Kategori: Tüketiciler Penceresi

Avrupalı bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-1

Son dönemlerde elde edilen bulgulara göre, Türklüğün ve Türkçenin Prehistoryanın (Tarih öncesinin) derinliklerine, Neolitiğin (Cilalı Taş Devrinin) ilkel karanlıklarına kadar indiği kanıtlanmıştır. Osmanlı, Türk tarihini kendisiyle başlatır, kendisiyle bitirmeye çalışır. Osmanlı’dan önce Türklük yoktur. Avrupa Merkezci Tarih anlayışına göre, Türkler Orta Asya’da kabileler halinde yaşamaktadır; çoban boylardır. Atlarının sırtında, sürülerinin peşinde o yaylak benim bu […]

Bu Haberi Paylaş

Siyasette, Tarih bilinci en iyi mürşittir

Yüzyıl önce “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” saptamasındaki tarihsel derinlik Tarih, sosyal bilimlerin anası, tarih bilincini de bilinçlerin anası ve zemini olarak belirtmiştik. Tarih bilinci eksikliğinin, insanları çeşitli olaylar karşısında takındıkları tutumlarda düşman saflarına savrulmalarına neden olabildiğini ifade etmiştik. Mehmet Akif, geçen yüzyılın başlarında ”Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” saptamasıyla, emperyalizmin tıynetini ve […]

Bu Haberi Paylaş

Türk tarihinin derinlikleri…

Tarihimizi Batı tarihçilerinden öğrenen aydınlarımız, Anadolu’ya gelişimizi 1071 yılıyla başlatırlar. Anadolu’nun kapıları 1071 yılında Malazgirt savaşıyla açılmıştır. Ama Anadolu’ya Türk’ün ilk gelişi Malazgirt Zaferi ile değildir. Ya da Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Türk tarihi Osmanlı’yla başlar ve biter. Milli Mücadele’den sonra Kemalist Devrim’in Tarih çalışmaları sayesinde tarihimizin Orta Asya yataklarıyla tanıştık. Ancak orda da gene […]

Bu Haberi Paylaş

Değerli KıvılcımHaber izleyici ve okuyucuları,

Bundan böyle Ötüken adını verdiğimiz bu köşemizde genellikle tarih yazıları yazacağız. Türk tarihi ve Burdur’umuzun tarihi geçmişi üzerine bilgi ve görüşlerimizi bilgi ve ilgilerinize sunacağız. Tarih bilimi sosyal bilimlerin temelidir. Tarih bilincinin eksikliği ya da çarpıklığı, toplumsal hayatta insanları rüzgârgülüne benzetir. Yanlış ve zararlı yollara düşmelerine, vatana ve millete düşman saflara savrulmalarına yol açar. Tarih […]

Bu Haberi Paylaş