“Kayadibi Referandumu” haberimize Valilikten cevap

“Yeşilova Belediyesi’ni Çökertme Projesi: Yasaya Aykırı Kayadibi Referandumu” başlıklı dün yayınladığımız Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’le yapılan telefon görüşmesine dayalı özel haberimize, Burdur Valiliği’nden “Tekzip 2019/1” başlıklı bir cevap geldi.

Burdur Valiliği özetle, haberimizde bizim de kısa bir tarihçesini verdiğimiz Salda Gölü’ndeki 1989 yılından bu yana adım adım geliştirilen ve her aşamasında biraz daha gevşetilen koruma tedbirlerini açıkladı. Ve Başkan Şenel’in açıklamalarının doğru olmadığı belirtildi.

İşte Valilik cevabı!

TEKZİP 2019/1

https://www.kivilcimhaber.com.tr internet haber sitesinde, “Yeşilova Belediyesi’ni Çökertme Projesi: Yasaya Aykırı Kayadibi Referandumu” başlıklı haberde Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in Kaydibi Mahallesi’nin köye dönüşme talebi üzerine yürütülen işlemler ve Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamalara yer verilmiştir.

Adı geçen tarafından yapılan açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, Valiliğimiz tarafından söz konusu haber içeriği ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Son zamanlarda Salda Gölü ve çevresinde yürütülen çalışmalar ile ilgili sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak bazı açıklamalar yapılmaktadır.

Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Burdur Valiliği olarak kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla zaman zaman yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen İlimizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü ve çevresinde, son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerektiği Valiliğimiz tarafından değerlendirilerek, 2018 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza başvurularak öncelikle Göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı süreci başlatılmıştır.

2019 yılında ise Salda Gölü ve çevresi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilerek, Ülkemizde bulunan 18 ÖÇK alanından biri olan bölgede, korunan alan bu kararla birlikte 4.400 hektardan 29 bin 500 hektara yükselmiştir.

Ayrıca Göl ve çevresinin doğal yapısının korunmasına yönelik olarak yürütülen bir başka önemli çalışma da bu bölgede bulunan Tabiat Parkı alanının genişletilmesidir.  Valiliğimizin girişimi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 12 hektarlık Tabiat Parkı alanı 57 hektara çıkarılmıştır. Bu suretle, Göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sınırlandırılmış bir alanda temiz çevre ilkesiyle sahiplenilen alanın ölçeği 5 kat artırılmıştır.

Yürütülen bu çalışmaların yanı sıra, Göl çevresinde imara aykırı yapılaşmaya izin verilmemiştir. Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Sürekli Denetim Ekiplerince devamlı surette kontrol ve denetim gerçekleştirilmiş, bu kapsamda gerekli idari ve adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca, hazine arazileri üzerindeki tahsis amacı dışındaki kullanımlara son verilmiştir.

Bu çerçevede, Salda Gölü kenarında bulunan Hazineye ait parseller üzerinde tahsis amacına uyulmaması dolayısıyla Yeşilova Belediyesi adına yapılmış olan tahsis işlemi iptal edilmiştir. Bu iptal kararı üzerine Yeşilova Belediyesi’ne ait olan restoranın kaldırılması talep edilmiştir. Diğer taraftan, Belediye’ye ait bungalovların kaldırılması da ilgili mevzuat çerçevesinde Antalya Tabiat Koruma Komisyonu’nun kararı üzerine talep edilmiştir.

Valiliğimiz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve Yeşilova Kaymakamlığımız tarafından Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen bütün iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sürdürülmektedir. Yeşilova Belediye Başkanı’nın söz konusu açıklamalarında ifade edilen iş ve işlemlerin tamamı bu çerçevede hayata geçirilmiş olan, hukuki dayanağa sahip ve başvuru yolları açık işlemlerdir. Bu iş ve işlemleri işaret etmek suretiyle Valiliğimize ve Sayın Valimiz Hasan ŞILDAK’ a yöneltilen ithamlar kabul edilemez. Açıklamaların hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.

Köy bağlıları ile belediyelere bağlı mahallelerin köy olmaları konusundaki işlemler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesine, 23.11.1979 gün ve 16818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mülki Ayrılma-Birleşme ve Köy Kurulması-Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik” esaslarına ve Bakanlığımızın yayınlamış olduğu Genelgelerde yer alan düzenlemelere uygun olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Yeşilova İlçesi Kayadibi Köyü Muhtarı Emin KOCA tarafından, Yeşilova Kaymakamlığına verilen yeniden köy olma talebine ilişkin dilekçesi ve 331 kişinin imzalı talebi, yukarıda anılan Yönetmeliğin 33’üncü maddesi kapsamında Kaymakamlık tarafından Valiliğimize sunulmuştur.

“Mülki Ayrılma-Birleşme ve Köy Kurulması-Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, “Valilikler idari bağlılığını değiştirmek isteyen idari birimin veya bağlısının seçmen listesini düzenler veya ilgili seçim kurulundan temin ederler ve ilgili birim bulunduğu yerde, oy verme tarihinden en az 15 gün önce askıya çıkarlar…”, “Halk oylaması Valilikçe belirlenen üç kişilik kurul aracılığı ile yaptırılır.” denildiğinden, söz konusu talebin değerlendirilmesi ve Bakanlığımıza tevdi edilecek dosyada bulunması gereken işlemlerden olan “Halk Oylaması” 08.12.2019 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.

Dolayısıyla, Yeşilova İlçesi Kayadibi Mahallesi’nin köy olma yönünüdeki talebi ile ilgili iş ve işlemler yukarıda belirtilen temel mevzuat hükümlerine istinaden hassasiyetle yürütülmektedir. Bu iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı tarafından söz konusu açıklamada dile getirilen hususların hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Bütün idarî işlem süreci, Valiliğimiz tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak açık ve şeffaf bir şekilde uygulanmaktadır.

Sonuç olarak, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz ŞENEL tarafından, “Yeşilova Belediyesi’ni Çökertme Projesi: Yasaya Aykırı Kayadibi Referandumu” başlıklı haber içeriğinde yer verilen Kayadibi Mahallesi’nin köy olma talebi ve Salda Gölü’nde uygulanan bazı işlemler konusunda Burdur Valiliği’ni ve Sayın Valimizi hedef alan, itham eden açıklamaların gerçekliğinin bulunmadığı, açıklamalarda konu edilen bütün hususlarda mevzuata uygun hareket edildiği hususlarını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir