Ulusal Süt Konseyi’nde neler oluyor?

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, etkisiz, yaptırım gücü ve “Danışma Kurulu” işlevinden başka özelliği bulunmayan, adil olmayan ve sanayici sınıfının çıkarları öne çıkaran, üretici sorunlarına duyarsız, üreticiyi ve tüketiciyi korumaktan ve desteklemekten aciz olmakla eleştirdiği Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Başkan Özcan, çiğ süt sektöründeki sorunları 10 maddede özetledi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan yazılı bir açıklama yaparak, sorumluluk sahibi bir kanaat önderi ve üretici temsilcisi olarak yararlı olamadığından ve yararlı olacağına inanmadığını öne sürerek, Prof. Dr. Muhittin Özder başkanlığındaki Tevfik Keskin,  Nevzat Artık, Kamil Özcan, Murat Karlıbaş, Ercüment Sarıkafa, Recep Ateş, Özlem Yalçın, Murat Günay, Ferda Yıldırım ve Harun Uysal’dan oluşan Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Çiğ süt üreticileriyle süt sanayicileri arasında piyasayı dengeleyici kararlar alması, her iki kesimin çıkarları arasında hiç olmazsa adil davranması gereken Ulusal Süt Konseyi (USK), idari mekanizmaya sanayicilerin ve temsilcilerinin hâkim olması ve alınan kararların sanayici sınıfının çıkarlarını kollaması nedeniyle çiğ süt üreticileri, gün geçtikçe zarar etmekte, iflasa sürüklenmektedir. Bu sebeple üretici temsilcileri Konsey üyeliğinden ayrılmaktadır.

“Üretici Alt Grubu” kontenjanından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğini temsilen Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini, seçildiği günden beri temsil ettiği kesimin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya çalıştığını, ancak bu konuda başarılı olamadığını belirterek, Konsey’in yasal altyapısı, işleyişi ve yönetim yapısından kaynaklanan bir takım olumsuzluklar yüzünden beklenen faydayı sağlayamadığı ve sağlayamayacağı kanaatine vardığını ifade eden ve istifasını veren Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, belirttiği aksaklıkları ve olumsuzlukları 10 maddede özetledi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulunda Kamil Özcan’ın istifası sonrasında çiğ süt üreticilerinin sadece bir temsilci kaldı.

Başkan Özcan, vurguladığı ve çözümsüz kalarak istifasına neden olan sorunları şöyle sıraladı.
1. Ulusal Süt Konseyi mevcut anlayış ve işleyişi ile etkisiz bir “danışma kurulu” kimliğinden sıyrılmamış, hatta her geçen gün bu kimliği pekiştirecek politikalar izlemiştir.
2. Konseyin temel görevlerinden biri sektörün önemli sorunlarına ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulunmaktır. Yapılan az sayıda öneri ve uyarının bile muhataplarınca dikkate alınmaması, üzerinde durulmaması, olağan karşılanır hale gelmiştir. Konseyin herhangi bir yaptırım gücü yoktur.
3. Konseyin genellikle sanayi kesimini kayırıcı kararlar aldığı, bir başka ifadeyle adil davranmadığı üretici çıkarlarını korumaktan uzak olduğu görüşü, haklı olarak yaygınlık kazanmıştır.
4. Konseyin, çiğ süt maliyetini hesaplamak ve ilan etmek de dâhil yaptığı faaliyetler;  süt piyasasının düzenlenmesi, kalitenin artırılması, kayıt ortamının geliştirilmesi, üretici çıkarlarının korunması gibi ana konularda etkisiz kalmıştır. Bu durumun olağan görülmesinde tercihlerin üretici ve üretimden yana olmamasının etkisi olduğu düşünülmektedir.
5. Konsey, Ulusal Hedeflerden biri olarak ortaya konan enflasyonla mücadeleye süt sektöründe sadece çiğ süt fiyatını sabit tutarak katkı vermeye çalışmış, sanayi ürünleri ve yem fiyatlarındaki artışın üreticileri olumsuz etkilemesine duyarsız kalmıştır. Sonuçta maliyetler ciddi manada arttığı halde, Ülkemizde çiğ süt fiyatı ve süt desteklemeleri bir yıl boyunca neredeyse hiç artmamış, Konsey çiğ süt fiyatının ve süt desteklemesinin artırılması talebinde bile bulunmamış/bulunamamıştır. Ama süt ürünleri ve yem fiyatları artmaya devam etmiştir.
6. Enflasyonla mücadele kapsamında gösterilen milli duruşumuza katkı sağlayacak tüketiciyi koruyan market raf satışlarını arttırmayacak diğer alternatif destekleme ve ücretlendirme önerilerimizde bu süre zarfında hayata geçirilememiştir.
7. Süt üretiminde karlılık ve süt fiyatının belirlenmesinde önemli ölçütlerden biri süt/yem paritesidir. Türkiye’de süt/yem paritesi; süt fiyatı kesif yem fiyatına bölünerek hesaplanmakta ve bu değerin hiç olmazsa 1,5 olması istenmektedir. Oysa Türkiye’de süt/kesif yem paritesi yıllardır 1,5 ve daha yukarı bir değer olmamış, genellikle 1,2 civarında seyretmiştir. Süt fiyatının gerekirse aylık belirlenmesi ve sürekli güncellemeye esas süt yem paritesinin en az 1,5 olarak belirlenmesi önerilerimizde de bir ilerleme sağlanamamıştır.
8. Konsey, bazı süt sanayicilerinin kendilerinden fabrika yemi almayan süt üreticilerinin ürettikleri sütü satın almamalarını engelleyecek girişimlerde bulunmamıştır. 
9. Konseyin, süt üreticilerinin refah seviyesini artırmaya ve üretimde süreklilik sağlamaya yönelik, ıslaha ve destekleme politikalarına yönelik olumlu sonuçlanmış hiçbir girişiminden söz etmek mümkün değildir.
10. Özellikle Türkiye için kaliteli ve görece ucuz hayvansal protein kaynağı olan süt ve ürünlerine ihtiyaç duyan kesimlere, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına, uygun fiyatlarla ulaştırılması yönündeki talep ve önerilerimiz dikkate alınmamıştır.
Bir bölümü yukarıda sıralanan pek çok temel sorunun çözümünde konseyin aktif rol alması konusundaki çabalarım maalesef bir karşılık bulamamıştır ve temsilcisi olduğum üretici grubuna ve sektöre yarar sağlama imkânım ortadan kalkmıştır. Bu durumda hem konseyin yasal altyapısı başta olmak üzere temel sorunlarının çözümüne, hem de üretici kesimin konsey üzerinden mağdur edilmesinin engellenmesine katkı sağlamak için Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum. İstifamın konseydeki çalışma arkadaşlarımın şahıslarıyla ilgili en ufak bir sorundan kaynaklanmadığının bilinmesini belirtirken asıl amacımın üretici kesimi başta olmak üzere süt sektörüne katkı sağlaması ve Ulusal Süt Konseyi’nin hem üretici hem de tüketiciye yarar sağlayabilecek bir yapı ve kapasiteye ulaşmasına hizmet etmesi en temel dileğimdir.
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.