Taşeron tasarısı kimleri kapsıyor

Kamuda çalışan 450 bin işçi 4/d statüsüne geçirilecek

Özel sektördeki taşeron işçileri kapsama alınmayacak

Düzenlemeden yararlanmak isteyen sınava girecek

AKP Hükümeti, 2015 genel seçimlerinde verdiği kadro sözü için 24 ay sonra harekete geçti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun açıkladığı “yeni taşeron düzenlemesi”nin içeriği merak konusu oldu. “Kadro müjdesi” olarak ifade edilen düzenlemeye ilişkin taslak metin ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Taşeron işçilerinin sosyal medyada da dile getirdiği soruları dikkate alarak, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda düzenlemenin bazı ayrıntılarını Aydınlık Gazetesi’nde Tarık Tekgözli 6 maddede derledi.

İşte 6 maddede merak edilen soruların cevapları!

  • Düzenleme kimleri kapsayacak?

BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR YARARLANACAK

Çalışma Bakanlığı’nın resmi Facebook sayfasında yayımlanan bilgiye göre öngörülen düzenleme, merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışan taşeron işçilerini kapsayacak. Düzenlemeden belediye ve il özel idarelerinde çalışan 400 bin taşeron işçisi dâhil toplam 850 bin kişi yararlanacak. Edinilen bilgilere göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında kalan TCDD, Anadolu Ajansı gibi özel bütçeli kuruluşlarda çalışanlar kapsama alınmayacak. Sendikaların itiraz ettiği bu duruma ilişkin sendika yöneticileri, Çalışma Bakanlığı’yla toplantı yapacak.

ÖZELDE ÇALIŞAN YARARLANAMAYACAK

Özel sektördeki yüz binlerce taşeron işçisi düzenlemeden yararlanamayacak. Emekliliğe hak kazanmasına rağmen kamuda taşeron işçisi olarak çalışmaya devam edenler kapsama alınmayacak, işten çıkarılacak. Primi dolmayan, yaşı gelmeyenler emekliliğe kadar çalışmaya devam edecek. 5 Aralık 2017’den itibaren işe girenler düzenlemeden yararlanamayacak.

  • Nasıl bir statü öngörülüyor?

BELEDİYE İŞÇİSİNE KADRO YOK!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ifade ettiğine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun 4. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen “sürekli işçi statü”süyle, yani kadrolu olarak istihdam edilecek. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olacaklar.

  • Belediyelerde ve belediyelere ait şirketlerde çalışan taşeron işçilerinin durumu ne olacak?

Çalışma Bakanlığı’nın resmi Facebook sayfasından yayımlanan bilgiye göre, belediye ve il özel idarelerinde taşeron işçisi olarak çalışanlar, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde (BİT) işçi olarak istihdam edilecek. Yani BİT’lerde çalışacak olanlar kadrolu olmayacak. Belediyenin kendi kadrolu işçisi ile BİT’lerde çalışacak olanlar arasında ücret ve sosyal haklarda farklılıklar olacak, toplusözleşmeleri ayrı olacak. Aracı firmalarla yapılan sözleşmeler feshedilecek, kamuda artık personel alım ihalesi yapılmayacak.

  • Düzenlemeden yararlanmak için kriter konulacak mı?

SINAV ŞARTI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Bakan Sarıeroğlu’nun açıkladığına göre, geçiş sürecinin, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden sonra 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, çalışmış oldukları kurumun bağlı olduğu Bakanlığın ilgili birimlerine başvuru yapacak. Başvurular şartlara uyup uymadığına bakılarak geçiş için değerlendirmeye alınacak. Geçişte yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Düzenleme döneminde doğum veya hastalık izninde olanlar, sözleşmesi askıda olanlar ya da vatani görevini yapanlar geçişten yararlanabilecek. Her ne kadar hükümet yetkilileri geçiş için kriter yok dese de düzenlemeden yararlanmak isteyenler hem sınava tabi tutulacak hem de güvenlik soruşturmasından geçecek. Bakan Sarıeroğlu’nun belirttiğine göre sınav Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi olmayacak, işle alakalı olacak.

  • Yeni statüde ücretler ve kıdemler ne olacak?

ÜCRETLER AYNI KALACAK

Mevcut şartlar korunarak geçiş sağlanacak. İşçiler taşeron şirkette çalışırken hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya devam edecek. Ücretler aynı olacak. Sendikal örgütlenme korunacak. Daha önce imzalanan toplusözleşmeler mevcut haliyle muhafaza edilecek. İşçinin en son çalıştığı şirketteki kıdemleri dikkate alınacak. Tayin hakkı olmayacak.

  • Geriye dönük alacaklar ödenecek mi?

ALACAKLAR N’OLACAK?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 ve 3. maddelerine göre, kanuna aykırı bir biçimde çalıştırılan taşeron işçileri, işin başından itibaren asıl işverenin işçisi sayılır. Taşeron işçileri bu hakka dayanarak mahkemeye başvurduğunda ise geriye dönük yaklaşık 80 bin lira toplu para alabilir ve kadrolu işçiyle aynı hakka sahip olabilir. “Yeni statü”ye geçişten yararlanmak isteyenlere, bu haklarından vazgeçme şartı getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili herhangi bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Taslak açıkladığında bu durum da netleşecek.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.