GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SANAT

(Bodrum Sanat Fuarının ardından)

Toplumlara yol gösteren ve insanlığın ilerlemesini sağlayan bir başkaldırıdır SANAT. Dolayısıyla SANAT

DEVRİMDİR. Sanat ÜRETMEKTİR, YARATMAKTIR. Devrim sanata görevler yükler. İnsanlar yaratılmayı bekleyen geleceği hedeflemektense geçmiş kültüre bağlı ilerlemeyi tercih eder. Çocukluğunda resim yapan, dans eden şarkı söyleyebilen insan neden büyüyünce kendini ifade edemez? Çünkü kapitalist bir dünyanın koşturmasında vasıflı bir üretici olan insan tüketici seyirciye dönüşür. Böylece etkin yaratıcılığını kaybeder. Aslında herkes bu yaşamın sanatkârı olmalıdır. Sanatın sosyo-kültürel evriminde her toplum kendi evrimini yaratır.

Geçmişten günümüze baktığımızda batının yol gösterdiği sanat akımlarını tanıyor dünya. 1880’lerde

Modern Resim Sanatı Van Gogh, Gaugin ve Cezanne ile başlar. Empresyonizm (İzlenimcilik)’le devam eder. Ardından Kübizm, Futurizm, Dadaist ve Sürrealistler (Salvador Dali). Romantizmden, Amerikalı

Jackson Pollock’a kadar geçen sürede 20.yy başında Dadaistlerin milliyetçilik karşıtı, özgürlükçü akımları yeni sol anlayışını da belirlemiştir. Marcel Duchamp bu akımın öncüsüdür. Ulusalcılık karşıtı politikaların temsilcisi olarak bütün ülkelere yayıldı. Kolaj, yazı ve çeşitli malzemeler kullanıldı.

Manifesto resimler yapıldı. Anarşi yanlısı, özgürlükçü bu akım sanata karşı başkaldırıydı. Pop Art Dada ve Soyut Dışavurumculuğa tepki olarak çıktı. (Andy Warhol) Op Art (optical art) optik görseller ve en son 60’lı yıllarda Kavramsal Art (felsefenin ön planda olduğu sanat) akımları oluştu.

Geçmişte sanat akımlarını toplumsal, siyasi olaylar ve savaşlar belirliyordu. Günümüzde ise, iklim değişiklikleri, değişken demografiler ve bölge jeopolitikleri belirleyecek.

Geleceğin sanatçıları iklim koşullarıyla savaş vermek zorunda kalacak. Yapay zeka, uzayda insan ve olası kıyamet olasılıkları yine gündemi belirleyecek. Eylemler, sınır politikaları, mülteciler hepsi yeni sanatın konusu olacak. Dijital Art (Dijital Sanat), aktivistler, yeni Dadaistler kural tanımazlar Venedik

Bienalinde gösteri yapıyorlar. Black Lives Matter (Afrika kökenlilere uygulanan polis şiddetine karşı hareket), Amerikan yerlileri mücadelesi, Özgür Filistin, Siyahilere özgürlük, Metoo, Özgür Kürdistan gibi yeni hareketler de yeni sanat anlayışının malzemeleri olacak.

“Ressamlık öldü” diyen Paul Delaroche’nin beyanının 200. Yıldönümü kutlanacak. Tablolar buna rağmen mezatlarda, sanat fuarlarında, büyük satış rekorları kırmaya devam ediyor.

Şikago Sanat Enstitüsü’nün mimari ve tasarım küratörü Maite Barjabad “Hiç beklemediğiniz şeylere hazırlıklı olun “der. Sanal tablolara da hazırlıklı olmalıyız. Politik baş kaldırmalar düzenleyen sanatçı

aktivistler olacak gelecekte. Uzay boşluğu dahil her platform kullanılacak.

NFT Dijital Sanat (Artık resmin kendisi olacağınız sanat) geleceğin yeni sanat anlayışı olacak.

Teknolojinin kullanıldığı bu alanda artık el üretimi yaratıcılığın sonunu mu getiriyor yada batının sanatı tüketmesi anlamına mı geliyor? Sonuçta sanat ekonominin de bir parçası, bir yatırım ve alışveriş unsuru olduğuna göre bir eserin değerini sanatçı ve sanatsever belirler. Dijital sanat sonsuz seçenekler sunsa da el yapımı zamanın şahitliğini yapan bir yağlıboyanın vereceği duyguyu verebilecek mi? Anadolunun zengin kültürüne ve ilham veren çok önemli tarihi ve jeopolitik bir yapıya sahip bir ülke olarak bize emperyal merkezlerin dayattığı sanatın taklitçisi mi olacağız yoksa doğunun gizemi ve zenginliğinde Asya çağına giren sanatın yeni merkezinde etkili, söz sahibi bir yere mi sahip olacağız? Bu soruların değerlendirmesinde geleceğin sanatında dünyayı yönlendiren sanat akımını yaratmanın ışığında bütün değerli sanatçılarımızın beyin fırtınasına ihtiyacımız olacak.

Bodrum Sanat Fuarında ortaya koyduğumuz bu sorgulamalarla yine orta Asya Türk kavimi olan

Karyalıların kenti Bodrum’un sanatsever ve savaşçı kraliçesi Artemisia ve dünyanın yedinci harikası olan ve British Müzesine kaçırılan Halikarnas Mozolesinin geri getirilmesi için dileklerimizi yeniden ortaya koyduk sanatçılar olarak. Yeni fuarlarda ve hedeflerde görüşmek dileğiyle…

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.