Üniversiteli engelliler için bir proje

Hayatımızın her anlamda zorlandığı bu koşullarda ufacık umut ışıklarının arkasına düşüyoruz. Engellilerin hiç bitmeyecek gibi görünen sorunlara pandeminin de etkisiyle katlanırken yaşadığımız şey kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesinden başka bir şey değil. Hak ihlalleri en çok böyle kriz zamanlarında yaşanıyor ve böyle zamanlarda itirazlarımız en hoyratça bastırılıyor. Moralimiz son derece bozuk. Şaşkınız… Hayata dair güvenimiz azaldıkça toplumsal ilişkilerimiz de onarılamaz yaralar alıyor. Kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Ta ki, o büyük gücün sıcak nefesini ensemizde hissedene kadar. Arkamıza baktığımızda güler yüzlü, gür sesli, mangal yürekli binlerce dostumuzu, kardeşimizi, yoldaşımızı bizi beklerken, bize gelirken, bizimle yürürken görüyoruz. Üniversiteli gençlerden bahsediyorum. Bize dair projelerini bizimle paylaşırken gözleri parlayan gençlerden.

Engelliler Konfederasyonu’nun yaklaşık üç yıl süren, elli dört ilde oluşturulan engelliler meclisinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği toplantı iki gün süreyle, illerden gelen delegeler ve konfederasyon yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Bu çalışma esnasında çeşitli üniversitelerden öğrencileri temsilen Elifcan Koçyiğit özellikle engelli üniversite öğrencileri için geliştirdikleri ve 20 Temmuz 2020’de faaliyete geçirdikleri bir projeden bahsetti. O kadar heyecanlıydı ki onun heyecanı bizi gönendirdi, umutlarımızı, geleceğe dair inancımızı artırdı. Engelli üniversite öğrencilerinin toplumsal etkinliklerinin ve güçlerinin artırılmasına, onların toplumsal hayatın her alanında söz ve karar sahibi olacak nitelikleri kazanmasına yönelik olarak geliştirdikleri, ödüllü yarışma, çalıştay, panel ve konferansların planlandığı projeyi büyük bir sevinç ve takdirle karşıladık. Özellikle eğitim alanında adeta yok sayılan engellilerin bu ve buna benzer projelerle desteklenmesi ve bunun sivil toplum kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülmesi, sosyal örgütlenmenin en güzel örneklerinden birini oluşturacaktır. Engelliler Konfederasyonu gibi önemli bir çatı örgütünün koordinasyonu altında ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği ile iş birliği halinde hayata geçen projenin metnini bu değerli gençlerden sevgili Elifcan Koçyiğit bizimle paylaştı. Ben de sizlere aktarmak istedim.

“Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi” isimli projemizin genel amacı, engelli üniversite öğrencilerinin politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılımını arttırarak sivil toplumun gelişimini desteklemektir.

Projemiz Temmuz 2020’de faaliyete geçmiştir. 36 ay sürecek olan projenin koordinatör kuruluşu Engelliler Konfederasyonu, eş başvuran kuruluş Yaşam Boyu Eğitim Derneği’dir. Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Proje ofisi Ankara/ Kızılay’da yer almaktadır.

Bu proje ile üniversite öğrencilerinin karar verme süreçlerine ve savunuculuk becerilerine katılımını artırmayı hedeflemekteyiz. Ulusal ve Avrupa kapsamında, engelli üniversite öğrencilerinin iş birliğini daha fazla geliştirmek, günlük yaşam mücadeleleri konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak için proje faaliyetleri adım adım hayata geçmektedir.

Uluslararası ağlarla ilişkiler geliştirmek, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve yeni güç birlikleri kurmak için “Engelli Üniversite Öğrenci Ağı” (DUS-NET) kurulacaktır. DUS-NET tarafından yürütülecek faaliyetler sayesinde engelli ve engelli olmayan öğrencilerin, üniversitedeki engelli problemleri hakkındaki farkındalığı arttırılacak, öğrencilerin savunuculuk ve katılım kapasiteleri etkinlikler yoluyla geliştirilecektir.

Engelli haklarının korunması, üniversite öğrencilerinin, engelli STK’larında ve engellilerin kurduğu örgütlerde, üniversite öğrencilik dönemlerinde aktif rol almalarıyla başlayabilir. Gönüllülük, üyelik veya yönetime katılımları daha aktif vatandaşlar olmaları ve katılım göstermeleri için bir gerekliliktir. Böylece kendi sorunlarının çözümünde yer alacaklardır.

Gençlerin, engelli insanların örgütlerine katılımı teşvik edilmeli ve örgütün tüm üyelerinin karar vermede söz sahibi olabileceği mekanizmalar oluşturulmalıdır. Sosyal sorunların çözümü, yalnızca sorunu yaşayanların değil, toplumun tüm ilgili bireylerinin birlikte hareket etmesini gerektirmektedir. Üniversitelerde engelli olmayan bireyler de engelli öğrencilerle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmalıdır. Engelli olmayan gençler daha duyarlı hale gelirken engellilerin haklarını savunabilirler.

HERKES İÇİN ÜNİVERSİTE

Proje süresince gerçekleşecek olan çalıştaylar, paneller, konferanslar, yarışmalar ve eğitimlerle;

Engelli öğrencilerin kendini savunma becerileri geliştirilecektir.

Tüm öğrenciler için “herkes için üniversite” anlayışı geliştirilecektir.

Engelli öğrenciler için daha katılımcı bir yaklaşım geliştirilecektir. Engelli üniversite öğrencilerinin DPO’lara ve STK’lara ve karar verme süreçlerine katılımları konusunda farkındalık arttırılacaktır.

“Engelli Üniversite Öğrenci Ağı” (DUS-NET) kurulması, engellilik ve gençlik alanlarıyla ilgili Avrupa Ağları ile yakın iş birliği geliştirilmesi, engelli üniversite öğrencilerinin ayrımcılığına karşı mücadele için savunuculuk becerileri geliştirilmesi, engelli öğrencilere sahip üniversiteler için dijital araçlar geliştirilmesi ve engelli üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlığını geliştirilmesi sağlanacaktır.

Yukarıdaki hedefler daha demokratik, katılımcı ve eşit bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaktır.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

“Üniversitede Engelliler için Yaşam: Ödüllü Yarışma”… Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri konusundaki farkındalığı artırmak için dört farklı, ödüllü yarışma düzenlenecektir.

Proje yönetim ekibi, yarışmacılar için kriterler, duyurular, serginin organizasyonu vb. gibi rekabete ilişkin tüm süreçleri bildirecektir. Yarışmanın seçim komitesi ve kriterleri yakın zamanda duyurulacaktır. Yarışmanın başlaması, değerlendirmesi, ödül ve sergi önümüzdeki 6 ayı kapsamaktadır.

Yarışmada; kısa film, afiş & slogan, makale ve fotoğraf kategorileri yer almaktadır. Her bir kategori için ilk 3 kazanan belirlenecektir. Bu nedenle her bir kategori için beş kişilik seçim komitesi oluşturulmuştur. Seçim komitelerinde Engelliler Konfederasyonu, Yaşam Boyu Eğitim Derneği temsilcileri ve akademi üyeleri yer almaktadır.

ÇALIŞTAYLAR

“Engelli Üniversite Öğrencilerinin Güçlendirilmesi Üzerine: 1. Çalıştay”… Engelli üniversite öğrencilerinin üniversitelerdeki günlük yaşam mücadelelerinin farkındalığını artırmak amacıyla ilk çalıştay, projenin de merkezi olan Ankara’da, Mayıs 2021’de gerçekleşecektir. Üniversitelerde engelli üniversite öğrencilerinin yaşadığı erişim ve katılım sorunları belirlenecektir. Farklı üniversitelerden katılımcılarımızı seçeceğimiz bu çalıştayda, katılımcılarımızın üniversiteye giriş ve katılım süreci ile ilgili sorunlarını paylaşma şansları olacaktır.

Ankara Çalıştayı toplam 3 gün sürecektir. 80 kişinin katılımı hedeflenmektedir. Ankara içinden ve dışından katılımın eşit sağlanması beklenmektedir. Katılımcılar, engelli ve engelli olmayan öğrencilerden oluşacaktır. Seyahat, konaklama ve atölye çalışması sırasında öğrencilere yardımcı olmak için 8 refakatçi de katılacaktır. Bu refakatçiler, Engelli Birim Başkanlarından ya da engelli toplulukları gönüllülerinden oluşacaktır. Ayrıca ilk çalıştaya 4 proje personeli ile 4 Engelliler Konfederasyonu ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği temsilcisi katılacaktır. Çalıştayın seyahat ve konaklama masrafları proje bütçesi ile karşılanacaktır.” AYDINLIK

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.