Vitamin dengesi ondan sorulur! Ya böbrekler yetmezse?

PROF. DR. FEHMİ KATIRCIOĞLU

Eritroprotein benzeri hormonların üretim merkezi böbreklerdir, kemik iliğinde bulunan kan hücreleri üretimini kontrol eder. Ayrıca kanda bulunan kalsiyum miktarıyla D vitamini üretimini etkiler. Bu vitaminler, kemiklerin daha sağlıklı çalışması için gereklidir

Genellikle böbreklerin yalnızca idrar üretiminden sorumlu olduğu bilinir. Ancak böbrekler fazla su ile birlikte vücut için zararlı olan atık maddeleri, toksinleri filtreleyerek vücuttan atılmasını sağlarlar. Ayrıca asit baz dengesinin korunmasıkanda asiditeyi önlemenin yanında gerekli hormonları üreterek kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olurlar.

Sağlıklı bir insan böbreği günde üç yüze yakın döngüyle kanın temizlenmesini sağlar. Bu durum böbreklerden günde 1500 litreye yakın kan geçmesi anlamına gelir. Ayrıca yine sağlıklı böbrekler 24 saat boyunca vücut için gerekli olmayan maddelerin ve fazla sıvının atılmasını sağlar. Böbreklerin basit olarak bu işlevlerini yerine getirememesine ise böbrek yetmezliği denir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ DİĞER HASTALIKLARI TETİKLER

Böbrek yetmezliği, böbreklerin kandaki atıkları yeterince filtreleme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkar. Böbrek fonksiyonlarının %15’in altına düşmesi de böbrek yetmezliği yaşandığının kanıtıdır. Böbrek yetmezliği bir anda ortaya çıkabilen bir hastalık değil, kademeli olarak ilerleyen bir hastalıktır. Altta yatan birçok nedene veya herhangi bir nedene bağlı olarak böbrekler gün geçtikçe işlevini yitirir, tedavi edilmediği durumlarda ise tamamen işlevsiz ve çalışmaz hale gelir. Bazı hastalar böbrek yetmezliğinin farkına varmadan hayatlarını devam ettirebilirler. Ancak çoğu hastada böbrekler görevlerini yerine getiremediğinden başka hastalıklar görülmeye başlar. Hastalığın başlangıcında böbrekler vücutta biriken sıvıyı dışarı atamaz ve bu böbreğin küçülmesine neden olur. Ayrıca kan basıncı düzenlenemeyeceğinden ve artacağından da böbrekler küçülebilir. Bu şekilde küçülmeye devam eden böbrekler zamanla bütün işlevlerini kaybeder. Kanda biriken atık maddeler tansiyonun yükselmesine neden olur. Bu durumdan kalp ve diğer organlar etkilenmeye başlar. Yüksek tansiyondan dolayı da böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbreğin işlevini yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkan hastalıklar ve böbreğin işlevini yerine getirmesine engel olan hastalıklar bir döngü içerisinde vücudu olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle böbrek yetmezliği hayati öneme sahip olan ve tedavisine zaman kaybetmeden başlanılması gereken bir hastalıktır.

BELİRTİLER NASIL FARK EDİLİR

Böbrek yetmezliğinin belli başlı birkaç tane belirtisi vardır. Ancak hastalığın şiddetine göre herhangi bir belirtinin ortaya çıkmadığı da görülebilir. Normale göre daha az idrara çıkma, bacakların, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi, vücudun herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek olan ödem, daha önce olmamasına rağmen ani ortaya çıkabilen nefes darlığı, aşırı uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik, sürekli olarak mide bulantısı, zihinsel karışıklık, göğüste hissedilen ağrı veya baskı, son aşamada ise koma, böbrek yetmezliğinin ana belirtileri arasındadır.

Böbrek yetmezliği çeşitli koşulların veya nedenlerin bir sonucu olabilir. Böbrek yetmezliğini ortaya çıkaran neden, bu hastalığın tipini de belirler. Böbreklerde ani bir şekilde ortaya çıkabilecek olan kan akışı azalması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu durumun ortaya çıkmasına kalp krizi, kronik kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, ağır yanıklar, ağır şekilde ortaya çıkabilecek alerjik reaksiyonlar ve sepsis gibi ciddi bir yangı yol açabilir. Yüksek tansiyon ve antienflamatuar ilaçlar da kan akışının sınırlanmasına neden olabilir. Vücut sağlıklı olarak idrarı dışarı atamadığında toksinler böbrekte birikir ve böbreklere aşırı bir yük biner. Bu duruma idrar yollarını tıkayan prostat, kolon, boyun ve mesane kanserleri neden olabilir. Bunların yanında tedavi edilmeyen böbrek taşı, idrar yolunda kan pıhtıları bulunması, mesaneyi kontrol eden sinirlerin zarar görmesi gibi durumlar da idrara çıkmamaya neden olur ve sonucunda böbrek yetmezliği görülebilir. Tüm bu hastalıkların dışında böbrekte meydana gelen bir kan pıhtısı, ağır enfeksiyonlar, ağır metallerden dolayı oluşan toksinler, uyuşturucu ve aşırı alkol tüketimi, vaskülit ve kan damarlarının iltihabı, birçok organın iltihaplanmasına neden olan otoimmün bir hastalık olan lupus, böbreklerdeki küçük kan damarlarının iltihabı, bağırsaklarda meydana gelen bakteriyel enfeksiyonlar, bazı antibiyotikler ve kontrolsüz diyabet de böbrek yetmezliğine yol açabilir.

ORGAN YERİNE MAKİNE

Böbrekler vücutta biriken zararlı maddelerin vücuttan atılması görevini üstlenir; karın boşluğunda sırtın ortasına doğru omurganın sağ ve solunda yerleşmiş yumruk büyüklüğünde ve yaşamsal öneme sahip organlardır.

Böbrek yetmezliği tedavisinde uygulanan birkaç tane yöntem vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı diyalizdir. Diyaliz, bir makine kullanarak kanın filtrelenmesi ve arındırılmasıdır. Bu makinenin amacı böbreklerin yapamadığı görevleri yerine getirmektir. Hasta, böbrek yetmezliğinin tipine bağlı olarak büyük bir makineye veya kateterle torbaya bağlanabilir. Ayrıca diyalizle birlikte çoğunlukla düşük potasyumlu ve düşük tuzlu bir diyet yapılması gerekir. Böylece kanda bu maddelerin birikmesinin önlenmesi amaçlanır. En geçerli ve kesin çözüm ise böbrek naklidir. Böbrek naklinden sonra hastanın diyalize girmesine gerek kalmaz ve nakledilen böbrek normal çalışmasına devam eder. Ancak nakil işleminin yapılabilmesi için uygun bir verici bulmak gereklidir. Aksi durumlarda böbrek naklinin yapılması mümkün değildir. Çünkü insan vücudu yabancı bir dokuyu kabul etmeyecek ve nakledilen böbreğin çalışmamasına neden olacaktır. Ayrıca nakli gerçekleştirilen böbreğin uyumlu olmasına rağmen vücudun böbreği reddetmemesi için bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanılması gerekir. Bu ilaçlar oldukça ağırdır ve ciddi yan etkilere sahiptir. Ancak kullanılmaması, böbreğin reddedilmesine ve yeniden böbrek yetmezliğine yol açacaktır. Bu nedenle nakil olmadan önce bağışçı ve hasta için birçok test uygulanır. İki taraf için de nakil işleminin uygun olacağı düşünülüyorsa nakil gerçekleştirilir.

Kaynak: AYDINLIK

NOT: Vurgulamalar KıvılcımHaber’e aittir.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.