Yeni KHK yayımlandı: ‘Mor Beyin’ mağduru bin 823 kişi göreve iade edildi; Burdurlu da var

OHAL kapsamında 697 No’lu yeni KHK yayımlandı. FETÖ Mor Beyin yazılımı mağduru 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823’ü göreve iade edildi. 262 kişi ihraç edildi. Göreve iade edilenler arasında Burdur’dan da şahsiyetler var.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK’dan ise 48 kişi kamu görevinden kesin olarak çıkartıldı; görevlerinden açığa alınan bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. İade edilenler arasında Burdurlular da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

Bir BURDURLU KESİN İHRAÇ

Sözkonusu Kararname’yle ihraç edilenler listesinde, Kemer’de görev yaparken açığa alınan öğretmen Ahmet Hacıömeroğlu da bulunmaktadır.

GÖREVE İADE EDİLENLER ARASINDA BURDURLULAR DA VAR

Söz konusu KHK’da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı 2 no.lu liste de yayımlandı. Bu listede ilimizden şahsiyetler de bulunmaktadır.

Burdur İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay 11. Kademe Kıdemli Başçavuş Yaşar Serçe, Milli Eğitim’den öğretmenler Aişe Gevheroğlu, Kübra Uysal İlhan ve Öznur Akıl, Sağlık Bakanlığı’ndan Bucak’ta Tabip Durdu Kahraman Yıldız, Çavdır’dan Sağlık memuru İbrahim Uğur, Burdur merkezden fizyoterapist Hasan Kurt ve Yeşilova’dan muhasebeci Cavit Altıntaş göreve iade edilenler arasında bulunmaktadır.

İHRAÇLARLA İLGİLİ MADDE İÇERİĞİ

Kararname’nin 1’nci maddesinde ihraçlarla ilgili olarak, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir” denildi.

İADELERLE İLGİLİ MADDE İÇERİĞİ

Kararname’nin iadelerle ilgili 2’nci maddesinde, “ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür” denildi.

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" 
id="12654" title="false" lightbox="dark"]
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.