Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Programa Vali ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Vali yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Duygulu, kurum müdürleri ve uzman personel katıldı.

 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Pınar Doğan tarafından yapılan Kadına yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı sunumu sonrası Vali Arslantaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek’in konuşmasıyla çalıştayın açılış programı son buldu.

 Çalıştayın ikinci bölümünde Teknik Kurul Üyeleri tarafından kurumlarıyla ilgili tanıtım sunumu yapıldı.

Vali Arslantaş yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz üzere bir insan hakkı ihlali, halk sağlığı sorunu, ayrımcılık biçimi ve topyekûn mücadeleyi gerektiren küresel bir sorun olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet; kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir ve günümüzde ulaştığı boyutlarla uluslararası ve ulusal düzeyde önemli bir gündem haline gelmiştir” dedi.

Vali Arslantaş konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi.

“Kadına yönelik şiddetin olumsuz sonuçları çok katmanlıdır. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce kadının fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel açıdan zarar görmesi ile sonuçlanır. Aynı zamanda da kadının; yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katılma gibi haklarını ve yaşam aktivitelerini elinden alır. Bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılması kapsamlı ve eşgüdümlü politikaları gerektirmektedir.

“Bu sebepten dolayıdır ki sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde bu konuya dönük sosyal politikalar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir. 

“Bu kapsamda proje geliştirme veya eylem planı hazırlama sürecinde üzerinde dikkatle durulması gereken nokta ise şiddet olgusunun değişen dünya koşullarında neden hale tükenmediğidir. 

Kadına yönelik şiddet tüm dünyada her statü ve kültür seviyesindeki kadının yaşantısını olumsuz yönde etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Biliyoruz ki şiddet olgusu sadece yaşanılan çağı değil, yüzyıllar sonrasını bile etkilemektedir. Çünkü birey, çocukluk yıllarında şiddete maruz kalmış veya tanık olmuşsa, yetişkinliğinde şiddeti bir çözüm mekanizması olarak kullanabilmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı şiddet hala dünyadan maalesef silinememiştir. 

“Ülkemizde de ilki 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve devamında hazırlanan yerel eylem planları ve üretilen sosyal politikalar da kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsediğimiz kamu politikalarının yönünü göstermektedir.

“Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlık çalıştayı sonunda, İlimizde 2022-2025 yılları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zemini oluşturmayı hedefliyoruz. 

“Şiddetle mücadele kapsamında; tüm tarafların katkılarıyla benimseyeceğimiz yeni yol haritamızın, bizleri şiddetsiz bir topluma daha çabuk ulaştırabileceğine inanarak sözlerime son veriyorum.”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.