İçkili yerler meselesi bir başka bahara

İçkili yerler meselesindeki Emniyet raporu, İl Emniyet Müdürlüğü’nü içkili yerlerdin asayişinde acziyet içinde gösteriyor

Burdur Belediyesi Temmuz ayı olağan Meclis toplatışının birinci gündem maddesinde görüşülen içkili yerler meselesinin İl Emniyet Müdürlüğü raporu sebebiyle bir başka bahara kaldığı ortaya çıktı. Bir yıldır fedakârca içkili yerler meselesi üzerinde çalışarak rapor hazırlayan komisyona rağmen bir kısım Meclis üyesinin İl Emniyet Müdürlüğü’nün “asayiş sağlanamıyor” raporu sebebiyle itirazı üzerine rapor oylanamadı ve yeniden başa dönüldü.

ZİHİNLERE,  EMNİYET İÇKİLİ YERLERDE

ASAYİŞİ SAĞLAMADA ACZİYET İÇİNDE Mİ SORUSU DÜŞTÜ

Belediye Meclisi yakıcı bir ihtiyaç haline gelen içkili yerler meselesini bir türlü çözüme kavuşturamıyor.

Kurulan komisyon bir yıldır fedakârca bir çalışma yürütüyor.

Ancak İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş konusunu öne sürerek olumsuz görüş bildiriyor.

İçkili yerler meselesi Emniyet Müdürlüğü raporları sebebiyle yılan hikâyesine dönmüş durumda.

İlde emniyet ve güveni sağlamanın temel görevi olan İl Emniyet Müdürlüğü’nün “asayiş sağlanamaz görüşü” bildirmesi, kafalarda Emniyet içkili yerlerde asayişi sağlamada acziyet içinde mi sorusuna sebep oldu.

BİR YILDIR GÜNDEMİN BAŞINDA

Meclisin gündemine geçen yıl gelen içkili yerler meselesi için Meclis 07 Ağustos 2019 tarihinde bir komisyon kurdu. 4 Eylül 2019 tarihli kararıyla da komisyon içkili yerler meselesi hakkında çalışma yapma görevi verildi.

Ancak o günden bu yana komisyon bir adım yol alabilmiş değil.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün 25 Mart 2020 tarihli yazısı çeşitli gerekçeler belirtilerek olumsuz olarak görüş bildirdiği ve tespit edilen yerlerin uygun olmadığı şeklinde.

Komisyon raporunda, Konak Mahallesi eski Demirciler Caddesinde bulunan kapı numarası 32-46 arasında olan çift numaralarla 41-49 arasında olan tek numaralar içkili yer bölgesi olarak belirlendi. Komisyon kararı, bir redde karşılık 2 kabul oyuyla alındı.

HERHANGİ BİR OLAYIN OLMASINI

VE OLAN OLAYIN DA ÖNLENMESİ, YANİ KAMU

DÜZENİNİN SAĞLANMASI KOLLUK KUVVETLERİNİN TEMEL GÖREVİDİR

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Komisyonumuz bir yıldır özverili bir çalışma ortaya koyuyor. Bir ihtiyacın giderilmesi için fedakârca bir çalışma gösterdiler. Burada hiçbir kişi, kurum ve kuruluş çıkarı gözetmeksizin bir çalışma yaptılar. Burada emniyete yasal olarak sorduğumuz görüşün tam olarak asayişin sağlanamaması gerekçesiyle bize geri gönderilmiş olmasını Meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı yeterli bulmadı. Gerekçesinin ne olduğunun öğrenilmesi açısından –çünkü kamu düzenini sağlamak kolluk kuvvetlerinin görevidir. Kolluk kuvvetleri herhangi bir olayın önlenmesini sağlamakla görevli olduğu gibi herhangi bir olay olduğunda da ona müdahale etmek de onun temel görevlerindendir- asayişin sağlanamamasının gerekçesini bir kez daha sorulmasının doğru olacağını düşünüyorum. Eğer sağlanamamasıyla ilgili ciddi b ir engel varsa komisyonumuzun bunu ona göre değerlendirerek Meclisimize bilgi sunmasını daha uygun buluyorum. Bu karar müspet menfi bu şekilde tartışılırsa bizleri kanun önünde sıkıntıya sokabilir” dedi.

Meclis’te içkili yerler meselesinin, Emniyet Müdürlüğü’ne yeniden soru sorulması, ondan sonra görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir