Perinçek, bir konuşmayla uluslararası toplantıyı açtı

“Azerbaycan-Rusya-Türkiye işbirliği modelini ekonomik alana taşıyalım”

Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan… Avrasya ülkeleri işbirliğini geliştirecek adımları konuştu. Hükümetler ve büyükelçilikler düzeyinde katılımın olduğu toplantıda, Türkiye’den tek konuşmacı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı.

Avrasya Uzman ve Analitik Merkezi’nin (Azerbaycan) düzenlediği “Azerbaycan, Avrasya’daki entegrasyon girişimlerinin buluştuğu yerdir” adlı yuvarlak masa toplantısı dün Bakü’de düzenlendi. Uluslararası toplantıya hükümetler ve büyükelçilikler düzeyinde katılımlar oldu. Rusya ve Azerbaycan hükümetlerinin temsilcilerinin bulunduğu toplantıya, Rusya Federasyonu Bakü Büyükelçisi Mikhail Boçarnikov, Kazakistan Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Çavuş Abdikerimov, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Kayrat Osmanaliyev katıldı. Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcılığı Temsilcisi Fedor Çernitsin toplantıya Rus hükümeti adına katıldı. Bunun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği ve Belarus’tan diplomatlar da toplantıdaydı. Türkiye’den ise Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek açış konuşmasını yaparak toplantıda yer aldı. Perinçek toplantıya çevrim içi olarak katıldı.

‘AVRASYA’DA İŞBİRLİĞİ SORUNLARI ÇÖZER’

Toplantının başkanlık divanı Türkiyede yaşanan deprem kurbanları için saygı duruşunda bulundu

Düzenleyiciler adına selamlama konuşmasını moderatör Odlar Yurdu Üniversitesinin İktisat, İşletme ve Girişimcilik Enstitüsü Müdürü E. Mamedov yaptı. Mamedov konuşmasında, coğrafyaya yönelik tehditlere dikkat çekerek, bölge ülkelerinin işbirliği ile siyasal sorunların çözüleceğini ve ekonomik olarak ilerlemenin kaydedileceğini belirtti. Ayrıca Mamedov bu toplantıların artık bir gelenek haline geldiğini belirtti.

Mamedov’un konuşmasının ardından Büyükelçi Boçarnikov karşılama konuşması yaptı. Boçarnikov Avrasya Ekonomik İşbirliği’nin önemine dikkat çekti. Rusya, Belarus ve Kazakistan’ın bulunduğu bu örgüte bir sonraki toplantıda da Azerbaycan’ın da katılacağını belirtti. Boçarnikov, bölgedeki potansiyele dikkat çekerek bu birliğin cazibesinin arttığını söyledi.

PERİNÇEK ALKIŞLARLA DİNLENDİ

Toplantıda konuşmacı olarak ilk söz Perinçek’e verildi. Perinçek, Avrasya vurgusuna geniş yer verdiği konuşmasında, “Azerbaycan Türkleri, Ruslar ve Türkiye Türkleri olarak bugün Avrasya’nın ön cephesindeyiz.” ifadelerini kullandı. Perinçek, ABD’nin yaptırımlarına uymayacaklarını belirtti. Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne de dikkat çeken Perinçek, Çin ile birlikte yeni kurulan dünyada zenginliği de yaratabileceklerini belirtti. Perinçek’in konuşması salondaki katılımcılar tarafından alkış aldı.

Perinçek’in toplantıda yaptığı konuşmanın tam metni:

AVRASYA ÇAĞINA GİRDİK! YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR!
Sayın Başkan
Sayın Büyükelçi,
Aziz Dostlar,
Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan Büyükelçiliği ile Azerbaycan Avrasya Uzman ve Analitik Merkezi’nin düzenlediği “Azerbaycan, Avrasya’daki entegrasyon girişimlerinin buluştuğu yerdir” Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bize sesimizi duyurma olanağı verdiğiniz için teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum.
İNSANLIĞIN BÜYÜK ATILIMININ KITASI
Aziz Dostlar,
Avrasya, yalnız bir coğrafyanın adı değildir.
Avrasya, devlet kuruculuğunun, büyük imparatorluklar kıtasının adıdır.
Avrasya, kadim dünyanın medeniyet birikiminin mekânıdır.
Avrasya, insanlığın erdemler birikiminin iklimidir.
Avrasya, çöken Atlantik sistemi karşısında, Yeni Dünyanın kurucusudur.
Avrasya, insanlığın önündeki büyük atılımın adresidir. 
HEPİMİZ İSKİTLERİZ
Evet, Değerli Arkadaşlar, yeni bir dünya kuruluyor.
Dünya Avrasya Çağına girmiştir. Avrasya’dan yeni bir medeniyet yükseliyor.
Bizler Yeni Dünyanın kurucularıyız.
Yükselen Avrasya Medeniyetinin Rusyalı, Azerbaycanlı ve Türkiyeli öncüleri olarak bu anlamlı toplantıda buluştuk.
Hepimizin vatanı var. Ancak Avrasya bizim büyük vatanımızdır.
O Büyük Vatanın vatandaşları olarak, hepimiz İskitleriz.
Büyük Rus Şairi Aleksander Blok “İskitler” şiirini yüzyıl önce, 1918 yılında yazmıştı ama o Asyalı meydan okuma bugün de geçerlidir. İlk ve son dörtlüsünü Asyalı gururuyla okuyorum:
Siz milyonlarsınız. Biz kıyamet kadar,
Deneyin savaşmayı bizle!
İskitleriz! Serde Asyalılık var,
Bu çekik ve bu aç gözlerimizle!
(…)
Son kez kendine gel, ey eski dünya!
Emek ve barış şölenidir,
Son kez kardeş şölende buluşmaya
Çağırıyor herkesi bu barbar lir!
ÖN CEPHEDEYİZ
Sayın Dostlar,
Biz, Azerbaycan Türkleri, Ruslar ve Türkiye Türkleri olarak bugün Avrasya’nın ön cephesindeyiz. Dün Atlantik sistemine karşı Karabağ’da savaştık ve nöbetteyiz. Bugün Ukrayna cephesinde savaşıyoruz. Yine Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde savaşıyoruz ve Doğu Akdeniz’de ABD namlularına karşı tetikteyiz. Çinli dostlarımız da, Tayvan Boğazı’nda ABD’nin her saldırısına yanıt vermeye hazırlar.
Konuşmama izninizle güvenlik cephesinden başladım. Çünkü ekonomi, ancak güvenlik içinde gelişir. Biz Asyalılar binlerce yıldır İpek Yolu’nun güvenliğini sağlıyoruz. Bugün de hepimiz enerji yollarının bekçisiyiz ve dünya barışı bizden sorulur.
HARAÇ SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Aziz Dostlar,
Batının Neoliberal denen ekonomisi çökmektedir. ABD, Dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir Haraç imparatorluğu kurmuştu. Kâğıda yeşil mürekkeple Dolar yazıp insanlığın emek ürünlerini yağmalıyordu. Ama artık Dolar saltanatının sonuna geldik.
Günümüzde insanlık, emperyalist kapitalizmin tahakküm ve tehdidi altında, özel mülkiyetle, özel çıkarcılıkla ve bencillikle çözemeyeceği sorunlarla karşı karşıyadır. Kapitalizm, yalnız doğayı değil, insanın kendisini de yıkıma uğratmaktadır. Gelişen her toplum, ancak kapitalizmin sınırlarını zorlayarak ve aşarak kendisine hayat ve ilerleme alanı bulabilir.
AVRASYA, UMUTLARIN İKLİMİ
Dünya ekonomisinin ağırlığı artık Asya’dadır.
Dünyanın en çalışkan ve yetenekli insan gücü Asya’dadır.
Dünyanın büyük üreticisi Asya’dır. “Innovation” denen yaratıcılık, icatlar Asya’dan yükseliyor.
Dünyanın enerji kaynakları Asya’dadır, özellikle Batı Asya’dadır.
En önemlisi, Avrasya, umutların ve iyimserliğin kıtasıdır.
Avrasya, insanlığın geleceğini kuracak büyük gücün coğrafyasıdır.
Çin, Hindistan, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Vietnam, Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın dünya ekonomisinin büyümesindeki paylarının toplamı yüzde 70’i buluyor. ABD ve AB’nin toplamı ise, yüzde 16’dır. Asya’nın büyümeye katkısı, Atlantik ülkelerinin dört katından fazladır. Dünyada icatların ve sanatın öncülüğü de artık Asya’dadır.
YENİ BİR MEDENİYET
Önemle vurgulamak gerekiyor: Kurulmakta olan Yeni Dünya, emperyalist kapitalist sistemin yeni bir aşaması değil, yeni bir medeniyettir.
Yeni Medeniyet, bireyciliğe karşı toplumcu felsefeye sahiptir.
Yeni Medeniyet, özel çıkarcılığa karşı kamu çıkarını getirmektedir.
Yeni Medeniyet, dünya tefeciliğinin faizci sistemine isyan eden, emekle yaratılan üretim uygarlığıdır.
Yeni Medeniyet, kamu önderliği ile özel girişimi, milletin çıkarı temelinde birleştiren karma ekonomiyle inşa ediliyor.
Yeni Medeniyet, dinci ve mezhepçi yobazlığa, etnik bölücülüğe ve emperyalizmin aleti olan terörizme karşıdır. Bu açıdan dünyevidir, laiktir ve aydınlanmacıdır.
Yeni Medeniyet, emperyalizmi dizginlediği ve uluslararası ilişkilere adaleti getirdiği için, hem yurtta hem de cihanda barışçıdır.
Yeni Medeniyetin adı, Avrasya Medeniyetidir.
Avrasya Medeniyeti, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı devletlerin bağımsızlığı, eşitliği ve karşılıklı çıkarı temelinde barışçı bir dünya iklimi yaratmaktadır.
Çöken Atlantik medeniyeti, sömürü, el koyma, yağma ve birkaç büyük devletin silahlı üstünlüğü temelinde yükselmişti.
Yeni Medeniyet, Paylaşarak Gelişme ekseninde yükseliyor.
Yeni Medeniyet, ülkelerin bağımsızlığı, hümanizm, üretim ekonomisi, halkçılık, kamuculuk, devletçilik, planlama, dünyevilik/aydınlanma, demokrasi ve devrimcilik programıyla kuruluyor.
Yeni Medeniyetin kurucuları, emperyalizme isyan eden devletler ile insanca ve özgürce yaşamak isteyen halklardır.
Bu tarihî mücadelenin esas gücü, bağımsızlık isteyen millî devletlerdir.
AVRASYA EKONOMİSİ BİRBİRLERİNİ BÜTÜNLÜYOR
Aziz Dostlar,
Yeni Dünyanın kurucusu olan Avrasya Devletlerinin ekonomileri birbirini tamamlıyor.
Avrasya ekonomisi, doğal kaynakları, enerjisi, sanayisi, tarımı ve yetenekli insan gücüyle yalnız Avrasya halklarının değil, bütün insanlığın refahına ve zenginleşmesine önderlik edecek birikime sahiptir.
Şanghay İşbirliği Örgütü başta olmak üzere, Avrasya’da kurulan bütün kıtasal ve bölgesel işbirliği örgütlerini genişletmeli ve geliştirmeliyiz. Türkiye ve Azerbaycan, Türk Devletleri Teşkilâtı ile birlikte Avrasya’nın Rusya ve Çin dostluğuyla birleşmesi ve ilerlemesine önemli katkıda bulunacaklardır.
ABD YAPTIRIMLARINI TANIMIYORUZ
Hegemonyacı ABD’nin Avrasya ülkelerine karşı uyguladığı ambargoları, yaptırımları, müdahaleleri tanımadığımız zaman, ABD’nin kendisi yaptırıma uğrayacaktır.
Bu toplantıda buluşan Rusya, Azerbaycan ve Türkiye, Karabağ Savaşında Kafkaslar’a barış getiren bir model yaratmışlardır. Bu model, Karadeniz’den Doğu Akdeniz ve Hürmüz Boğazına kadar bütün bölgemiz için güvenlik modelidir. Oluşturduğumuz birliğe İran, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerini de kattığımız zaman, yalnız bölge barışına değil dünya barışına hizmet eden çok güçlü bir atılımı gerçekleştirmiş olacağız.
ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DUVARLARI KALDIRALIM
Dahası devletlerimizin oluşturduğu bu beraberliği, ekonomik işbirliği alanına yaymanın zamanıdır.
Ülkelerimiz arasında her alandaki duvarı kaldırmalı, emek, mal, sermaye, teknoloji, kültür ve kardeşlik dolaşımını özgürleştirmeliyiz.
Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin doğal ortakları olarak, bu yolun dünya ekonomisine getireceği zenginlikleri Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte yaratabiliriz.
Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı hem Asya’ya ve hem de Batı’ya bağlayan yolları birlikte inşa edebilir ve güvenliğini sağlayabiliriz.
Türkiye’yi Doğu ile Batı arasında enerji ulaşımını sağlayan bir köprü konumuna getirebiliriz.
ALTIN FIRSAT
ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları tanımıyoruz. Bu yaptırımları, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye için Altın Fırsata çevirebiliriz. Vatan Partisi olarak, bu konuda Rusya Federasyonu ile önemli çalışmalara başladık.
Önerilerimiz şunlardır:
·        İstanbul’u ve Bakü’yü Uluslararası Finans Merkezi yaparız ve sermaye dolaşımına uygulanan ambargoları etkisiz kılabiliriz.
·        Turizm alanında büyük bir atılımı örgütleyebiliriz.
·        İstanbul Havalimanını ve Azerbaycan havalimanlarını Rusya’nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezleri yaparız.
·        Ülkelerimiz arasında ticareti yeni boyutlara açabiliriz. 
·        Tarım ve hayvancılık ürünlerinde ülkelerimizin gıda güvenliğini sağlarız.
·        Savunma sanayilerimizi dünya ölçeğinde gelişme yeteneğine ulaştırırız.
·        Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız.
·        Bilimsel araştırmada insan odaklı millî atılımları gerçekleştiririz.
·        Asya Çağı Üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. Yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz.
·        KKTC ve Abhazya’nın tanınmasını sağlayabiliriz.
·        Kırım ve Donbass bölgesindeki Cumhuriyetlerin Rusya Federasyonuyla bütünleşmelerini tanımak, ülkelerimiz yanında bütün Avrasya ülkelerinin ve insanlığın yararınadır.
·        Milli paralarla değişim sistemini kurabiliriz.
HÜMANİZM DOĞU’DAN YÜKSELİYOR
Aziz Kardeşlerim,
Yarın yedi iklimde zafer, Avrasya Medeniyeti’nin olacaktır. Çünkü Avrasya Medeniyeti, Batının ihanet ettiği Hümanizmin Doğuda yeniden doğuşudur.
Hepinizi Asya’nın özgüveni, kararlılığı ve insan sevgisiyle selamlıyor ve saygılar sunuyorum.

AYDINLIK

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.