın ve o hissiyatı sendika ağalarına ezdirmeyin. Gün dayanışma ve mücadele günüdür. Gün, verdiğiniz her tavizin size yeni prangalar olarak döndüğü fark etmenin ve yeter artık demenin günüdür. Gün birlik olma günüdür. Yalnız değilsiniz, Korkmayın Eğitim-İş var! Halkımıza da seslenmek istiyorum: Bilinsin ki kara bir bulut gibi mesleğimizin üzerinde beliren bu meslek kanununun soğuk gölgesi, milli eğitim sistemimizin üzerine düşmektedir. Bu mücadele sadece öğretmenliğin onuru için değil, aynı zamanda eğitim sistemimizin iyice işlemez hale gelmesine engel olmak içindir. Öğretmenler, bugün ile yarın arasındaki en güçlü köprüdür. Bu köprüyü yıpratmak isteyenler, ülkenin yarınlarına kastetmektedir. Kendiniz ve çocuklarınız için güzel bir gelecek düşünden vazgeçmek istemiyorsanız sesimize ses verin!  Unutmayın, öğretmenin itibarlı olmadığı bir ülkede eğitimin de itibarı olmaz. Başöğretmen Atatürk’ün dediği gibi ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene emanettir.’ Bu mücadele yalnızca öğretmenlik mesleğinin itibarı için verilen bir mücadele değil. Bu mücadele çocuklarımızın, velilerimizin okullara gittiğinde yaşayacağı o kaosa karşı da karşı durmak için. Liyakatsızca atanan yöneticilerin yeni bir ekonomik gelir kapısı görmelerine engel olmak için. Bu ülkedeki her bir çocuğun eşit ve nitelikli eğitim hakkı için verilen bir mücadeledir. Bugün niteliksel olarak sözde 2 tane büyük sendika var. Bu sendikaların sorumlularının saraylarda kısık sesle, el pençe nasıl durduğuna hepiniz şahitsiniz. Bugün kendi şahsi çıkarları için bütün eğitimcilerin, bütün ülkenin geleceğini nasıl pazarlık haline getirdiklerine hepiniz şahitlik ediyorsunuz. Aldıkları eylem kararından bile geri adım atacak kadar kendileri arasında sarılık ve yandaşlık yarışına girmiş bu sendikalarda eğitim öğretim dönemi başladığı itibariyle tüm meslektaşlarımızı, onurlu bir davranışla gerçekten hakları için mücadele eden Eğitim-İş’e katılmaya davet ediyoruz. Korkmayın Eğitim-İş var.
Sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında, ‘asıl savaş cehalete karşı’ diyen ‘geleceğin mimarı öğretmenlerdir’ diyen Başöğretmenden, Başkomutandan, Cumhurbaşkanı’ndan bugün en üst perdeden öğretmenine ‘çapulcu’ diyen bir Cumhurbaşkanı’na. Gerçekten sizler adına buradan biz utanıyoruz sayın Cumhurbaşkanı, size alkış tutanlardan biz utanıyoruz Cumhurbaşkanı. Ama öğretmenler unutmayacak bunu böyle bilin. Size buradan bir öğretmen dersi daha vermek istiyorum; bakın sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bakanlar, bugün kendi alanınız olmamasına rağmen o oturduğunuz koltuklarda niye oturduğunu sorgulamayan sayın Bakan, biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir öğrencimizi ayrıştırmayız, geçmişine bakmayız, annesine, babasına, kaşına, diline, dinine, ırkına bakmayız. O çocuğun nitelikli eğitim hakkı için elimizden geldiğince mücadele eder ve o eğitimi ulaştırmaya çalışırız. Size buradan bir öğretmen dersi olarak; Cumhurbaşkanı demek Cumhur’un temsilcisi, halkın temsilcisi demektir. Balkondan, her seçim meydanı sonrasında söylediğinizi hatırlatıyorum, Cumhurbaşkanı olun, halkın başkanı olun, halkınıza hakaret etmeyin. Bu ülkenin geleceği olan öğretmenlere asla hakaret etmeyin. Çünkü öğretmenler bunu unutmaz, öğretmenler ders verir.”
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.