Valiliğin aldığı yeni yıl tedbirleri

Burdur Valiliği, ilimizde vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara hitaben tedbirler alındığını duyurdu.

İşte o tedbirler!

1- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgelerinde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

A- İl Emniyet Müdürlüğü

Halkın yoğun olarak bulunduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyeler artırılacaktır.

Şehirlerarası seyahat eden yolcuların güvenliği açısından ilgililer uyarılarak ulaşım araçlarına alınacak bagaj ve eşyaların bizzat yolcu tarafından seyahat bileti gösterilmek üzere teslim alınması konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızın yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda olumsuzlukların yaşanmaması için görevliler uyarılacaktır.

Kutlamalarda kullanılması muhtemel havai fişek, maytap vb. patlayıcı maddelerin ilgili genelgelerde belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmasına azami özen ve hassasiyet gösterilecektir.

Yılbaşı güvenlik tedbirleri için gerekli plan hazırlanacak gerekirse ek güvenlik tedbiri alınacaktır.

Yılbaşı nedeniyle şehiriçi ve şehirlerarası 650/12 Karayolunun ilimiz sınırları içinde kalan bölümünde meydana gelebilecek trafik kazalarına anında müdahale edecek biçimde kurtarıcı, çekiciler hazır bulundurulacak, otobüs terminalinde trafiği rahatlatıcı ek önlemler alınacak, yeteri kadar trafik ekibi görevlendirilmesi yapılacaktır.

B- İl Jandarma Komutanlığı

Polis sorumluluk alanı dışında kalan saha da gerekli önlemler İl Jandarma Komutanlığınca alınacak, gerekirse ek güvenlik tedbirleri planlanacaktır.

 2-SAĞLIK HİZMETLERİ:

Devlet Hastanesinde nöbetçi doktor ve yeteri kadar yardımcı sağlık personeli bulundurulacaktır. Olası gıda zehirlenmeleri ile trafik kazalarından gelecek hasta ve yaralılara anında müdahale edecek tıbbi araç gereç, hekim, yardımcı sağlık personeli nöbet planlaması yapılarak hizmete hazır tutulacaktır. Nöbetçi eczanelerin tespiti ile açık bulundurulması sağlanacaktır. Yeteri kadar ambulans ve şoför tefriki ile diğer tedbirler Sağlık Müdürlüğünce bir plan dahilinde hazırlanacaktır.

3-BELEDİYE HİZMETLERİ:

Yılbaşı nedeniyle Belediye Başkanlığınca zabıta, itfaiye ve su hizmetleri konusunda hazırlıklar yapılarak aksaklık oluşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin fiyat, kalite ve ses denetimleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın geç saatlere kadar ulaşımının sağlanabilmesi amacı ile toplu taşıma hizmetleri gözden geçirilerek, güzergâhlar ve araç sayıları ihtiyaca göre planlanacaktır.

4- KAYMAKAMLIKLAR

Kaymakamlıklarca vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini teminen benzer tedbir planları hazırlanacaktır.

5-  DİĞER HUSUSLAR

Defterdarlık tarafından vatandaşlarımızın alışveriş ve eğlence merkezlerinde gerekli tedbirler alınarak denetim ve kontroller yapılacaktır.

AKEDAŞ Müessese Müdürlüğü tarafından ilimize kesintisiz ve yeterli güçte elektrik verilmesi için gerekli önlemler alınacak, meydana gelebilecek arızalara karşı anında müdahale edecek yeteri kadar ekip ve teknik personel görevlendirilecektir.

İl Telekom Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın haberleşme hizmetlerinden en iyi şekilde yaralanabilmeleri için gerekli tedbirler alınacak, oluşabilecek arızalara karşı anında müdahale edecek yeteri kadar ekip ve teknik personel görevlendirilecektir.

Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından sorumluluk alanında oluşabilecek buzlanma olaylarına karşı anında müdahale edecek yeteri kadar personel görevlendirilecektir.

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yılbaşı kutlamaları nedeni ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik önlemlerin planlanarak uygulamaya konulması sağlanacaktır. Ayrıca yılbaşı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle karayollarında ve otogarlarda daha fazla yolcu ve araç sirkülâsyonu meydana gelebileceğinden ilgili kurumlar birbirleri ile koordinasyon halinde çalışacaklardır. Meydana gelen gelebilecek aksaklıklarla ilgili olarak ek emir ve talimatlar Valiliğimize verilecek olup, konunun hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.