Vatan Partisi 1 Mayıs bildirisi

Vatan Partisi, 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü münasebetiyle bir bildiri yayınladı. Bildiriyi yazılı bir açıklamayla paylaşan Vatan Partisi Burdur İl Başkanı hayat Harputlu Aşkar, “tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutla”, ekonomik krizin derinleştiği ve ülkemizin koronavirüs salgınını aşmaya çalıştığı günlerde tüm milletimize sağlık ve huzur dileriz” dedi.

Vatan Partisi 1 Mayıs bildirisi şu şekilde:

1 Mayıs, 1890 yılından beri, dünyanın birçok ülkesinde işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Ancak emperyalizm döneminde çeşitli ülkelerin işçileri arasında etkili bir dayanışma gerçekleşmemiştir. Tam tersine, emperyalist ülkelerin işçi sınıfları, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin sömürülmesi ve baskı altında tutulmasında, kendi sermayedar sınıflarının ve emperyalist devletlerinin destekçisi olmuştur. Günümüzde de bu ülkelerin işçi sınıfları kendi ülkelerinin emperyalist politikalarını desteklemektedir. Son olarak Irak ve Suriye’ye yönelik emperyalist saldırılarda bu işçi sınıflarının durumu ibret vericidir. Emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının enternasyonalist bir ruhla davrandığını düşünmek mümkün değildir.

MİLLİ RUHLA KUTLAMAK

Günümüzde 1 Mayıs, anti-emperyalist millî bir ruh ve anlayışla kutlanmalıdır. Özellikle vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine yönelik emperyalist saldırıya engel olacak en önemli güç, gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’inden fazlasını oluşturan işçi sınıfımızdır.

İşçi sınıfımız vatanseverdir ve millî duyguları yüksektir. Türkiye’nin bağımsızlığının korunmasında ve üretim devriminin hayata geçirilmesinde en önemli güvencemiz, işçi sınıfımızın bu nitelikleridir.

VATAN MÜCADELESİ VE ÜRETİM DEVRİMİ

2020 yılının 1 Mayıs’ı, işçi sınıfımızın sendika üyesi olan veya olmayan, farklı statülerde çalışan, farklı etnik köken, inanç ve siyasal görüşlerden tüm unsurlarının, başta vatan mücadelesi ve üretim devrimi olmak üzere, tüm ortak taleplerimiz etrafında birleştiği ve Türkiye’yi daha da güçlendirdiği bir anlayışla kutlanmalıdır.

Vatan Partisi, 1 Mayıs vesilesiyle, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm milletimizi yaşanan ekonomik krizi aşma ve ekmek teknesini koruma mücadelesinde birlik beraberliğe ve üretim devrimini gerçekleştirmeye çağırmaktadır.

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" 
id="12654" title="false" lightbox="dark"]
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir