Etiket: Türkler

Türkler, tarihi boyunca hiç köle olmamış nadir milletlerdendir

Marks, 1237-1462 yılları arasında 2 yüzyılı aşkın uzun bir süre içinde Moğol-Tatar hâkimiyeti altında kalmalarına bakarak bu sürecin Rus halkının psikolojisinde çok derin izler bıraktığını belirtir. Bu tezden hareketle “her halkın karakteri yabancı boyunduruktan kurtuluşla gelişir” sonucunu çıkardı. (*1) Bu kapsamda bazı tarihçiler tarafından, Asya Üretim Tarzı (AÜT) teorisini ileri sürerek, Asya’da bütün toplumları devletin […]

Bu Haberi Paylaş

At ve Türkler

Toplumsal gelişme sürecinin başlangıç aşamaları, “tabiat halinde yaşam”la ilkel Centilice (kandaş) safhaları yüz binlerce, milyonlarca yılı kapsayan bir süreçtir. Prehistorik çağların tarihinde bu dönemi, ateşin bulunması, mağaralardan çıkış, hayvanların evcilleştirilmesi başlıklarıyla hepimiz bir şekilde öğrenmişizdir. Bu kapsamda tarih öncesinde insanlığın doğal toplumsal gelişme yatağında at ve Türklerin özel bir yeri vardır. Günümüzden 6 bin yıl […]

Bu Haberi Paylaş

Atatürk’ün ölümünden sonra bize unutturulan tarihi gerçeklerimiz

Anadolu’da 1071 konsepti Türkler, 13 bin yıldır Anadolu’da Yunan mucizesinin tarihi realitesi Tanzimat’tan beri insanımızın ve aydınımızın bilinçaltına yerleşmiş olan Batı (Avrupa) hayranlığı Batı karşısındaki ezikliğimizin temelidir. YENİDEN ASYA ÇAĞI 8-15’inci yüzyıllardaki Batı Asya Türk İslam Medeniyeti gittikçe taşlaştı ve kireçlendi. Dünya ticaret yolları okyanuslara kaydı. Akdeniz Ticaret Havzası eski önemini yitirdi. Medeniyet ve bilim, […]

Bu Haberi Paylaş

Türklerde, “Kaplanlarla koyunların aynı kaptan su içtiği” Yeryüzü Hükümdarlığı Ülküsü

Çoğu zaman çeşitli Tarihçilerce eski Türklerin ana dininin Şamanizm olduğu ileri sürülmüştür. Oysa bilim insanlarınca saptandığı gibi, bırakın Orta Asya’da “askeri demokrasi” döneminde (kahramanlık çağındaki) kurulup dağılan bodunlar (kabile-boy) konfederasyonlarını, atlı çoban kültürünün öncüleri olan Öntürklerde bile MÖ 3. bin yıllarında tektanrıcılık (Tengricilik) vardı. (1) YERYÜZÜ HÜKÜMDARLIĞI VE CİHANGİRLİK Tengricilik aslında Türklerdeki ilkel sınırsızlığı içinde […]

Bu Haberi Paylaş

Avrupalı henüz bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-3

Pantolon deyip de geçmeyelim! Medeniyetin mecburiyeti… Modern çağların giyim tarzının unsuru… Giyim, “maddi kültürün bir unsuru”dur. Ama aynı zamanda “toplumsal bir içeriğe” de sahiptir. Giysiyi, medeni bir mecburiyet olarak belirledik. Afrika yerlileri (Lo Willi’lerde) kadınların, giysi olarak, koparılmış iki daldaki yaprakları apışaralarının ön ve arkasına dar bir kemerle bağladıkları belirtiliyor. (Hammond, 1971: 70’den aktaran Doç. […]

Bu Haberi Paylaş

Anadolu’da Türk tarihini Malazgirt’le başlatan gaflet ve cahillik…

Avrupamerkezci Tarih Görüşünün toptan yıkılışı Türklerin Anadolu’ya gelişlerini Malazgirt’le sınırlayan görüşün çöküşü: 1071 Malazgirt, son geliş Türklerin Anadolu’ya 1071 Malazgirt Savaşı sonucunda girdiği ve yurt tuttuğu iddiası, atalarımıza aslında tarihi bir haksızlık anlamına geliyor. 1017 Malazgirt Savaşı ve Türklerin Anadolu’ya girişi görüşü Avrupamerkezci Tarih Görüşünün bizlere yaptığı bir dayatmadır. Anadolu Neolitiğinin insanları ön—Türklerdi. Çatalhöyük, Göbeklitepe […]

Bu Haberi Paylaş

Satuk Buğra Han ve Selçuk Bey’in çağdaş uygarlığa yönelişleri

Avukat Faik Işık kardeşimle geçen Salı Ulusal Kanal ekranlarında yaptığımız söyleşi, geniş çevrelerde yankılandı. Soru ve görüş yağmurunu Ulusal Kanal yöneticileri sağolsunlar yazıp bize verdiler. Türklerin Müslümanlığa geçişleri, Türkiye’nin gündemi oldu. Merhaba Kamuculuk yazılarının da okuyucuyu bıktırmaması gerektiği ortada. Dahası kimi çağdaşlarımızın, bilimselliğe, tarihselliğe, Aydınlanmaya, garip gelecek ama çağdaşlığa bir hayli ihtiyaçları var.  ÇAĞDAŞ UYGARLIĞIN […]

Bu Haberi Paylaş

Müslüman olan Türkler ayakta kaldı ve devrim yaptı

Bugün Merhaba Kamuculuk yazılarına bir günlüğüne ara veriyoruz. Aslında Kamuculuk konusu, Türklerin medeniyet ve devrim birikimiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Türklerin İslam Medeniyeti havzasına girmeleri ve o çağın medeniyetine önderlik etmeleriyle de bağlantılıdır. Bu nedenle şu sıra Türk Milletine ait ne varsa, yobazlık ölçüsünde düşmanlık yapanları görmezden gelemeyiz. İslamiyet, Türk ve Arap düşmanlığında her tür hurafeye sarılan […]

Bu Haberi Paylaş