Başkan Ercengiz, sert çıktı: “Kimse bizi akçeli işlerle ilişkilendiremez; Dervişin fikri neyse zikri de odur durumu”

Bahçelievler ve Bağlar mahallelerindeki 18 Uygulaması yeni bir uygulama değil; 2012 yılı Meclis kararı üzerinden bir 18 Uygulaması

Kentin geleceği için, günlük siyasete alet edilemeyecek kadar değerli bir uygulama

Uygulamanın arkasındayız

Güncel siyasetler uğruna vatandaşı kışkırtma faaliyetleri

18 Uygulaması bölgesinde, 721 malik var; 30-35 itiraz bulunmaktadır; yüzde 5’e tekabül eder

Siyaset değil, itibar suikastlığı

İmar Kanununun 18’nci maddesine göre yapılan parselasyon işlerinin halk arasındaki ifadesi olan 18 Uygulaması konusunda yoğunlaşan polemik ve iftiralar ve spekülasyonlar üzerine İstasyon Park’ta kahvaltılı basın açıklaması yapan Başkan Ercengiz, uzmanlar ve yetkilileri yanına alarak, bilgiye dayalı açıklamalarda bulundu. Başkan Ercengiz, “kimse bizi akçeli işlerle ilişkilendiremez. Bu iddia, dervişin fikri neyse zikri de odur durumunu yansıtıyor. 18 Uygulaması, kentin geleceği için günlük siyasete alet edilemeyecek kadar değerlidir. Yapılanlar siyaset değil, itibar suikastlığıdır” dedi.

Burdur Belediyesi Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18’nci maddesini, yani halk arasında 18 Uygulaması diye anılan imar çalışması yapmaktadır.

18 Uygulaması kentin geleceği açısından belirleyici önemde bir uygulamadır.

Bunu kimse inkâr etmiyor.

AK Parti MİB Okan, “18 Uygulaması Burdur’un geleceği ve vatandaşlarımız için azami önem arz eden bir husustur” diyor.

Ancak kıyamet, uygulamanın yönteminde patlak veriyor.

Önce AK Parti İl Başkanı Mengi, “ata yadigârı arsalarınız elinizden alınabilir” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ardından “uygulamayı Belediye kendisi yapsın” çağrısında bulunuyor.

Burdur Belediyesi ise hizmet satın alarak harita mühendislerine ihale ediyor.

AK Parti temsilcilerinin bir gazetedeki, kamuoyunda “ısmarlama haber” diye nitelenen, 18 Uygulaması yapanları akçeli işlerle ilişkilendiren son girişimi bardağı taşıran damla oluyor.

Başkan Ercengiz, rahatsız olduğu halde İstasyon Park’ta harita mühendislerini ve Belediye yetkililerini de yanına alarak basına karşısına çıkıyor.

Barut gibi açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Ercengiz’in  söylediklerinin satırbaşları şöyle:

“Kimse bizi akçeli işlerle ilişkilendiremez; Dervişin fikri neyse zikri de odur durumu”

“Bahçelievler ve Bağlar mahallelerindeki 18 Uygulaması yeni bir uygulama değil; 2012 yılı Meclis kararı üzerinden bir 18 Uygulaması”

“Kentin geleceği için, günlük siyasete alet edilemeyecek kadar değerli bir uygulama”

“Uygulamanın arkasındayız”

“Güncel siyasetler uğruna vatandaşı kışkırtma faaliyetleri”

“18 Uygulaması bölgesinde, 721 malik var; 30-35 itiraz bulunmaktadır; yüzde 5’e tekabül eder”

“Siyaset değil, itibar suikastlığı”

Başkan Ercengiz’in açıklaması şu şekilde:

“Sadece Bağlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşımızın değil, bugün orada açılacak bulvarla şehrin bir ucuna yapılan hastaneye ulaşımı kolaylaştıracağız. Şehrin yatay mimariye dönülmesi gerektiğinin ifade edildiği bir noktada şehri daha dağıtmak yerine daha derli toplu hale getirip, kaçak yapılarında önüne geçeceğiz.

“Halk arasında kısaca 18 uygulaması olarak söylenegelen 3194 S. İmar Kanunun 18. Maddesini ifade eden ve buna dayanan bu uygulama; imar alanları içindeki yerler için belediye tarafından veya belediye mücavir alanları dışındakiler için valilikler tarafından uygulanan, hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırmaya (ifraz) veya birleştirmeye (tevhid) yönelik işlem yapma yetkisidir.

“Geçtiğimiz günlerde Burdur gündemini meşgul eden ve belediyemiz tarafından imar kanunun 18. madde uygulaması Bağlar Mahallesi’nde 721 malik ve 629 payın 18 uygulaması yapılarak 2012 yılında düzenlenmiş olan kentin imar planına uygun hale getirilmeye çalışılan bir çalışma içerisine girdik. 18 uygulamaları bildiğiniz üzere zor uygulamalardır. İmar kanunlarının 18. madde uygulamaları şehrin gelişim açısından çok kıymetli, önemli uygulamalardır. Bir o kadar da vatandaşa anlatılması ve vatandaşın bu uygulamaların içerisinde olması, ilk başta kabullenmesi zordur. Geçmiş yıllarda Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi civarında daha önce yapılmış uygulamalarda da aynı itirazları yurttaşımız göstermiş, fakat bugün bir bulvar ve oluşan değerle vatandaşımızın yeni bir mahalleye, yeni görünümde bir semte kavuştuğunu hepimiz biliyoruz. 18. madde uygulaması yasal bir zorunluluktur. Bu yasal zorunluluk belediye tarafından uygulama zorunluluğu olan ve vatandaşın devletle işbirliği içerisinde açılacak yolların, sosyal tesis alanlarının, sağlık tesisi alanlarının ve muhtelif ortak kullanım alanlarının vatandaş-devlet işbirliği ile düzenlenmesi planıdır.

“18. maddede ne oldu da vatandaş sesini yükseltti ya da vatandaşın rahatsızlığı var. Böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Aslında 721 malikten son yapılan uygulamada sadece 30-35 yurttaşımızın itirazı olduğu, sayısal değere bakıldığı zamanda yapılan uygulamanın sadece %5’lik kısmının vatandaştan itiraz olarak geldiğini görüşüyoruz. Bu da gayet normaldir. Vatandaşımızı belediyeye gelerek bilgi almaktadır. Aldığı bilgiden de birçoğu da tatmin olarak uygulamanın faydalarını görerek ve önümüzdeki süreçte orada oluşacak değerden de kendisinin faydalanacağına ikna olarak oradan ayrılmaktadır.

“18 uygulamaları o alanda neler getirecek?

“Bugün Bağlar Mahallesi’nde yapılan 18 uygulamasında toplam 133 hektarlık bir alanda çalışma yapılmaktadır. Bu 133 hektarlık alanda yasal zorunluluk olan  ortak paylarda %45’e kadar 10 Temmuz 2019’ da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile %45’e çıkan ortak paylarda vatandaşımızın arazisi üzerinde ortak pay olarak herkesten eşit bir şekilde alınarak vatandaşımıza sağlık tesisi alanları ki burada bir hastane alanından bahsediyoruz. Bu hastane alanı yaklaşık 55 bin metrekare. İlköğretim-orta öğretimi tesis alanlarına baktığımız zaman pazar alanı, belediye sosyal tesisleri 55 adet park alanı, 15 adet çocuk bahçesi, 12 adet oyun alanı olarak gördüğümüz zaman yepyeni bir şehrin Bağlar Mahallesi’nde inşa edileceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda Burdur devlet Hastanesi’nin yeriyle ilgili birçok tartışma yaşandı. Hatta şöyle bir noktaya getirildi. Belediyenin hastane yeri düzenlemesi yapmadığı, bu işte eksik kaldığı konusuyla karşı karşıya kaldık. Belediyeler imar planına harita mühendisleri eliyle, 18 uygulamasıyla yapabilirler. Biz uzun yıllar sonra Burdur’da böyle bir kararı aldık. Yani bugün açılacak 35 metrelik yollar, yapılacak parklar, hastane alanı, eğitim kurumları ve sosyal tesis alanları olarak baktığımız zaman Burdur Belediyesi olarak önemli bir görevi yerine getireceğiz. Belki bir 6 ay vatandaşımız yapılan uygulamanın kendine neler getirip, götürdüğünü anlayıncaya kadar huzursuzlukları olacak. Ancak tarlasının arsaya, arsasının araziye döndüğü bir noktada, bundan sonraki süreçte vatandaşımızın koşarak kapımıza gelip, yolların açılmasını isteyeceği ve imar alanlarının derhal oluşturulup vatandaşımızın arazisinin kat karşılığı verilebileceği bir pozisyona getirilmesini isteyeceğine inanıyoruz.

“Bizler önemli bir görev yapıyoruz.

“Görevleri yaparken sorumluluk sahibiyiz. Kentin geleceğini şekillendiriyoruz. Bu kentin geleceğini şekillendirirken de siyaseten bazı riskleri göze alıyoruz. Ancak kendi siyasi geleceğimiz bu kentin siyasi geleceğinden çok daha kıymetli değildir. Bugün sipeküle edilen ve gazetelere boy boy haber yaptırılan, 2 yıl önce uygulaması yapılmış, vatandaşın şikayetlerinin değerlendirildiği ve vatandaşın şikayetlerinin de haksız olduğu neticede bugüne kadar yapılan 18 uygulamalarında hiçbir mahkemeyi kaybetmediğimizi de göz önünde bulundurursak bugün yapılan uygulama şehrin geleceği için çok önemlidir. Sadece Bağlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşımızın değil, bugün orada açılacak bulvarla şehrin bir ucuna yapılan hastaneye ulaşımı kolaylaştıracağız. Şehrin yatay mimariye dönülmesi gerektiğinin ifade edildiği bir noktada şehri daha dağıtmak yerine daha derli toplu hale getirip, kaçak yapılarında önüne geçeceğiz. Biliyorsunuz Bağlar Mahallemizde belli bir alandan sonra önce bağ evi olarak başlayan birçok yapı kaçak hale dönüştürüldü. Bunlarında önüne geçeceğiz.

“Biz yaptığımız her işte şeffaf olmaya çalıştık. Bugüne kadar hesap verebilir bir noktada olmaya çalıştık ve hesabımızı da verdik. 31 Mart 2019 tarihinde vatandaşımız ikinci kez bize görev verdi ve biz kentin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Her şeyden önce bu 18 uygulamasının gerçekten teknik ekiplerden bilgi alınmadan sokağa çıkıp vatandaşa anlatılmadan ibarettir. Zira gördüğümüz fotoğrafta işi anlatan bir teknik personel değil hiç konuyla ilgisi olmayan sadece bu konudan daha önce canının yandığı için bu konuyu sahiplenen bir belediye meclis üyesi arkadaşımızdır. Harita Mühendisleri Odamızla da görüştük. Görüş alışverişi yaptık. Bu uygulamanın ne kadar doğru olduğunu, zorluklarının neler olduğunu bilerek yola çıktığımızı da ifade ettik. Geçmiş dönemde yaptığımız uygulamada sadece 2 yurttaşın şikâyeti olduğunu, o iki yurttaşında sonuçta bu şikayetinin herhangi bir belediyemize sıkıntı yaratacak bir sonuç olmadığını ifade edebilirim.

“İmar Kanununun 18. madde uygulaması teknik anlamda daha uzun ve detaylı anlatılabilir. Fakat sadece şunu söylemek istiyorum. Günlük siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir uygulamadır. Şehrin geleceği açısından çok kıymetlidir.

“Bakın 2006 yılında üniversitenin yerleşkesinin yerine karar verilmişti. Örtülüye yapılmasına karar verildi. Şehir ikiye bölündü. Bir kısmımız dedi ki şehir merkezinde kalsın, bir kısmımız dedik ki üniversite örtülüye gitsin. Örtülüye gitsin dilenlerin bir tek sebebi vardı, kamulaştırma bedellerinin ucuz olması ve orada bir kısım toprağın kamulaştırılmış olması. Üniversitenin KYK’nın altında kalsın dilenlerin gerekçesi şuydu, Burdur’a açılacak üniversitenin Burdur ekonomisine ve günlük hayatına vereceği kaktıydı. Fakat kamulaştırma bedellerinin yüksek olması gerekçe göstererek örtülüde üniversite yapılmasına karar verildi. Eğer 18 uygulamaları zamanında yapılmış olsaydı, bu uygulamalarla düzgün yapılmış olsaydı bugün bulduğumuz yere hastane, bulduğumuz yere üniversite değil, planlanmış yerlere şehrin belki 50 yılını şekillendirecek imar planlarıyla bu işleri birlikte yapacaktık.

“Biz ciddi bir şekilde işimizin başındayız. Vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Kentin geleceği için çalışıyoruz. Eğer bu dedikodulara itibar etmiş olsaydık, bu dedikodularla şehrin yönetiminde eğer bizde siyaseten bir şeyleri tasarlamış olsaydık örtülüyle ilgili çıkan birçok dedikoduda siyaseten bizde taraf olabilirdik. Ama böyle bir şey yapmadık. Çünkü bu şehre yapılan her türlü yapılan yatırımın yanında olduğumuz her defasında ifade ettik.

“Büğdüz yolunda 250 konutluk bir TOKİ çalışmasından bahsediliyor. Geçende de buna itiraz ettik. Neye itiraz ettik. Adı sosyal konut olan bu yapılarda yaşayacak insanlar orta ve dar gelirli insanlarımız. Bu insanların ulaşımı, bu insanların o alanda eğitim alanlarına olan ihtiyacı, orada yaşayacak olan insanlarımızın sosyal donatı alanlarıyla ilgili herhangi bir planlama yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Altyapısı-üstyapısı ile ilgili herhangi bir plan ortaya konulmuş mudur, konulmamıştır. İşte imar planları ve ardından yapılan 18 uygulamaları bunların tamamını ortadan kaldırmaktadır. O yüzden önemlidir. Biz bu çalışmanın en başta yurttaşımıza faydasının olduğuna inanıyoruz. Zaten kanuni bir zorunluluk. Bunu yapmak zorundayız. İnşallah birkaç yıl içerisinde vatandaşımız bu uygulamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak. Bizi herhangi bir şekilde akçeli işlerle şekillendirmek ve pis kokuların geldiğini ifade etmek bizim tabirimizle ‘Dervişin fikri neyse zikri de odur’ dan başka bir şey değildir. Kimin aklında ne varsa herkes dilinden onu çıkartır. Bizim ne akçe ile ne de kirli işlerle işimiz olmaz. Benim veya herhangi bir yakınımın hatta üç kuşak, dört kuşak yakınlarımın 1 metrekare arazisi olduğunu ispat etsinler ben belediye başkanlığından istifa ederim. Aksi durumda buna benzer ithamları bizler için kullananlar acaba işgal ettikleri koltuklarda oturmaya devam edecekler mi? Bu normalde yapılması gereken, hep birlikte kol kola girip, vatandaşımıza bu uygulamanın hem yasal zorunluluk olduğunu hem de şehrin geleceği için olduğunu anlatılması gerekirdi. Fakat buradan da siyaset üretmeye çalışanlar görecek ki birkaç zaman içerisinde ki %95’inin ikna olarak veya memnun ayrıldığı bu uygulamada vatandaşımızın sonunda bizlere dua edeceğini ve vatandaşımızın ‘ iyi ki bu uygulama yapıldı’ diyeceğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Biz bu uygulamanın arkasındayız. Vatandaşımızda görüp bu uygulamanın kendileri için yarattığı katma değeri gördükten sonra inşallah Burdur yeni bir alana, yeni yollara, yeni sosyal tesislere, eğitim alanlarına ve sağlık tesis alanlarına kavuşacak.”

Burdur belediyesi İmar Müdürü Mustafa Bozkurt 18 Uygulaması kon usunda ve ilave kat konusunda açıklamalarda bulundu.

MMOB’ne bağlı Harita Mühendisleri Odası Burdur Temsilcisi Harita Mühendisi Ahmet Şahan 18 Uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının sonunda Başkan Ercengiz son söz olarak esaslı bir siyaset dersi verdi. “Siyaset yapalım. Ama alçak siyaseti, bel altı siyaseti yapmayalım” dedi.

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" 
id="12654" title="false" lightbox="dark"]
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.