Pazar günü sokağa çıkma yasağındaki muafiyetler

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağı bulunan Pazar günü ile ilgili muafiyetler hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İşte kararlar!

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda  Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01.06.2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 01.06.2021 tarih ve 43 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.0021.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu ve 01.06.2021 tarihli 8962 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısında tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ilimizde seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla ;

MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,

Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kâğıtlarını ibraz etmeleri,

İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına;

– İzolasyonda bulunan Covid pozitif veya temaslı kişilerin ihtiyaç halinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince taşınmasına yönelik tedbirlerin alınmasına,

Milli Eğitim Bakanlığınca tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.3012.50 saatleri arasında

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda;

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER VE REFAKATÇILARI

1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00 – 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00 – 15.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,

5. Valilik ve Kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.