Macar halkı, Hunların torunlarıdır, yani soydaşımızdır