Sağlık çalışanlarından döner sermaye isyanı

Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının adaletsiz döner sermaye tepkisi

Türk Sağlık sen Burdur Şube Başkanı Mehmet Bostan bir basın açıklaması yaparak, devlet hastanelerinde uygulanan döner sermaye sisteminin adaletsiz ve hakkaniyetle bağdaşmayan bir sistem olduğunu, merkezin sistemin aksayan yanlarını düzeltmesi beklenirken yerel idarecilerin döner sermaye uygulamalarının katlanılamayacak düzeye fırladığını belirtti. Bustan, hastane idarecilerine çağrıda bulunarak, “çalışanın hakkını teslim edin, çalışanın cebinden elinizi çekin” diye uyarıda bulundu.

AKP Hükümetlerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın “sağlıkta dönüşüm” sloganıyla sağlık sisteminde başlattığı neoliberal ve özelleştirmeci uygulamaları sonunda sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. Hastanelerde getirdiği döner sermaye sistemi, hastane çalışanları arasında farklı uygulamalar, husumetlerin doğmasına, çalışanların birbirine düşmesine, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliğin parçalanmasına neden olmaktadır. Türk Sağlık Sen’de örgütlenen Burdur Devlet Hastanesi çalışanları, adil olmayan ve hakkaniyet ilkelerine uymayan döner sermaye sistemindeki kesintilerin emekliliğe de yansıtılmaması nedeniyle isyan etti. Bugün (1 Haziran 2016 günü) Burdur Devlet Hastanesi Protokol Kapısı önünde toplanan Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, hastane yöneticilerine çağrıda bulunarak, “çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzen sağlamaları”nı talep ettiler.

YEREL İDARENİN DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI KATLANILAMAZ DÜZEYDE

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı ve Kamu Sen İl temsilcisi Orhan Akın’ın da destek verdiği eylemdi basın metnini okuyan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Bostan, hastanede uygulanan döner sermaye sisteminin adil olmayan ve hakkaniyetle bağdaşmayan bir sistem olduğunu, üstüne üstlük döner sermaye kesintilerinin emekliliğe de yansıtılmadığını belirterek, sağlık çalışanlarının merkezden bu temel meselenin çözüme kavuşturulmasını beklediğini, ancak yerel idarenin uygulamalarının döner sermaye sisteminin “artık katlanılamayacak bir hale geldiği”ni ileri sürdü.

HASTANE GELİRİ SÜREKLİ ARTARKEN

DAĞITILAN DÖNER SERMAYENİN SÜREKLİ AZALMASI NASIL BİR ÇELİŞKİ

Bu iddiasını, Devlet Hastanesi’nde geçen ay sağlık çalışanlarına 6 TL gibi komik bir rakamla performansa dayalı döner sermaye ödemesi yapılmasına dayandıran Başkan Bostan piyasacı uygulamalara adeta isyan edercesine şöyle konuştu: “İş yoğunluğu ve yükü sürekli artmaktadır. Buna paralel olarak da hastanenin geliri sürekli artmaktadır. Gelir sürekli artarken dağıtılan döner sermayenin sürekli azalması nasıl bir çelişkidir.”

HASTANE İDARESİ, GELİR ARTARKEN ÇALIŞANIN KAZANCINI

DÜŞÜREBİLECEK HESAPLAMA YÖNTEMİNİ BULABİLEN MAHARETLİ YÖNETİCİLER

Normalde çalıştıkça artması gereken döner sermayenin kendilerinde çalıştıkça azaldığını belirten Bostan, ironik bir şekilde bu durumun ekonomi bilimiyle açıklamasının mümkün olmadığını belirtti ve idarecilerle de ince ince dalga geçmeden de edemedi: “Gelir artarken çalışanın kazancını düşürebilecek hesaplama yöntemini bulabilmeyi beceren idarecilerin maharetleri karşısında sağlık emekçileri çileden çıkmaktadırlar.”

CUMARTESİ MESAİSİ ÜCRETLERİ ADALETSİZ VE KOMİK ÜCRETLERDİR

Çalışan emekçilerin hakkını vermek yerine yoketmeye yönelik çabaların kabul edilemez olduğunu, döner sermayeleri yok etmek isteyenlere izin vermeyeceklerini ve rıza göstermeyeceklerini belirten Bostan, Cumartesi fazla çalışmadaki çelişki ve adaletsizliklere de değindi. Bostan, Cumartesi günü tatilinden feragat ederek çalışan hekim dışı sağlı personeline sadece 35-45 lira arası komik ücretler verilmesinin adil olmadığını ve emeğe saygısızlık olduğunu vurguladı ve şunları belirtti: “Nöbet parası verilemeyerek zorla izin kullandırılmaktadır. Hani 2015 Mart ayında nöbet ücretlerine yapılan yüzde 50 zam nereye gitti? Bu nasıl bir kandırmacadır? Sağlık çalışanlarının sorgulaması gerekir.”

Bostan hastane yöneticilerine şu çağrılarda bulundu:

ÇALIŞANIN CEBİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN; EMEĞİMİZİ SÖMÜRMEKTEN VAZGEÇİN!

“Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın!

Çalışanın hakkını teslim edin.

Çalışanın cebinden elinizi çekin!

Emeğimizi sömürmekten vazgeçin!

Yoksa sağlık çalışanları sizleri affetmeyecek!”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sanalbasin.com üyesidir