Hz. Muhammed’e saygı insanlığa ve medeniyete saygıdır

Fransa’da Hz Muhammed’e yönelik alçakça karalama ve saygısızlıkları lanetliyor ve mahkûm ediyoruz.

Bu küstahlığın Fransa’da devlet memurları tarafından sahnelenmesi, Fransa yöneticilerini sorumlu kılmaktadır.

İSLÂM MEDENİYETİNİN BATILI ÖĞRENCİLERİ

Hz Muhammed, büyük İslâm Dünyasının peygamberi olmasının ötesinde insanlık tarihinde çığır açan büyük bir Medeniyet Devriminin önderidir. İslam Devrimi, devlet yönetiminde, ticarette, denizcilikte, felsefede, bilimde, sanatta, teknolojide, mimarlıkta, sağlıkta, şehircilikte Batı Medeniyetine büyük bir miras bırakmıştır.

Hz Muhammed’in öğrencileri olan İbn Tufeyli’ler, Ebu Teymiyye’ler, El Kındî’ler, Feridüddin Attar’lar, El Cabir’ler, Razî’ler, El Harezmî’ler, İbn Sina’lar, İbn Rüşt’ler, Hafız’lar, Camî’ler, Birunî’ler, Firdevsî’ler, Kaşgarlı Mahmut’lar, Nizamülmülk’ler, İbn Haldun’lar, Batı biliminin öğretmenleri olmuşlardır. Cebir, Kimya, Logaritma gibi bilim disiplinleri, isimlerini Müslüman âlimlerinden almıştır.

Goethe, Marx, Engels, Tolstoy gibi Batının büyük düşünür ve sanatçıları, Hz Muhammed’in eşsiz kişiliğine duydukları saygıyı güçlü ifadelerle dile getirmişlerdir.

MACRON BÜYÜK BESTECİ DEBUSSY’NİN ARABESQUE’LERİNİ DİNLESİN

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tavsiyemiz, ABD’nin poplarını değil, 20. Yüzyılın büyük Fransız bestecisi Debussy’nin Arabesqu’lerini dinlesin. O zaman umulur ki, İslam medeniyetinin değerini Debussy’nin nağmelerinden anlayabilir.

Yalnız Debussy mi, İspanyol Malaguena’ları ve miziği Endülüs İslam havalarıdır. 16. Yüzyılda Mozart dahil, Türk Marşı olmayan Avrupalı besteci yoktu.

BEETHOVEN’NİN ‘BÜYÜK PEYGAMBER MUHAMMED’ ÖVGÜLERİ

Büyük Besteci Beethoven’in Atina Harabeleri adlı eserindeki Dervişler Korosu, ara nağmelerde “Büyük Peygamber Muhammed” diye haykırmaktadır.

Koro Almanca olarak Hazreti Muhammed’i şöyle yüceltiyor:

“Du hast in deines Aermels Falten

Den Mond getragen, ihn gespalten.

Kaaba! Mahomet!

Du hast den strahlenden Borak bestiegen

Zum siebenten Himmel aufzufliegen,

Grosser Prophet Kaaba!”

Türkçesi şöyle:

“Sen kollarının arasında ayı taşıdın ve böldün

Kâbe! Muhammed!

Sen göğün yedinci katına uçmak için,

Işıklar saçan Barak’a bindin,

Büyük Peygamber Kâbe”

İNSANLIĞIN BÜYÜK DEĞERİ

Hz Muhammed, insanlığın büyük değeridir. Ona saygısızlık, insanlığa ve medeniyete dil uzatmaktır.

Hz Muhammed, öyle bir medeniyet kurmuştur ki, orada Musevîlik ve Hıristiyanlık da saygın bir yere sahiptir. Bugün İslam dünyasında yüzbinlerce insanın adı, İsa’dır, Meryem’dir, Musa’dır.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Avrupa’nın devlet adamları ülkelerinde barış ve istikrar istiyorlarsa, Müslümanların şeref ve haysiyetine dikkat etmek, onların değerlerine saygılı olmak durumundadırlar.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir