Avrupalı henüz bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-3

Pantolon deyip de geçmeyelim!

Medeniyetin mecburiyeti…

Modern çağların giyim tarzının unsuru…

Giyim, “maddi kültürün bir unsuru”dur.

Ama aynı zamanda “toplumsal bir içeriğe” de sahiptir.

Giysiyi, medeni bir mecburiyet olarak belirledik. Afrika yerlileri (Lo Willi’lerde) kadınların, giysi olarak, koparılmış iki daldaki yaprakları apışaralarının ön ve arkasına dar bir kemerle bağladıkları belirtiliyor. (Hammond, 1971: 70’den aktaran Doç. Dr. Mahmut Tezcan)

Kıyafetin, toplumsal içeriğe sahip olduğunu belirttik.

PREHİSTORİK DEVİRLERDE ORTA ASYA’NIN DIŞINDA HER YERDE ETEK, ENTARİ, PEŞTEMAL VAR

Prehistorik devirlerde örneğin Mısırlılar, Babilliler, Sümerlerde alt tarafı örten etek vardır. Üst taraf kadın erkek çıplaktır.

Bizans, Roma ve Çin entari giyiyordu.

Antik Yunan ve Roma’da beyaz bir çarşafın vücudun yarısını örtecek şekilde bir omuzdan diğer kolun altına sarıldığını hepimiz görmüşüzdür.

Pantolon, ceket ve gömlek, tarihte ilk kez Türklerce giyildi.

Ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldı.

Türkler, (üm) adı verdikleri pantolon giyiyordu. (Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy)

AVRUPA PANTOLONU ANCAK 18’İNCİ YÜZYILDA GİYDİ

Gülensoy’a göre, Avrupa, pantolonu Türklerden binlerce yıl sonra, 18’inci yüzyılda giymeye başladı.

Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it-Türk’ünde, Göktürk yazıtlarında, eski Uygur duvar resimlerinde ve Macar Rasonyi’nin “Tarihte Türklük” adlı eserinde bu konu net bir şekilde ortaya konmaktadır.

Bu kapsamda Türk börkü (serpuş/ şapka) tarihsel üne sahiptir. Ör (biraz uzun bir ceket) ile partu (günümüz pardösüsü) o dönemlerin klasik Türk giysisiydi.

Ön Türkler de medeniyete geçmeye başlayan Türkler de atlıdırlar.

Atı dünyada ilk evcilleştiren Türklerdir.

Atlı bir kavim, Çinliler ve Araplar gibi etekle ata binebilir miydi? (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies Yıl: 5, Sayı: 19, Aralık 2018, s. 533-542/ Ögel, 1985: 1-2)- (Kaşgarlı Mahmut- Divan-ı Lügat-it-Türk)

TOPLUMSAL KÜLTÜRÜN BELİRLENMESİNDE GİYSİLERİN ROLÜ ÖNEMLİDİR

Don giymesini öğrendiği kavme hakaret ve küçümseme olsun diye onu yağmacılık ve talancılıkla tanımlayan Batı dünyası, kendi kültüründen üstün Türk kültürü ve Türk varlığı karşısındaki ezikliğini, bize aşıladığı Avrupa Merkezci Tarih anlayışıyla aşmaya çalışmıştır. Gene TİDSAD’dan öğrendiğimize göre, toplumsal kültürün belirlenmesinde giysilerin rolü önemlidir.

KIYAFET TARİHİNİN EN GELİŞMİŞ AŞAMASI

OLAN DİKİŞLİ KIYAFET –PANTOLON- ORTA ASYA TÜRKLÜĞÜNE AİTTİR

“Ceket, pantolon biçimindeki dikişli giysi, giysi tarihinin en gelişmiş aşamalarından birisidir. İşte bu giyimin kökeni, Orta Asya Türklüğüdür (Danişmend, 1967). Çin’e pantolon ilk kez Orya Asya Türkleri aracılığıyla girmiştir. Atlı birlikler yoluyla Türk süvari giysisi olan ceket, pantolon, Hun başlığı, çizme de Çin’e girmiştir (Kafesoğlu, 1983: 276)”

TURFAN’DA 3 BİN YIL ÖNCESİNE AİT İKİ ERKEK PATOLONU BULUNDU

U. Beck ve M. Wagner, 2014 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Turfan kenti yakınındaki tarihi mezarlıkta iki mezarda kazı yaptılar. 3 bin yıl önceden kaldığı belirlenen, kumaştan yapılmış iki erkek pantolonu buldular. Pantolonların M.Ö. 1000-1300’lerden kaldığını kanıtladı. (1)

Not: Okuyucularımızın görüşleri bizim mürşidimizdir. Eleştiri ve görüşlerinizi yazarsanız bu sayfada yayınlarız. (fatih.ozcan53@gmail.com)

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.