Burdur Gölü’nde yapılaşma tehlikesi

Burdur Milletvekili ve TBMM Koruma Amiri Dr. Mehmet Göker yazılı bir açıklama yaparak, Maraş merkezli depremlerin yasını tutarken depremden bir gün sonra yangından mal kaçırır gibi Burdur Gölü Millet Bahçesi imar değişikliklerinin askıya çıkarıldığını, Burdur Gölü’nde yapılaşma tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlave Uygulama İmar Planları” askıya çıkarılmış olduğunu belirten Göker, “Söz konusu bu işlemin, deprem felaketinden sadece 1 gün sonra, Milli Yas ilan edilmişken, adeta yangından mal kaçırır gibi askıya çıkarılması ve yapılaşmanın önünün açılacak olması, gerçekten akıl almaz bir uygulama olarak karşımızda durmaktadır.” Dedi.

Dr. Göker açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

“1993 yılında Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edilen, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve son olarak 1998 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Burdur Gölünde yapılaşmanın önü açılacaktır.

Millet Bahçesi Plan Değişikliği Plan Araştırma ve Açıklama Raporu’nun 1/1000 ölçekli Plan notlarında;

Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği, Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı Alanlarında ve Yapılarda, gibi ifadeler kullanılmıştır.

Ayrıca söz konusu planın 6. Maddesinde;

Millet Kıraathanesi,

Hizmet Binası,

Ticari Birimler,

Koşu ve Bisiklet Yolları,

Spor alanları,

Tuvaletler,

Çeşmeler,

gibi ifadelerle söz konusu alanda yapılaşmanın önünün açılmasına olanak sağlayan planlar yapılmaktadır.

Ayrıca söz konusu planın son maddesinde “Açıklanmayan Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Hükümleri Ve Diğer İlgili İmar Mevzuatı Hükümleri İle Meri İmar Planı Hükümleri Geçerlidir” denilerek öneri imar plan notları uygulanmaz ise yürürlükteki imar planları uygulanacak denilmektedir.

Sulak alanlarının yaklaşık üçte birini kaybetmiş durumda olan Burdur Gölümüz, ciddi anlamda bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Biz çevreci dostlarımızdan Burdur Gölümüz için ses olmalarını isterken, iktidar Burdur Gölünün ekosistemini tamamen bozacak olan bir yapılaşmadan söz etmektedir.

Milletçe en acılı zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde can çekişmekte olan gölümüzü tamamen öldürmek isteyen bir zihniyet ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Seçimlere en çok 4 ay kala, yandaşa kaynak aktarmanın adını Millet Bahçesi projesi olarak değiştiren bu zihniyete artık bir son verilmelidir.

Doğal çevremize ve doğal yaşam alanlarımıza müdahale etmek isteyen bu rantçı ve talancı yaklaşımın sonuna kadar karşında olduğumuzu belirtiyor, tüm Burdur halkına saygılarımı sunuyorum…”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.