YÖK Başkanı Özvar Desteklenecek 7 Yeni Üniversiteyi MAKÜ’de açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’de bulunan 22 üniversite rektörü ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir araya geldi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel’de 12 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde YÖK Başkanı Özvar 22 Üniversite Rektörü ile buluştu.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi tanıtım filmi ile başlayan programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Ertekin, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları İl Protokolü ve akademisyenler katıldı.

İlk konuşmayı Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz yaptı. Korkmaz şu görüşleri savundu:

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz
“Üniversitelerin kendilerine toplum meselelerini ve dertlerini bir misyon edinip bu konuda çıkmış olduğu yolculuğun önemli bir aşamasındayız. Üniversitemizin yaklaşık 4 yıldır sahada yapmış olduğu çalışmaları tanıtım filminde kısaca gördük. Bütün üniversitelerin klasik görevleri dışında temel görevleri dışında toplumun da meselelerine kafa yorması ve bölgesel olarak illerin içinde bulundukları sosyo-kültürel yapının gelişimine katkı vereceği bir konseptte devletin çok ciddi kamu kaynaklarını harcayarak kurmuş olduğu üniversitelerin, masraflarını, maliyetlerini, katma değerini ve toplumsal faydasını artırmaya yönelik edinmiş oldukları bu misyonda üniversitemiz de yaklaşık olarak 4 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Bu Türk Yükseköğrenimi bakımından yeni bir anlayış. Çok örnekleri ya da bu konuda oluşmuş kurumsal yapıları veya mevzuatları, alt yapıları çok olan bir durum değil. Biz genellikle yerleşkelerin içerisinde laboratuvarlarda dersliklerde çalışmalarımızı sürdürürken bir anda edinmiş olduğumuz misyonla kendimizi toplumun, ekosistemin, üretim yapısının içerisinde nasıl konumlandıracağımızı, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitenin ne olduğunu ne olması gerektiği gibi soruları sorarak bir anlamda kendi tecrübelerimizi ve kendi modellerimizi de inşa etme durumundayız. İlk başlayan 5 üniversite olarak biz bu anlamda bir takım tecrübeler deneyimler elde ettik. Başlangıçta kurguladığımız modelin gelişimi konusunda zaman içerisinde gelişmeler, evrilmeler ortaya çıktı. Bu büyük bir tecrübe oldu. Sonradan katılan üniversitelerimize bu anlamda elimizden gelen bilgi ve deneyimleri paylaşıyoruz.”

Mobil Mikroskop Canlı Yayında Uygulamalı Olarak Anlatıldı

Program kapsamında MAKÜ’lü akademisyenler tarafından geliştirilen ve hizmet vermeye başlayan mobil mikroskop tanı sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çiçek ile Burdur’un Çeltikçi İlçesi Bağsaray köyünden yapılan canlı bağlantı gerçekleştirildi. Mobil mikroskop ve tanı sisteminin çalışma sürecini anlatan Çiçek, uygulamalı olarak katılımcılara bilgiler verdi. Diğer bir canlı bağlantı ise Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (HAYTEK) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şima Şahinduran ile gerçekleştirildi. Mobil tanı sistemi ile hastalığın kısa süre içerinde nasıl teşhis edildiği uygulamalı olarak aktarıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da bir konuşma yaptı.

“2016 yılında başlayan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırması ve İhtisaslaşma Programı 5 yılını doldurdu. 5 yıl içerisinde 4 çağrıya çıktık ve bu çerçevede 15 üniversitemiz destek alıyor.

Bu üniversitelerimize bugün 4. çağrının sonuçlarını da ilan ederek 7 üniversitemiz de dahil olacak. Kalkınma alanında ihtisaslaşan 22 üniversitemiz ile yolumuza devam edeceğiz”

YÖK Başkanı Özvar Bölgesel Kalkınma Odaklı Yeni 7 Üniversiteyi Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmasında şu görüşleri savundu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerimizin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerimizde toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılara Düzce Üniversitemizle başlanmış olup Bingöl, Kırşehir ve Uşak ile devam edilmiştir. Pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verdiğimiz buluşmalarımıza Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda da program kapsamında yer alan üniversitelerimize ziyaretler gerçekleştireceğiz.
“YÖK olarak yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde “kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı” bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsiyoruz. Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz.
“Bu program kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Seçilen Üniversiteler Bölgeyle İlgili Alanlarda
İhtisaslaşabilecekler ve Bölgelerinin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sunacaklar
“Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Ancak tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz kendi bölgelerinde; kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri işleri başarabilir, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. Seçilen bu üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılar sunabileceklerdir. Bu yaklaşım, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında “Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir” eylem başlığı olarak açık bir şekilde belirtilmiştir.
“Aynı şekilde, 11. Kalkınma Planının 560 nolu politika ve tedbirler başlığı altında da “Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir” denilmektedir.
“Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsur; yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insandır. Üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısı büyük önem taşımaktadır.
“Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Program ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir.
Programa Yeni Katılan Üniversitelerimizi Tebrik Ediyorum
“Halihazırda başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum.
29 Eylül 2021 tarihli yürütme Kurulunda görüştüğümüz ve bu misyon çerçevesinde kabul ettiğimiz üniversiteleri de bu vesile ile açıklamak isterim;
“Giresun Üniversitesi Fındık alanında, Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında, Munzur Üniversitesi Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları alanında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında, Batman Üniversitesi Enerji alanında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hassas Tarım ve Yenilikçi İşletme Teknolojileri alanında, Gümüşhane Üniversitesi Madencilik alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesi ve etiket sahibi olmasına karar verilmiştir.
“Programa katılan yeni üniversitelerimizle birlikte üniversitelerimiz bölgesel kalkınmaya yönelik verdikleri katkıları daha da artıracaklardır. Hiç şüphe tok ki bölgesel kalkınmanın ana sorumlusu üniversiteler değildir. Belki paydaşlarla beraber bölgesel gerçekleşecektir. Bölgesel kalkınmada üniversitelerimizin yanı sıra o bölgede merkez teşkilatlarımızın Bakanlıklarımızın, STK’larımızın ve diğer mahalli teşkilatlarımızın da üzerlerine düşen önemli roller bulunmaktadır. Üniversitelerimiz sadece bölgesel kalkınmaya hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel farklılıkların iktisadi bakımından farklılıkların da ortadan kalkmasında en azından asgari düzeye inmesine yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum.
“Bu programın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için, Bakanlıklarımız ve özellikle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve YÖK’ün yanı sıra illerimizde Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, Kalkınma Ajanslarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da üniversitelerimize bu süreçte verecekleri destek ve katkılar büyük önem arz etmektedir. Ben bu süreçte projeye destek veren ve verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
“Bugünkü toplantımızın verimli geçmesini, yükseköğretim sistemimize ve ülkemizin kalkınma odaklı süreçlerinin gelişimine katkılar sağlamasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Program daha sonra bölgesel kalkınma üniversitesi olarak açıklanan 7 üniversiteye beratları YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

Konuşmalar ve berat takdiminin ardından Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a Burdur yöresine ait halk çalgılarından el yapımı sipsi ve kabak kemane ve İstiklal Marşı’nın 100. Yıl hatırası olarak MAKÜ tarafından hazırlanan İstiklal Marşı besteleri temalı ipek mendiller koleksiyonunun 34. üncüsünü hediye etti.

Lavanta Tepesi Otel’de kurulan proje tanıtım stantlarının gezilmesi ve kampüs gezisi ile devam eden programda, MAKÜ büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri de yerinde incelendi. Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezinde üretilen yöresel süt ürünlerinin tadına bakan YÖK Başkanı Özvar’a ayrıca MAKÜ küçükbaş çiftliğinde yetiştirilen keçilerden hediye edildi. Daha sonra El Dikimi Top Atölyesini gezen YÖK Başkanı Özvar ve beraberindekiler, MAKÜ Stadyumunda MAKÜ Top Dikim Atölyesinde üretilen toplarla kısa bir maç yaptılar. Daha sonra Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesini de gezen YÖK Başkanı Özvar ve beraberindekiler Kariyer Okulu’nda da incelemelerde bulundular. Kariyer Okulunda eğitime katılanların sertifikalarını e-mail yoluyla gönderen YÖK Başkanı Özvar, Kariyer Okulunu birincilikle bitiren öğrencinin sertifikasını bizzat kendisi imzaladı.

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.