İç güvenliğin kahramanları 181’nci yıldönümlerini kutluyor

Jandarma, 181 yıldır vatan nöbetinde

1839’dan beri bir yandan iç güvenliği sağlamak diğer yandan ön cephede ülke birliği için önemli görevler üstlenen, gece gündüz görev başında, vatan nöbetinde olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 181’nci yıldönümünü kutluyor. Bu kapsamda Vali Hasan Şıldak, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181’inci yıl dönümü dolayısıyla ziyarette bulunan İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç ve beraberinde yer alan teşkilat mensuplarını kabul etti.

Jandarma Teşkilatının ilk nizamnamesi, “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi” (Askeri Kolluk Tüzüğü’nün) 14 Haziran 1869’da yürürlüğe girdi. Böylece zabıtanın görev ve hizmetleri, yetki ve sorumlulukları hukuki bir boyut kazandı. Tüzüğe göre, her ilde personeli piyade ve süvarilerden oluşan birer “zaptiye alayı” kuruldu.

Devlet arşivinde, 1839’dan itibaren “jandarma” adına ve “jandarma tayin kararnamelerine” rastlandığı için Türk Jandarma Teşkilatı’nın, ay ve gününün tespiti mümkün olmasa da 1839’da kurulduğu kabul edildi.

Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839 yılıyla “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi”nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle Jandarma Teşkilatının kuruluş tarihi, 14 Haziran 1839 olarak belirlendi.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Sadrazam Sait Paşa tarafından modern bir zabıta teşkilatı kurulması amacıyla İngiltere ve Fransa’dan subaylar getirtildi. Teşkilatlanmada değişiklik yapılarak 20 Kasım 1879’da “seraskerlik” makamına bağlı “Umum Jandarma Merkeziyesi” kuruldu.

Jandarma Teşkilatı, 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra Rumeli’de gösterdiği başarılardan dolayı 1909’da yeniden düzenlenip “Harbiye Nezareti”ne bağlanarak “Umum Jandarma Kumandanlığı” adını aldı.

Jandarma birlikleri, 1914-1918’deki Birinci Dünya Savaşı ile 1919-1922’deki Kurtuluş Savaşı’nda, bir yandan iç güvenlik görevlerini sürdürürken diğer yandan birçok cephede vatan savunmasına katıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi Jandarma Teşkilatı da yeniden düzenlendi.

1918’de kapatılan Jandarma Astsubay Okulu, İzmit’te yeniden açıldı.

Sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırıldı. Seyyar jandarma birlikleri de güçlendirildi.

Teşkilat, bugünkü hukuki statüsünü, 10 Haziran 1930’da 1706 sayılı Jandarma Kanunu’nun çıkarılmasıyla kazandı.

1937’de “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe sokuldu.

Bununla jandarma teşkilatı daha güçlendirildi.

1939’da teşkilatın örgütlenmesi bir adım daha ileri giderek, sabit jandarma birlikleri, seyyar jandarma birlikleri, jandarma eğitim birlikleri ve okullar olmak üzere üç grup halinde yeniden düzenlendi.

6815 sayılı “Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dâhiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun”un 1956’da yürürlüğe girmesiyle bu tarihe kadar dönemin Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Gümrük Umum Kumandanlığınca yürütülen sınır, kıyı ve karasularının emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığına verildi.

1957’de jandarma sınır birlikleri, tugaylar haline dönüştürüldü.

Jandarma eğitim tugayları kuruldu.

Teşkilata, 1961’de Jandarma Bölge Komutanlıkları ile 1963’te Foça Jandarma Komando Okulu kazandırıldı.

İlk Jandarma Bölge Komutanlığı ise 1961’de Ankara’da hizmet vermeye başladı.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir