Karantina kaçakları dikkat!

Ülkede karantina kaçaklarının 100 bin rakamını aşması sonucu yeni ve etkin tedbirler alındı. Ülke çapında olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı 103 sayılı kararına göre, karantina kararını ihlal edenler valiliklerin belirleyeceği mekânlarda polis gözetiminde izolasyona tabi tutulacak.

Karantina kaçaklarına karşı etkin kontrol ve takip sistemini belirleyen İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, karantina kararını ihlal eden vatandaşlar polis kontrolünde valiliğin belirlediği mekanda izolasyona tabi tutulacak.

İşte kararlar!

 1. 10.09.2020 tarih ve 102 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki tedbirlere ek olarak; İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valiliğimizce yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine,
 2. İlgili Bakanlıklarca Valiliğimize tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışmasına;
 3. Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,
 4. Gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanmasına,
 5. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmasına,
 6. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,
 7. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesine,
 8. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,
 9. 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,
 10. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;
 11. Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılmasına,
 12. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanmasına,
 13. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin;
 14. Haklarında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,
 15. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

İçerisinde bulunduğumuz Kontrollü Sosyal Hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir.

Bu çerçevede 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile 30.05.2020 tarih ve 52 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına istinaden şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikâyetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir:

 1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,
 2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmesine,
 3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
 4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenmesine,
 5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiliğimiz tarafından gerekli idari para cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,
 6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin Valilik’çe belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.